Vitenskapelig tilsatte

Vis: Alfabetisk | Administrativt tilsatte | Vitenskapelig tilsatte

DET GAMLE TESTAMENTE (GT) | DET NYE TESTAMENTE (NT) | HISTORIE (HIS) | SYSTEMATISK TEOLOGI OG MISJONSVITENSKAP (ST) | PEDAGOGIKK (PED) | PRAKTISK TEOLOGI OG RELIGIONSPSYKOLOGI (PT) | RELIGIONSVITENSKAP (RV) | SAMFUNNSVITENSKAP (SAM) | FILOLOGI / NORSK FILOLOGISK INSTITUTT (PHI) | EMERITI

DET GAMLE TESTAMENTE (GT)

Granerød, Gard

Professor
Det gamle testamente

E-post: Gard ! Granerod () mf ! no
Telefon: 22590651
Kontor: 331

Joachimsen, Kristin

Professor
Det gamle testamente
Seksjonsleder GT

E-post: Kristin ! Joachimsen () mf ! no
Telefon: 22590640
Kontor: 339

Monger, Matthew Phillip

Førsteamanuensis
Bibelfag/Det gamle testamente

E-post: Matthew ! P ! Monger () mf ! no
Telefon: 22590649
Kontor: 478C

Skarpnes, Steinar Aandahl

Stipendiat
Det gamle testamente

E-post: Steinar ! A ! Skarpnes () mf ! no
Telefon: 22590662
Kontor: 370A

Wergeland, Andrew Donald

Universitetslektor
Hebraisk

E-post: Andrew ! Wergeland () mf ! no
Telefon: 22590610
Kontor: 475

DET NYE TESTAMENTE (NT)

Cirafesi, Wally

Postdoktor
Det nye testamente

E-post: Wally ! Cirafesi () mf ! no
Telefon: 22590665
Kontor: 424B

Filtvedt, Ole Jakob

Professor
Det nye testamente

E-post: Ole ! J ! Filtvedt () mf ! no
Telefon: 22590657
Kontor: 334

Jensen, Morten Hørning

Professor II
Det nye testamente

E-post: Morten ! H ! Jensen () mf ! no
Telefon: 22590500

Sandnes, Karl Olav

Professor
Det nye testamente

E-post: Karl ! O ! Sandnes () mf ! no
Telefon: 22590537
Kontor: 342

Sætre, Per Kristian Hovden

Stipendiat
Det nye testamente

E-post: Per ! K ! Satre () mf ! no
Telefon: 22590561
Kontor: 367B

Tveito, Hanne Birgitte Sødal

Universitetslektor
Det nye testamente

E-post: Hanne ! S ! Tveito () mf ! no
Telefon: 22590613
Kontor: 468

Wehus, Glenn Øystein

Førstelektor
Det nye testamente, gresk og klassiske studier
Seksjonsleder NT

E-post: Glenn ! O ! Wehus () mf ! no
Telefon: 22590611
Kontor: 469

HISTORIE (HIS)

Bonde, Line Melballe

Stipendiat
Kirke- og kulturhistorie

E-post: Line ! M ! Bonde () mf ! no
Telefon: 22590502

Cuyler, Mary Jane

Førsteamanuensis II
E-post: Mary ! J ! Cuyler () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 200B

Czaika, Otfried

Professor
Tidlig moderne kirke- og kulturhistorie

E-post: Otfried ! Czaika () mf ! no
Telefon: 22590581
Kontor: 471

Ghica, Victor

Professor
Studier av antikken og tidlig kristendom

E-post: Victor ! Ghica () mf ! no
Telefon: 22590577
Kontor: 478E

Kaufman, John Wayne

Førsteamanuensis
Teologihistorie og tidlig kristendom
Avdelingsleder, Teologi og kirkelig utdanning/Seksjonsleder HIS

E-post: John ! W ! Kaufman () mf ! no
Telefon: 22590626
Kontor: 341

Mork, Laura-Marie

Stipendiat
Tidlig moderne historie

E-post: Laura ! M ! Mork () mf ! no
Telefon: 22590664
Kontor: 370C

Nongbri, Brent

Professor
Religionshistorie

E-post: Brent ! Nongbri () mf ! no
Telefon: 22590548
Kontor: 478A

Norseth, Kristin

Førsteamanuensis
Kirke- og misjonshistorie

E-post: Kristin ! Norseth () mf ! no
Telefon: 22590532
Kontor: 324C

Oftestad, Eivor Andersen

Førsteamanuensis II
Middelalderens kirke- og kulturhistorie

E-post: E ! A ! Oftestad () mf ! no
Telefon: 22590614
Kontor: 367C

Ophoff, Jesse

Stipendiat
Kirkehistorie/Senantikken

E-post: Jesse ! Ophoff () mf ! no
Telefon: 22590647
Kontor: 427

Torgersen, Harald Brummenæs

Arkivar/Stipendiat
Kirkehistorie

E-post: Harald ! Torgersen () mf ! no
Telefon: 22590630
Kontor: 366

Aavitsland, Kristin Bliksrud

Professor
Middelalderens kristendoms- og kulturhistorie

E-post: Kristin ! B ! Aavitsland () mf ! no
Telefon: 22590615
Kontor: 343

SYSTEMATISK TEOLOGI OG MISJONSVITENSKAP (ST)

Bergem, Ragnar Misje

Postdoktor
Systematisk teologi

E-post: Ragnar ! M ! Bergem () mf ! no
Telefon: 22590645
Kontor: 367C

Eikrem, Asle

Professor
Systematisk teologi

E-post: Asle ! Eikrem () mf ! no
Telefon: 22590641
Kontor: 365

Fotland, Roar G.

Førsteamanuensis
Misjonsvitenskap
Avdelingsleder, Religion, skole og samfunn/Seksjonsleder ST/MV

E-post: Roar ! G ! Fotland () mf ! no
Telefon: 22590588
Kontor: 337

Graff-Kallevåg, Kristin

Førsteamanuensis
Systematisk teologi og religionspedagogikk

E-post: Kristin ! Graff () mf ! no
Telefon: 22590633
Kontor: 338

Grau, Marion

Professor
Systematisk teologi, missiologi og økumenikk

E-post: Marion ! Grau () mf ! no
Telefon: 22590554
Kontor: 332

Hegertun, Terje

Professor
Systematisk teologi

E-post: Terje ! Hegertun () mf ! no
Telefon: 22590551
Kontor: 467

Hegstad, Harald

Professor
Systematisk teologi

E-post: Harald ! Hegstad () mf ! no
Telefon: 22590572
Kontor: 324B

Heiene, Gunnar Harald

Professor
Etikk

E-post: Gunnar ! Heiene () mf ! no
Telefon: 22590617
Kontor: 470

Henriksen, Jan-Olav

Professor
Systematisk teologi

E-post: Jan ! O ! Henriksen () mf ! no
Telefon: 22590534
Kontor: 340

Hugdal, Gunhild Maria

Stipendiat
Etikk

E-post: Gunhild ! M ! Hugdal () mf ! no
Telefon: 22590519
Kontor: 368

Ledstam, Maria

Stipendiat
Etikk

E-post: Maria ! Ledstam () mf ! no
Telefon: 22590545
Kontor: 463

Movafagh, Hilde Marie Øgreid

Rektor, Metodistkirkens teologiske seminar
E-post: Hilde ! M ! Movafagh () mf ! no
Telefon: 22590656
Kontor: 451

Nikolajsen, Jeppe Bach

Førsteamanuensis
Systematisk teologi og misjonsvitenskap

E-post: Jeppe ! B ! Nikolajsen () mf ! no
Telefon: 22590642

Rapisarda, Daniela Lucia

Postdoktor
Samtidsteologi

E-post: Daniela ! L ! Rapisarda () mf ! no
Telefon: 22590559
Kontor: 367A

Søvik, Atle Ottesen

Professor
Systematisk teologi

E-post: Atle ! O ! Sovik () mf ! no
Telefon: 22590536
Kontor: 325B

Thorbjørnsen, Svein Olaf

Professor
Etikk

E-post: Svein ! O ! Thorbjornsen () mf ! no
Telefon: 22590582
Kontor: 473

Værnesbranden, Jo Bertil Rydland

Stipendiat
Systematisk teologi

E-post: Jo ! B ! Varnesbranden () mf ! no
Telefon: 22590663
Kontor: 368

Ånonsen, Maria Stensvold

Stipendiat
Diakoni

E-post: Maria ! Anonsen () mf ! no
Telefon: 22590516
Kontor: 322

PEDAGOGIKK (PED)

Afdal, Geir Sigmund

Professor
Pedagogikk

E-post: Geir ! Afdal () mf ! no
Telefon: 22590607
Kontor: 474

Hauan, Lina Snoek

Stipendiat
Religionsdidaktikk

E-post: Lina ! S ! Hauan () mf ! no
Telefon: 22590592
Kontor: 321A

Lauritzen, Solvor Mjøberg

Førsteamanuensis
Pedagogikk

E-post: Solvor ! M ! Lauritzen () mf ! no
Telefon: 22590597
Kontor: 326

Skårås, Merethe

Førsteamanuensis
Pedagogikk

E-post: Merethe ! Skaras () mf ! no
Telefon: 22590598
Kontor: 326

Stray, Janicke Heldal

Professor
Pedagogikk

E-post: Janicke ! H ! Stray () mf ! no
Telefon: 22590586
Kontor: 336

Sætra, Emil

Stipendiat
Pedagogikk

E-post: Emil ! Satra () mf ! no
Telefon: 22590612
Kontor: 321C

PRAKTISK TEOLOGI OG RELIGIONSPSYKOLOGI (PT)

Andersen, Jorund

Universitetslektor II
Praktisk teologi

E-post: Jorund ! Andersen () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 424

Birkedal, Erling

Prosjektleder/førsteamanuensis
Praktisk teologi
MF KOM

E-post: Erling ! Birkedal () mf ! no
Telefon: 22590518
Kontor: 422B

Birkeland, Ingerid Louise

Universitetslektor
Liturgikk

E-post: Ingerid ! L ! Birkeland () mf ! no
Telefon: 22590604
Kontor: 455

Danbolt, Lars Johan

Professor
Praktisk teologi med religionspsykologi

E-post: Lars ! Danbolt () mf ! no
Telefon: 22590513
Kontor: 458

Eskildsen, Roald

Praksisleder/universitetslektor
Praktisk teologi

E-post: Roald ! Eskildsen () mf ! no
Telefon: 22590562
Kontor: 460

Fagermoen, Tron

Førstelektor
Diakoni og ekklesiologi

E-post: Tron ! Fagermoen () mf ! no
Telefon: 22590528
Kontor: 472

Gylver, Sunniva

Stipendiat
Praktisk teologi

E-post: Sunniva ! Gylver () mf ! no
Telefon: 22590623
Kontor: 370C

Haga, Kjetil

Førstelektor II
Organisasjon og ledelse

E-post: Kjetil ! Haga () mf ! no
Telefon: 22590500

Holm, Vegard

Stipendiat
Praktisk teologi

E-post: Vegard ! Holm () mf ! no
Telefon: 22590579
Kontor: 465

Holmqvist, Morten

Førsteamanuensis II
Praktisk teologi

E-post: Morten ! Holmqvist () mf ! no
Telefon: 22590606
Kontor: 471

Iversen, Roald

Førsteamanuensis II
Sjelesorg

E-post: Roald ! Iversen () mf ! no

Kaufman, Tone Stangeland

Førsteamanuensis
Praktisk teologi
Seksjonsleder PT

E-post: Tone ! S ! Kaufman () mf ! no
Telefon: 22590529
Kontor: 457

Mjåland, Leni

Stipendiat
Diakonivitenskap

E-post: Leni ! Mjaland () mf ! no
Telefon: 22590638
Kontor: 453

Opsahl, Carl Petter

Førsteamanuensis
Liturgikk

E-post: Carl ! Petter ! Opsahl () mf ! no
Telefon: 22590596
Kontor: 459

Rystad, Linn Sæbø

Stipendiat
Praktisk teologi

E-post: Linn ! S ! Rystad () mf ! no
Telefon: 22590627
Kontor: 327

Sandage, Steven

Professor II
Religionspsykologi/RVS

E-post: Steven ! Sandage () mf ! no
Telefon: 22590500

Sandsmark, Astrid

Universitetslektor
Praktisk teologi og diakoni

E-post: Astrid ! Sandsmark () mf ! no
Telefon: 22590578
Kontor: 466

Saxegaard, Fredrik

Praktikumsleder/Førsteamanuensis
Praktisk teologi

E-post: Fredrik ! Saxegaard () mf ! no
Telefon: 22590571
Kontor: 461

Schnell, Tatjana

Professor II
Religionspsykologi

E-post: Tatjana ! Schnell () mf ! no
Telefon: 22590500

Stokka, Elisa

Universitetslektor
Sjelesorg

E-post: Elisa ! Stokka () mf ! no
Telefon: 22590620
Kontor: 456

Stålsett, Gry

Førsteamanuensis
Religionspsykologi

E-post: Gry ! Stalsett () mf ! no
Telefon: 22590643
Kontor: 464

Ulstein, Gunn-Ingrid

Stipendiat
Religionspsykologi

E-post: Gunn ! I ! Ulstein () mf ! no
Telefon: 22590660
Kontor: 451

Ward, Peter

Professor II
Praktisk teologi og ekklesiologi

E-post: Peter ! Ward () mf ! no
Telefon: 22590500

Westly, Inge

EVU-leder/Universitetslektor
Praktisk teologi
MF KOM

E-post: Inge ! Westly () mf ! no
Telefon: 22590593
Kontor: 422A

RELIGIONSVITENSKAP (RV)

Anker, Trine

Professor
Religionsvitenskap med fagdidaktikk
Leder for lektorprogrammet

E-post: Trine ! Anker () mf ! no
Telefon: 22590543
Kontor: 333

Frydenlund, Iselin

Leder MF CASR/Førsteamanuensis
Religionsvitenskap

E-post: Iselin ! Frydenlund () mf ! no
Telefon: 22590619
Kontor: 424A

Gregersen, Andreas Melson

Stipendiat
Religionsvitenskap

E-post: Andreas ! M ! Gregersen () mf ! no
Telefon: 22590563
Kontor: 321A

Lende, Gina

Rådgiver/postdoktor
Religionsvitenskap

E-post: Gina ! Lende () mf ! no
Telefon: 22590575
Kontor: 369

Lied, Liv Ingeborg

Professor
Religionsvitenskap

E-post: Liv ! I ! Lied () mf ! no
Telefon: 22590526
Kontor: 478B

Midttun, Ann

EVU-leder skole/Førstelektor
KRLE/Religionsvitenskap

E-post: Ann ! Midttun () mf ! no
Telefon: 22590599
Kontor: 330

Tenberg, Esther Sarah

Stipendiat
Religionsvitenskap/Asiastudier

E-post: Esther ! Tenberg () mf ! no
Telefon: 22590635
Kontor: 478D

SAMFUNNSVITENSKAP (SAM)

Ammerman, Nancy T.

Professor II
Religionssosiologi/RVS

E-post: Nancy ! T ! Ammerman () mf ! no
Telefon: 22590500

Gilsvik, Espen

Stipendiat
Religionssosiologi

E-post: Espen ! Gilsvik () mf ! no
Telefon: 22590558
Kontor: 452

Gleiss, Marielle Stigum

Førsteamanuensis
Samfunnsgeografi

E-post: Marielle ! S ! Gleiss () mf ! no
Telefon: 22590605
Kontor: 324A

Hvidsten, Andreas Holmedahl

Postdoktor
Statsvitenskap

E-post: Andreas ! H ! Hvidsten () mf ! no
Telefon: 22590646
Kontor: 323

Ishaq, Bushra

Stipendiat
Bioetikk

Iversen, Lars Åsmund Laird

Førsteamanuensis
Sosiologi
Seksjonsleder PED/RV/SAM

E-post: Lars ! L ! Iversen () mf ! no
Telefon: 22590652
Kontor: 325A

Lenz, Claudia

Professor
Samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme

E-post: Claudia ! Lenz () mf ! no
Telefon: 22590629
Kontor: 329

Nilssen, Torbjørg Torp

Praksisleder/universitetslektor
Samfunnsfag

E-post: Torbjorg ! T ! Nilssen () mf ! no
Telefon: 22590546
Kontor: 360

Nykvist, Henrik

Stipendiat
Samfunnsvitenskap/Asiastudier

E-post: Henrik ! Nykvist () mf ! no
Telefon: 22590661
Kontor: 321B

Stålsett, Sturla Johan

Professor
Diakoni, religion og samfunn

E-post: Sturla ! Stalsett () mf ! no
Telefon: 22590634
Kontor: 335

FILOLOGI / NORSK FILOLOGISK INSTITUTT (PHI)

Bjorsnes, Amund

Instituttleder, PHI
Klassisk og semittisk filologi

E-post: Amund ! Bjorsnes () mf ! no
Telefon: 22590533
Kontor: 222

Braarvig, Jens

Seniorprofessor, PHI
Klassisk og buddhistisk filologi

E-post: Jens ! Braarvig () mf ! no
Telefon: 22590533
Kontor: 222

Liland, Fredrik

Førsteamanuensis II
Buddhistisk filologi

E-post: fredrik ! liland () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 222

Spira, Ivo

Førsteamanuensis II
Kinesisk filologi og lingvistikk

E-post: Ivo ! Spira () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 222

Østmoe, Tor Ivar

Førsteamanuensis II
Klassisk filologi

E-post: Tor ! I ! Ostmoe () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 222

EMERITI

Asheim, Ivar

Professor em.
Religionspedagogikk og etikk

E-post: Ivar ! Asheim () mf ! no

Austad, Torleiv

Professor em.
Systematisk teologi

E-post: Torleiv ! Austad () mf ! no
Kontor: 206

Baasland, Ernst

Professor em.
Det nye testamente

Kontor: 206

Engedal, Leif Gunnar

Professor em.
Religionspsykologi/sjelesorg

E-post: Leif ! G ! Engedal () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 206

Engelsviken, Tormod

Professor em.
Misjonsvitenskap

E-post: Tormod ! Engelsviken () mf ! no
Telefon: 92623007

Gravem, Peder

Professor em.
Religionsvitenskap

E-post: Peder ! Gravem () mf ! no

Hvalvik, Reidar

Professor em.
Det nye testamente

E-post: Reidar ! Hvalvik () mf ! no

Leganger-Krogstad, Heid

Professor em.
Religionspedagogikk

E-post: Heid ! Leganger-krogstad () mf ! no
Kontor: 206

Mogstad, Sverre Dag

Professor em.
Religionspedagogikk

E-post: Sverre ! D ! Mogstad () mf ! no
Kontor: 206

Oftestad, Bernt T.

Professor em.
Kirkehistorie

Kontor: 206

Romarheim, Arild

Førsteamanuensis em.
Religionsvitenskap

E-post: Arild ! Romarheim () mf ! no
Kontor: 206

Sandvei, Bjørn Helge

Førstelektor em.
Gresk

E-post: Bjorn ! H ! Sandvei () mf ! no
Kontor: 206

Sannes, Kjell Olav

Professor em.
Systematisk teologi

E-post: Kjell ! O ! Sannes () mf ! no
Kontor: 206

Schumacher, Jan

Førsteamanuensis em.
Kirkehistorie

E-post: Jan ! Schumacher () mf ! no

Skarsaune, Oskar

Professor em.
Kirkehistorie

E-post: Oskar ! Skarsaune () mf ! no
Kontor: 206

Sæbø, Magne

Professor em.
Det gamle testamente

E-post: Magne ! Sabo () mf ! no
Kontor: 206

Weyde, Karl William

Professor em.
Det gamle testamente

E-post: Karl ! W ! Weyde () mf ! no
Kontor: 206

Wigen, Tore

Professor em.
Systematisk teologi

E-post: Tore ! Wigen () mf ! no

Østnor, Lars

Professor em.
Systematisk teologi

E-post: Lars ! Ostnor () mf ! no
Kontor: 206

Aarflot, Andreas

Professor em.
Kirkehistorie

Kontor: 222