• Ungdommer i kirke
  Aktuelt

  Liker du leir? Og lurer du på hva kristen tro handler om, eller hva livet handler om? Tenker du mye på miljø, klima, kjærlighet og Gud? Kort sagt, de store og små tingene i livet? Ja, da er teologileir noe for deg.

 • Konfirmanter skal forskes på av MF KOM. Foto: Bo Mathisen
  Aktuelt

  MFs kompetansesenter for kirke og menighet skal forske på 14-åringer og på diakonal bibelbruk. De skal også utvikle en moderne katekisme og teologileir for ungdom.

 • Prester inspireres av naturen, men preker sjeldent om den
  Forskning

  Naturopplevelser er den viktigste inspirasjonskilden når prestene i Den norske kirke skriver prekener. Men prekenene handler ofte om nestekjærlighet, og sjeldent om økologi.

 • Nye stipendiater ved MF: Leni Mjåland. Espen Gilsvik og Esther Tenberg
  Aktuelt

  I august i år startet tre nye doktorgradsstipendiater ved MF. Her gir de en liten presentasjon av prosjektene de skal jobbe med de neste årene.

Det skjer på MF KOM

 • bibel og babbel

  Har du fått med deg MFs nye podcast om forkynnelse i trosopplæringen? Stipendiatene
  Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad ønsker å utvikle faglige verktøy. 

 • Fellesskap og sjelesorg

  Universitetslektor Astrid Sandsmark skal sammen med en forskergruppe grave i sammenhengen mellom fellesskapsbyggende arbeid og sjelesorg i kristent ungdomsarbeid. 

 • Sjelesorg
  Forskning

  – Sjelesorg bidrar til bedre livskvalitet og bedre eksistensiell helse i befolkningen, sier professor Lars Johan Danbolt som forsker på sjelesorg i lokalsamfunn.

 • Forkynnelse og flyktinger
  Forskning

  Predikanter i norske kirker viser flyktninger gjestfrihet gjennom sin forkynnelse. Samtidig abstraherer mange bort de konkrete utfordringene flyktninger står i.