• Arrangement

  MF KOM-lunsj med Silje Kivle Andreassen 

  Sokneprest Silje Kivle Andreassen rapporterer fra arbeid med Olavstipendet 2020 som hun gjorde sammen med sokneprest Kjersti Gautestad Norheim. De har undersøkt hvordan to lokalmenigheter samhandler med sine lokalmiljø. Tema som ble viktige var stedets identitet, sosial kapital, kirkebygget og gudstjenesten som samhandlingsarena.

 • Bilde av rapporten "Samhandling i en selvstendig folkekirke"
  Arrangement

  Hvordan bør fremtidens kirke se ut? Hvilke alternativ er de beste? Finnes det andre løsninger enn en prostimodell for et samlet arbeidsgiveransvar? 

 • Snekre preken
  Videreutdanning

  Kurset vil inspirere enkeltprester og prostifellesskap til fornyende arbeid med prekenen. Det setter søkelys på innhold, struktur og muntlig kommunikasjon i forkynnelsen.

 • MF gir ut LK og TPT
  Aktuelt

  MF vitenskapelig høyskole og MF KOM har overtatt produksjonen av tradisjonsrike Luthersk Kirketidende (LK) og Tidsskrift for praktisk teologi (TPT).

Det skjer på MF KOM

 • bibel og babbel

  Har du fått med deg MFs nye podcast om forkynnelse i trosopplæringen? Stipendiatene
  Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad ønsker å utvikle faglige verktøy. 

 • Fellesskap og sjelesorg

  Universitetslektor Astrid Sandsmark skal sammen med en forskergruppe grave i sammenhengen mellom fellesskapsbyggende arbeid og sjelesorg i kristent ungdomsarbeid. 

 • I stadig forhandling med folkekirken
  Forskning

  – Folks forhold til folkekirkens fellesskap er enda mer komplekst og skiftende enn jeg trodde, sier MF-stipendiat og forsker Sunniva Gylver.

 • Prester inspireres av naturen, men preker sjeldent om den
  Forskning

  Naturopplevelser er den viktigste inspirasjonskilden når prestene i Den norske kirke skriver prekener. Men prekenene handler ofte om nestekjærlighet, og sjeldent om økologi.