MF KOM gruppebilde

MF KOM

Kompetansesenteret er kontaktledd mellom MFs fagmiljø og kirkelige aktører som vil gjøre bruk av MFs kompetanse i sine sammenhenger. 

Senteret bygger på bredden av faglige ressurser ved MF innen forskning, utvikling, formidling, veiledning, kursvirksomhet og undervisning. Senteret tilrettelegger tilbud og utfører oppdrag i møte med enheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn.

Har du ansvar for kompetanse eller utvikling på en eller annen post i kirken – og ønsker et samarbeid om utvikling, kurs, utdanning eller forskningsprosjekter? Ta kontakt med MF KOM. MF besitter spisskompetanse på en rekke fagområder innen teologi, kirke og samfunn.

Mer informasjon om MF KOM

Våre arrangementer


MUV-konferansen 2019

Våre prosjekter