• sel på isflak
  Videreutdanning

  Klimakrisen utfordrer. Stadig flere erkjenner det. Likevel er det krevende å ta sakens alvor inn over seg, både for enkeltmennesker og samfunn. Hva skal kirkens rolle være i denne situasjonen?

 • Videreutdanning

  Foran søknadsfristene høsten 2021 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med 1) Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo (LDS), og  2) Akershus universitetssykehus (A-hus)

 • Illustrasjon med ungdommer
  Konferanse

  «La ingen forakte deg fordi du er ung» (1.Tim 4,12)
  Velkommen til en fagkonferanse i ungdom, kultur og trosopplæring 15. oktober 2020! Velg mellom fysisk og digital deltakelse.

 • MF gir ut LK og TPT
  Aktuelt

  MF vitenskapelig høyskole og MF KOM har overtatt produksjonen av tradisjonsrike Luthersk Kirketidende (LK) og Tidsskrift for praktisk teologi (TPT).

Det skjer på MF KOM

 • bibel og babbel

  Har du fått med deg MFs nye podcast om forkynnelse i trosopplæringen? Stipendiatene
  Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad ønsker å utvikle faglige verktøy. 

 • Fellesskap og sjelesorg

  Universitetslektor Astrid Sandsmark skal sammen med en forskergruppe grave i sammenhengen mellom fellesskapsbyggende arbeid og sjelesorg i kristent ungdomsarbeid. 

 • I stadig forhandling med folkekirken
  Forskning

  – Folks forhold til folkekirkens fellesskap er enda mer komplekst og skiftende enn jeg trodde, sier MF-stipendiat og forsker Sunniva Gylver.

 • Prester inspireres av naturen, men preker sjeldent om den
  Forskning

  Naturopplevelser er den viktigste inspirasjonskilden når prestene i Den norske kirke skriver prekener. Men prekenene handler ofte om nestekjærlighet, og sjeldent om økologi.