Utdeling av 4-årsbok

Gi en gave

Du og din menighet kan være med å utdanne unge mennesker til tjeneste i kirken, skolen og kristne organisasjoner. MF er avhengig av gaveinntekter på nærmere fem millioner kroner.

Kontonummer gaver: 3000 17 41841

Du kan også gi en enkeltgave her ved å betale med kort.

Skattefradrag
Gaver til MF kommer under ordningen Gaver til forskning. Du kan gi inntil 10% av inntekten din til MF og få skattefradrag fra første krone, vi trenger da ditt fødselsnummer for å innrapportere gaven. Dette er i tillegg til eventuelle gaver til de frivillige organisasjonene.

Er du i tvil om vi har ditt personnummer, ta kontakt på
T: 22590500 
E: info@mf.no