Personvernerklæringer

Det er viktig for MF vitenskapelig høyskole å behandle personopplysninger på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og regler 

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre ulike interessegrupper som studenter, givere, abonnenter og ansatte. I forbindelse med denne forpliktelsen og med de nye personvernkravene som trer i kraft i EU pr. 1. juli 2018 (GDPR), har vi utarbeidet aktuelle personvernerklæringer.

Nedenstående personvernerklæringene gir en orientering om personopplysningene som finnes i våre systemer for de ulike gruppene.
Formålet med personvernerklæringene er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har, og hvem du kan kontakte når det gjelder spørsmål om personvern.

Hvis du har spørsmål som gjelder personvern, kan du ta kontakt på personvern@mf.no.