Om MF

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) er en akkreditert, vitenskapelig høyskole. MF ble åpnet i 1908, og er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med ca. 100 ansatte og rundt 1200 studenter på bachelor, master og cand.theol-programmene og ca. 60 på doktorgradsprogrammet (ph.d.).

MFs virksomhetsområder er utdanning, forskning og formidling.