Si ifra!

Ønsker du å si ifra om noe som ikke er som det burde være på MF?
Her kan du som student melde fra anonymt.

Andre steder å si ifra:

SI IFRA kan brukes til å varsle om små og store utfordringer ved læringsmiljøet på MF. Ved å si ifra gir du oss mulighet til å forbedre din egen og andres studiehverdag. Det er også mulig å gi positive tilbakemeldinger.

Les mer om:

Alle tilbakemeldinger vil bli lest av MFs sekretær for kvalitetsarbeid, som sender saken til ansvarlig leder/enhet for videre oppfølging.
Takk for at du vil SI IFRA!

Det er mulig å sende inn skjema anonymt. Det er begrenset hva MF kan gjøre med anonyme varslinger om svært alvorlige forhold. Vi ber deg derfor om å melde slike saker med fullt navn, så vi kan ta kontakt med deg for å få belyst saken skikkelig. Du kan være trygg på at vi ikke melder navnet ditt videre uten å ha snakket med deg først. 

Vi anbefaler å ikke oppgi sensitive opplysninger via skjema. Avtal heller et møte, der du kan forklare saken nærmere. 

(valgfritt)
(valgfritt)
(valgfritt)