• kollasj med studenter
  Informasjon

  Velkommen som ny student ved MF vitenskapelig høyskole!

 • students at aker brygge
  Arrangement

  Vi ønsker alle studenter velkommen til semesterstart på MF! Du finner også power points fra fullførte informasjonsmøter her. 

 • smitteverntiltak
  Informasjon

  MF er åpent for studenter og besøkende. Sett deg inn i gjeldende smittverntiltak før du kommer.
  Oppdatert 12.08.20

 • Illustrasjon med ungdommer
  Konferanse

  «La ingen forakte deg fordi du er ung» (1.Tim 4,12)
  Velkommen til en fagkonferanse i ungdom, kultur og trosopplæring 15. oktober 2020! Velg mellom fysisk deltakelse på MF eller digital deltakelse!