Skal forske på bøker vi bare kjenner tittelen på

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

MF CASR tirsdagslunsj m/ Inger Furseth

Hvilken rolle spiller religion i den norske offentlige sfæren? Og er det forskjellig fra Danmark eller Sverrige?

Some of our projects