Skal forske på bøker vi bare kjenner tittelen på

Bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser, skal under lupen til MF-professor Liv Ingeborg Lied og TF-professor Marianne B. Kartzow. 

MF CASR lunsj m/Gina Lende, Ole Jakob Løland, Sven Thore Kloster

Global kristendom: Hva er viktige karaktertrekk ved kristendommen globalt anno 2018? 

Some of Our Projects