Biblioteket MF

Bibliotek

MFs bibliotek er et av Norges største teologiske bibliotek, sentralt plassert på Majorstuen i Oslo.

Velkommen til biblioteket

Biblioteket er en del av MFs Læringssenter. Biblioteket bruker Oria. Låner kan få oversikt over egne lån og selv fornye ved pålogging til Min konto.

Brukerveiledninger

Det er 224 arbeidsplasser til disposisjon for studentene. Av disse er 140 stille leseplasser. Det finnes trådløst nettverk. Det er også 5 grupperom med tilsammen 25 plasser. Det er 45 stasjonære PC’er. Noen av disse er fordelt på gruppearbeidsplassene/grupperommene. Ved bibliotekskranken er det 6 søkemaskiner for publikum til søk i Oria og andre databaser.

Facebook