Biblioteket MF

Bibliotek

MF vitenskapelig høyskoles bibliotek er et av Norges største bibliotek innen teologi, religion, samfunnsfag og relaterte fagområder. Biblioteket er sentralt plassert på Majorstuen i Oslo.

AKTUELT

Nye bøker

1. oktober - 30. november

  

 

Biblioteket er først og fremst til bruk for MFs studenter og ansatte, men vi tar gjerne imot henvendelser fra andre interesserte. Bor du langt fra Oslo, kan du låne bøker fra oss via ditt lokale bibliotek.

Biblioteket er en del av MFs Læringssenter. Vi har lesesalsplasser og gruppe-arbeidsplasser. IT-support-desk finnes i biblioteket.
 

 

Biblioteket bruker Oria. Låner kan få oversikt over egne lån og selv fornye ved pålogging til
Min konto.
Brukerveiledninger

Våre samlinger

Hovedsamling
86 000 trykte bøker, ca. 206.317 e-bøker og tilgang til mer enn 800 løpende tidsskrifter innen teologi, religion og samfunnsfag.

Spesialsamlinger
Religionspedagogikk, Qumranlitteratur, Salmebøker, Kvekerlitteratur.

Referansesamling
Leksika og håndbøker innen våre fagområder.

Biblioteket har også en samling av studentenes master/hovedoppgaver og spesialavhandlinger.

Nye bøker

Veiledning og kurs

For studenter og ansatte:

Du kan bestille en bibliotekar som vil vise deg hvor og hvordan du kan søke for å finne relevant litteratur/informasjon, gjerne til oppgaveskriving.
Kontakt oss direkte i bibliotekskranken, send e-post til bibliotek@mf.no, eller ring oss på tlf. 22 59 05 20 mandag til fredag på dagtid. 

Lesesal og faste leseplasser

I biblioteket finner du både stille lesesal, dataplasser og arbeidsplasser med mulighet for gruppearbeid. 

I den stille lesesalen er en andel av plassene satt av til faste leseplasser for masterstudenter. Tildelingen av disse skjer i starten av hvert semester, og gjøres av Studentrådet. Mer informasjon om dette gis normalt på Canvas.
Søknad om fast leseplass gjøres via studentenes intranett.