Vidar Haanes, Kjetil Fretheim, Beate Pettersen, Hilde Brekke Møller, Gunstein Sandvik

Ledelsen

Rektor 
Professor Vidar L. Haanes
E-post: Vidar.L.Haanes@mf.no 
Telefon: 22 59 05 40

Prorektor 
Professor Kjetil Fretheim
E-post: Kjetil.Fretheim@mf.no 
Telefon: 22 59 06 25

Direktør 
Cand.jur. Beate Pettersen
E-post: Beate.Pettersen@mf.no
Telefon: 22 59 05 55

Studiedirektør
Ph.d Hilde Brekke Møller
Epost: Hilde.B.Moller@mf.no
Telefon: 22 59 06 36

Økonomidirektør 
Siv.øk. Gunstein Sandvik
E-post: Gunstein.Sandvik@mf.no
Telefon: 22 59 06 44