Ansatte

LEDELSE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V | W | Å | Ø

LEDELSE

Haanes, Vidar Leif

Rektor/professor i kirkehistorie
E-post: Vidar ! L ! Haanes () mf ! no
Telefon: 22590540
Kontor: 349

Fretheim, Kjetil

Prorektor/professor i etikk og diakoni
E-post: Kjetil ! Fretheim () mf ! no
Telefon: 22590625
Kontor: 351A

Pettersen, Beate

Direktør
E-post: Beate ! Pettersen () mf ! no
Telefon: 22590555
Kontor: 350B

Møller, Hilde Brekke

Studiedirektør/ph.d. i Det nye testamente
E-post: Hilde ! B ! Moller () mf ! no
Telefon: 22590636
Kontor: 351B

Sandvik, Gunstein

Økonomidirektør
E-post: Gunstein ! Sandvik () mf ! no
Telefon: 22590644
Kontor: 344

A

Aarflot, Andreas

Professor emeritus

Aavitsland, Kristin Bliksrud

Professor i kirke- og kulturhistorie
E-post: Kristin ! B ! Aavitsland () mf ! no
Telefon: 22590615
Kontor: 343

Afdal, Geir Sigmund

Professor i pedagogikk
E-post: Geir ! Afdal () mf ! no
Telefon: 22590607
Kontor: 474

Aksnes, Åsmund

Arkivmedarbeider
E-post: Asmund ! Aksnes () mf ! no
Telefon: 22590542
Kontor: 234

Ammerman, Nancy T.

Professor II i samfunnsfag/RVS
E-post: Nancy ! T ! Ammerman () mf ! no
Telefon: 22590500

Andersen, Jorund

Universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Jorund ! Andersen () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 424

Anker, Trine

Professor i religionsvitenskap
Leder for lektorprogrammet

E-post: Trine ! Anker () mf ! no
Telefon: 22590543
Kontor: 333

Arnesen, Hilde

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: Hilde ! Arnesen () mf ! no
Telefon: 22590585
Kontor: 357A

Austad, Torleiv

Professor emeritus
E-post: Torleiv ! Austad () mf ! no

B

Baasland, Ernst

Professor emeritus

Bergem, Ragnar Misje

Postdoktor i systematisk teologi
E-post: Ragnar ! M ! Bergem () mf ! no
Telefon: 22590645
Kontor: 424B

Birkedal, Erling

Prosjektleder/førsteamanuensis i praktisk teologi
Menighetsutvikling i folkekirken

E-post: Erling ! Birkedal () mf ! no
Telefon: 22590518
Kontor: 422B

Birkeland, Ingerid Louise

Universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Ingerid ! L ! Birkeland () mf ! no
Telefon: 22590604
Kontor: 455

Bjerkreim-Bentzen, Bjørn Eirik

Studentprest
E-post: Bjorn ! Eirik ! Bjerkreim-Bentzen () mf ! no
Telefon: 22590538
Kontor: 328

Bjorsnes, Amund

Instituttleder
E-post: Amund ! Bjorsnes () mf ! no

Bogen, Marthe

Studiekonsulent
E-post: Marthe ! Bogen () mf ! no
Telefon: 22590564

Bonde, Line Melballe

Stipendiat i kirkehistorie
E-post: Line ! M ! Bonde () mf ! no
Telefon: 22590502

Braarvig, Jens

Senior professor
E-post: Jens ! Braarvig () mf ! no

Bru-Olsen, Solveig Elin

Sjefssekretær
E-post: Solveig ! E ! Bru () mf ! no
Telefon: 22590557
Kontor: 350A

Bø, Mona Gulbrandsen

Rådgiver
Verneombud

E-post: Mona ! G ! Bo () mf ! no
Telefon: 22590517
Kontor: 358A

C

Czaika, Otfried

Professor i kirkehistorie
E-post: Otfried ! Czaika () mf ! no
Telefon: 22590581
Kontor: 324A

D

Danbolt, Lars Johan

Professor i praktisk teologi
E-post: Lars ! Danbolt () mf ! no
Telefon: 22590513
Kontor: 458

E

Eikaas, Åsulv Wergeland

Rådgiver i eksamen
E-post: Asulv ! Eikaas () mf ! no
Telefon: 22590616
Kontor: 362

Eikrem, Asle

Professor i systematisk teologi
E-post: Asle ! Eikrem () mf ! no
Telefon: 22590641
Kontor: 365

Ekre, Eldbjørg Leinebø

Rådgiver
E-post: Eldbjorg ! L ! Ekre () mf ! no
Telefon: 22590500

Engedal, Leif Gunnar

Professor emeritus i religionspsykologi/sjelesorg
E-post: Leif ! G ! Engedal () mf ! no
Telefon: 22590500
Kontor: 458

Engelsviken, Tormod

Professor emeritus
E-post: Tormod ! Engelsviken () mf ! no
Telefon: 92623007

Eskildsen, Roald

Praksisleder/universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Roald ! Eskildsen () mf ! no
Telefon: 22590562
Kontor: 460

F

Fagermoen, Tron

Førstelektor i diakoni/ekklesiologi
E-post: Tron ! Fagermoen () mf ! no
Telefon: 22590528
Kontor: 472

Filtvedt, Ole Jakob

Postdoktor i Det nye testamente
E-post: Ole ! J ! Filtvedt () mf ! no
Telefon: 22590657
Kontor: 334

Fotland, Roar G.

Førsteamanuensis i misjonsvitenskap
Avdelingsleder, Religion og samfunn/Seksjonsleder ST/MV

E-post: Roar ! G ! Fotland () mf ! no
Telefon: 22590588
Kontor: 337

Frydenlund, Iselin

Leder MF CASR/Førsteamanuensis i religionsvitenskap
E-post: Iselin ! Frydenlund () mf ! no
Telefon: 22590619
Kontor: 478A

Førre, Hilde Sjo

Rådgiver eksamen
E-post: Hilde ! S ! Forre () mf ! no
Telefon: 22590655
Kontor: 361

G

Ghica, Victor

Professor i studier av antikken og tidlig kristendom
E-post: Victor ! Ghica () mf ! no
Telefon: 22590577
Kontor: 478E

Gillebo, Inger-Johanne

Spesialbibliotekar
E-post: Inger ! J ! Gillebo () mf ! no
Telefon: 22590515
Kontor: 216

Gleiss, Marielle Stigum

Førsteamanuensis i samfunnsfag
E-post: Marielle ! S ! Gleiss () mf ! no
Telefon: 22590605
Kontor: 324A

Graff-Kallevåg, Kristin

Førsteamanuensis i systematisk teologi og religionspedagogikk
E-post: Kristin ! Graff () mf ! no
Telefon: 22590633
Kontor: 367A

Granerød, Gard

Professor i Det gamle testamente
E-post: Gard ! Granerod () mf ! no
Telefon: 22590651
Kontor: 331

Grau, Marion

Professor i systematisk teologi
E-post: Marion ! Grau () mf ! no
Telefon: 22590554
Kontor: 332

Gravem, Peder

Professor emeritus
E-post: Peder ! Gravem () mf ! no

Gregersen, Andreas Melson

Stipendiat i religionsvitenskap
E-post: Andreas ! M ! Gregersen () mf ! no
Telefon: 22590563
Kontor: 321A

Grimsby, Lars Kåre

Førstelektor i samfunnsfag
E-post: Lars ! K ! Grimsby () mf ! no
Telefon: 22590632
Kontor: 323

Gylver, Sunniva

Stipendiat i praktisk teologi
E-post: Sunniva ! Gylver () mf ! no
Telefon: 22590623
Kontor: 370C

H

Haga, Joar

Postdoktor i kirkehistorie
E-post: Joar ! Haga () mf ! no
Telefon: 22590650
Kontor: 370C

Hasvold, Hilde Kristine

Regnskapssjef
E-post: Hilde ! K ! Hasvold () mf ! no
Telefon: 22590569
Kontor: 347

Hauan, Lina Snoek

Stipendiat i religionspedagogikk
E-post: Lina ! S ! Hauan () mf ! no
Telefon: 22590592
Kontor: 321A

Hegertun, Terje

Professor i systematisk teologi
E-post: Terje ! Hegertun () mf ! no
Telefon: 22590551
Kontor: 467

Hegstad, Harald

Professor i systematisk teologi
E-post: Harald ! Hegstad () mf ! no
Telefon: 22590572
Kontor: 324B

Heiene, Gunnar Harald

Professor i etikk
E-post: Gunnar ! Heiene () mf ! no
Telefon: 22590617
Kontor: 470

Henriksen, Jan-Olav

Professor i systematisk teologi
E-post: Jan ! O ! Henriksen () mf ! no
Telefon: 22590534
Kontor: 340

Hillestad, Berit Widerøe

Seniorrådgiver
E-post: Berit ! W ! Hillestad () mf ! no
Telefon: 22590595
Kontor: 359

Ho, Johan

Avdelingsingeniør
E-post: Johan ! Ho () mf ! no
Telefon: 22590541
Kontor: 358B

Holm, Vegard

Stipendiat i praktisk teologi
E-post: Vegard ! Holm () mf ! no
Telefon: 22590579
Kontor: 465

Holmqvist, Morten

Førsteamanuensis i religionspedagogikk
E-post: Morten ! Holmqvist () mf ! no
Telefon: 22590606
Kontor: 471

Hugdal, Gunhild Maria

Stipendiat i etikk
E-post: Gunhild ! M ! Hugdal () mf ! no
Telefon: 22590519
Kontor: 368

Hvalvik, Reidar

Professor i Det nye testamente
E-post: Reidar ! Hvalvik () mf ! no
Telefon: 22590535
Kontor: 338

Hvidsten, Andreas Holmedahl

Postdoktor i samfunnsfag
E-post: Andreas ! H ! Hvidsten () mf ! no
Telefon: 22590646
Kontor: 424A

Høeg, Hildegun Hennum

Rådgiver
E-post: Hildegun ! H ! Hoeg () mf ! no
Telefon: 22590521
Kontor: 352B

I

Isaksen, Sjur E.

Førstelektor II i praktisk teologi
E-post: Sjur ! Isaksen () mf ! no
Telefon: 22590628
Kontor: 460

Ishaq, Bushra

Stipendiat i samfunnsfag
E-post: Bushra ! Ishaq () mf ! no
Telefon: 22590594
Kontor: 370B

Iversen, Lars Åsmund Laird

Førsteamanuensis i samfunnsfag
Seksjonsleder PED/RV/SAM/RPSY

E-post: Lars ! L ! Iversen () mf ! no
Telefon: 22590652
Kontor: 325A

Iversen, Roald

Førsteamanuensis II i sjelesorg
E-post: Roald ! Iversen () mf ! no

J

Jensen, Morten Hørning

Professor II i Det nye testamente
E-post: Morten ! H ! Jensen () mf ! no
Telefon: 22590500

Joachimsen, Kristin

Professor i Det gamle testamente
Seksjonsleder GT

E-post: Kristin ! Joachimsen () mf ! no
Telefon: 22590640
Kontor: 339

K

Kaufman, John Wayne

Førsteamanuensis i kirkehistorie
Avdelingsleder, Teologi og historie/Seksjonsleder KH

E-post: John ! W ! Kaufman () mf ! no
Telefon: 22590626
Kontor: 341

Kaufman, Tone Stangeland

Førsteamanuensis i praktisk teologi
Seksjonsleder PT

E-post: Tone ! S ! Kaufman () mf ! no
Telefon: 22590529
Kontor: 457

Kokkin, Laila Merete Tami

Resepsjonsmedarbeider
E-post: Laila ! M ! T ! Kokkin () mf ! no
Telefon: 22590500

L

Lauritzen, Solvor Mjøberg

Førsteamanuensis i pedagogikk
E-post: Solvor ! M ! Lauritzen () mf ! no
Telefon: 22590597
Kontor: 326

Ledstam, Maria

Stipendiat i etikk
E-post: Maria ! Ledstam () mf ! no
Telefon: 22590545
Kontor: 463

Leganger-Krogstad, Heid

Professor emerita i religionspedagogikk
E-post: Heid ! Leganger-krogstad () mf ! no

Lende, Gina

Rådgiver/postdoktor i religionsvitenskap
E-post: Gina ! Lende () mf ! no
Telefon: 22590575
Kontor: 369

Lenz, Claudia

Professor i samfunnsfag
E-post: Claudia ! Lenz () mf ! no
Telefon: 22590629
Kontor: 329

Lied, Liv Ingeborg

Professor i religionsvitenskap
E-post: Liv ! I ! Lied () mf ! no
Telefon: 22590526
Kontor: 478B

Locke, Emanuelle

Internasjonal studentassistent
E-post: Emanuelle ! Locke () mf ! no

Lunde, Elin

Studentprest
E-post: Elin ! Lunde () mf ! no
Telefon: 22590590
Kontor: 327

Løsnesløkken, Elisabeth

Rådgiver
E-post: Elisabeth ! Losneslokken () mf ! no
Telefon: 22590523
Kontor: 352A

Løvaas, Hanne Rakel

Førstekonsulent
E-post: Hanne ! R ! Lovaas () mf ! no
Telefon: 22590525
Kontor: 218

M

Midttun, Ann

EVU-leder skole/Førstelektor i religionsvitenskap
E-post: Ann ! Midttun () mf ! no
Telefon: 22590599
Kontor: 330

Moe, Lars

IT-leder
E-post: Lars ! Moe () mf ! no
Telefon: 22590589
Kontor: 364

Mogstad, Sverre Dag

Professor emeritus i religionspedagogikk
E-post: Sverre ! D ! Mogstad () mf ! no

Monger, Matthew Phillip

Førsteamanuensis i bibelfag/Det gamle testamente
E-post: Matthew ! P ! Monger () mf ! no
Telefon: 22590649
Kontor: 478C

Mork, Laura-Marie

Stipendiat i kirkehistorie
E-post: Laura ! M ! Mork () mf ! no
Telefon: 22590664
Kontor: 370C

Movafagh, Hilde Marie Øgreid

E-post: Hilde ! M ! Movafagh () mf ! no
Telefon: 22590656
Kontor: 478D

N

Nikolajsen, Jeppe Bach

Professor II i misjonsvitenskap
E-post: Jeppe ! B ! Nikolajsen () mf ! no
Telefon: 22590500

Nilssen, Torbjørg Torp

Praksisleder/universitetslektor i samfunnsfag
E-post: Torbjorg ! T ! Nilssen () mf ! no
Telefon: 22590546
Kontor: 360

Norseth, Kristin

Førsteamanuensis i kirkehistorie
E-post: Kristin ! Norseth () mf ! no
Telefon: 22590532
Kontor: 324C

Nykvist, Henrik

Stipendiat i samfunnsfag
E-post: Henrik ! Nykvist () mf ! no
Telefon: 22590661
Kontor: 321B

O

Oftedal, Karoline

Rådgiver for internasjonalisering
E-post: Karoline ! Oftedal () mf ! no
Telefon: 22590574
Kontor: 357B

Oftestad, Bernt T.

Professor emeritus

Oftestad, Eivor Andersen

Forsker i kirkehistorie
E-post: E ! A ! Oftestad () mf ! no
Telefon: 22590614
Kontor: 367C

Oma, Leif-Peder

Rekrutteringskonsulent
E-post: Leif ! P ! Oma () mf ! no

Ophoff, Jesse

Stipendiat i kirkehistorie
E-post: Jesse ! Ophoff () mf ! no
Telefon: 22590647
Kontor: 427

Opsahl, Carl Petter

Førsteamanuensis i praktisk teologi
E-post: Carl ! Petter ! Opsahl () mf ! no
Telefon: 22590596
Kontor: 459

R

Rapisarda, Daniela Lucia

Postdoktor i systematisk teologi
E-post: Daniela ! L ! Rapisarda () mf ! no
Telefon: 22590559
Kontor: 322

Rodriguez, Clara Niurka

Kjøkkenassistent
E-post: Clara ! N ! Rodriguez () mf ! no
Telefon: 22590512
Kontor: 479

Rystad, Linn Sæbø

Stipendiat i praktisk teologi
E-post: Linn ! S ! Rystad () mf ! no
Telefon: 22590627
Kontor: 454

Røren, Bente

Spesialbibliotekar
E-post: Bente ! Roren () mf ! no
Telefon: 22590524
Kontor: 216

Røsæg, Nils Aksel

PhD-koordinator/dr.theol i Det nye testamente
E-post: Nils ! A ! Rosag () mf ! no
Telefon: 22590553
Kontor: 354

S

Sand, Nadia

Office Manager
E-post: Nadia ! Sand () mf ! no
Telefon: 22590531
Kontor: 353

Sandage, Steven

Professor II i religionspsykologi/RVS
E-post: Steven ! Sandage () mf ! no
Telefon: 22590500

Sandnes, Karl Olav

Professor i Det nye testamente
E-post: Karl ! O ! Sandnes () mf ! no
Telefon: 22590537
Kontor: 342

Sandsmark, Astrid

Universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Astrid ! Sandsmark () mf ! no
Telefon: 22590578
Kontor: 466

Sandvik, Lena Skattum

Kommunikasjonsrådgiver/Leder komm.avd.
E-post: Lena ! S ! Sandvik () mf ! no
Telefon: 22590552
Kontor: 356

Saxegaard, Fredrik

Praktikumsleder/Førsteamanuensis i praktisk teologi
E-post: Fredrik ! Saxegaard () mf ! no
Telefon: 22590571
Kontor: 461

Schnell, Tatjana

Professor II
E-post: Tatjana ! Schnell () mf ! no

Schumacher, Jan

Førsteamanuensis emeritus
E-post: Jan ! Schumacher () mf ! no

Sefland, Idun Strøm

Universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Idun ! S ! Sefland () mf ! no
Telefon: 22590603
Kontor: 456

Skarpnes, Steinar Aandahl

Stipendiat i Det gamle testamente
E-post: Steinar ! A ! Skarpnes () mf ! no
Telefon: 22590662
Kontor: 370A

Skarsaune, Oskar

Professor emeritus
E-post: Oskar ! Skarsaune () mf ! no

Skjelle, Berit

Seniorkonsulent
E-post: Berit ! Skjelle () mf ! no
Telefon: 22590567
Kontor: 345

Solberg-Johansen, Kjell-Arne

Driftssjef
E-post: Kjell-A ! S-Johansen () mf ! no
Telefon: 22590601
Kontor: 142

Stokka, Elisa

Universitetslektor i sjelesorg
E-post: Elisa ! Stokka () mf ! no
Telefon: 22590620
Kontor: 456

Strandheim, Elna Oline

Biblioteksjef
E-post: Elna ! Strandheim () mf ! no
Telefon: 22590522
Kontor: 219

Stray, Janicke Heldal

Førsteamanuensis i pedagogikk
E-post: Janicke ! H ! Stray () mf ! no
Telefon: 22590586
Kontor: 336

Stålsett, Gry

Førsteamanuensis i religionspsykologi
E-post: Gry ! Stalsett () mf ! no
Telefon: 22590643
Kontor: 464

Stålsett, Sturla Johan

Professor i diakoni, religion og samfunn
E-post: Sturla ! Stalsett () mf ! no
Telefon: 22590634
Kontor: 335

Sæbø, Magne

Professor emeritus
E-post: Magne ! Sabo () mf ! no

Sætra, Emil

Stipendiat i pedagogikk
E-post: Emil ! Satra () mf ! no
Telefon: 22590612
Kontor: 321C

Sætre, Per Kristian Hovden

Stipendiat i Det nye testamente
E-post: Per ! K ! Satre () mf ! no
Telefon: 22590561
Kontor: 367B

Søvik, Atle Ottesen

Professor i systematisk teologi
E-post: Atle ! O ! Sovik () mf ! no
Telefon: 22590536
Kontor: 325B

T

Thorbjørnsen, Svein Olaf

Professor i etikk
E-post: Svein ! O ! Thorbjornsen () mf ! no
Telefon: 22590582
Kontor: 473

Torgersen, Harald Brummenæs

Arkivar/Stipendiat i kirkehistorie
E-post: Harald ! Torgersen () mf ! no
Telefon: 22590630
Kontor: 366

Trotsai, Oleksandr

Avdelingsingeniør
E-post: Oleksandr ! Trotsai () mf ! no
Telefon: 22590550
Kontor: 364

Tveito, Hanne Birgitte Sødal

Universitetslektor i Det nye testamente
Avdelingsleder, Religion og pedagogikk

E-post: Hanne ! S ! Tveito () mf ! no
Telefon: 22590613
Kontor: 468

U

Ulstein, Gunn-Ingrid

Stipendiat i religionspsykologi
E-post: Gunn ! I ! Ulstein () mf ! no
Telefon: 22590660
Kontor: 478D

V

Vestøl, Inger Helene

Førstekonsulent
E-post: Inger ! H ! Vestol () mf ! no
Telefon: 22590566
Kontor: 348B

Vik, Rune

Rådgiver-opptaksleder
E-post: Rune ! Vik () mf ! no
Telefon: 22590622
Kontor: 355

Værnesbranden, Jo Bertil Rydland

Stipendiat i systematisk teologi
E-post: Jo ! B ! Varnesbranden () mf ! no
Telefon: 22590663
Kontor: 368

W

Wang, Gunnar

Rådgiver
E-post: Gunnar ! Wang () mf ! no
Telefon: 22590568
Kontor: 346

Ward, Peter

Professor II i praktisk teologi
E-post: Peter ! Ward () mf ! no
Telefon: 22590500

Wehus, Glenn Øystein

Førstelektor i gresk
Seksjonsleder NT

E-post: Glenn ! O ! Wehus () mf ! no
Telefon: 22590611
Kontor: 469

Wergeland, Andrew Donald

Universitetslektor i hebraisk
E-post: Andrew ! Wergeland () mf ! no
Telefon: 22590610
Kontor: 475

Westly, Inge

EVU-leder/Universitetslektor i praktisk teologi
E-post: Inge ! Westly () mf ! no
Telefon: 22590593
Kontor: 422A

Woldseth, Erlend

Rådgiver
E-post: Erlend ! Woldseth () mf ! no
Telefon: 22590637
Kontor: 360

Å

Ånonsen, Maria Stensvold

Stipendiat i diakoni
E-post: Maria ! Anonsen () mf ! no
Telefon: 22590516
Kontor: 322

Ø

Østnor, Lars

Professor emeritus
E-post: Lars ! Ostnor () mf ! no