• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • bilde av studenter som synger

  (LK 12-2020) Det pågår for tiden et iherdig arbeid med å få avklart kirkens fremtidige ordninger. Store spørsmål settes i spill. Noen av dem er løftet høyt på dagsorden gjennom prosessene kirkerådet har satt i gang. Andre er i denne omgangen mer underforstått, som spørsmålet om soknets rolle.

 • Dåp

  (LK 11-2020) I mange år har det nærmest vært et dogme i Den norske kirke at dåp bør skje i høymessen. På bakgrunn av erfaringer fra den seneste tid er det grunn til å spørre om ikke dette er et prinsipp som bør mykes opp. Også erfaringer fra søsterkirker med en annen praksis enn oss, kan gi verdifulle impulser.

 • Konfirmanter

  (LK 10-2020) Etter en annerledes vår starter høsten i år med konfirmasjon i alle landets menigheter. Konfirmasjon er en dag ladet med fest og forventning, men også alvor. Det
  kan gjøre det til en utfordrende dag å preke på. For: Hva sier vi til konfirmantene?

 • Demonstrasjon - George Floyd

  (LK 9-2020) Drapet på George Floyd i Minneapolis har skapt massedemonstrasjoner på flere kontinent og et vell av ytringer i mediene. Bredden og styrken i engasjementet gjør inntrykk, og vi må håpe at verden etter dette kan ta viktige steg i bekjempelsen av ulike former for rasisme. Uansett synes rasisme å være noe vi som samfunn ikke så fort blir ferdige med. Fenomenet er sammensatt, og det utfordrer oss på holdninger, handling og analyse.