Skriftlig eksamen

Her finner du informasjon om skriftlig eksamen og eksamensnettleseren FLOWlock

Smittevern:
MF gjør nødvendige smittevernstiltak for at det skal være trygt for deg å ta eksamen. Mer informasjon er tilgjengelig i informasjonsboksen lenger nede på siden.

Digital skoleeksamen:
Skriftlig skoleeksamen på MF er "bring you own device"-eksamener, det vil si at du gjennomfører eksamen på din egen medbrakte bærbare PC eller Mac. Se «obligatoriske forberedelser» under.
På noen emner gjennomføres eksamen med penn og papir (vårsemesteret 2021: TEOL1220). Mer informasjon gis i Canvas.

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnekatalogen. En liste over alle eksamensdatoer er tilgjengelig her.
 

Obligatoriske forberedelser før digital skoleeksamen

Installasjon og demoflow

Logg deg inn i eksamensplatformen WISEflow. Derfra kan du installere eksamensnettleseren FLOWlock, som du bruker til å skrive eksamensbesvarelsene dine ved skoleeksamen. Kontroller at den fungerer i god tid før eksamen. Det kan du gjøre via demo-prøven av FLOWlock. Har du gjennomført demoprøven og alt fungerer, er du klar til eksamensdagen. Sørg for å gjøre deg kjent de ulike funksjonene i FLOWlock før du møter til eksamen. Et bilde av eksamensnettleseren finner du her.  Litt mer informasjon er tilgjengelig på engelsk her.

Veiledning for installasjon av FLOWlock og gjennomføring av demoeksamen er tilgjengelig her. En litt mer omfattende veiledning er tilgjengelig her (engelsk). Merk at du bør oppdatere FLOWlock til siste versjon før hver eksamensperiode.

FLOWlock fungerer kun med bestemte operativsystemversjoner for PC og Mac. Linux og Chrome (Chromebooks) støttes IKKE. De aller fleste nettbrett støttes heller IKKE. Ytterligere informasjon om systemkrav her (engelsk). Får du installert eksamensnettleseren og gjennomført en demoflow, så er operativsystemet ditt støttet. Datamaskinen din bør imidlertid ikke være eldre enn fem år.

Hvis du ikke har PC/Mac, må du låne dette til eksamen. MF har ikke en utlånsordning.

FLOWlock brukes kun til skriftlig skoleeksamen, så du trenger ikke installere FLOWlock for hjemmeeksamen eller oppgaveinnlevering. Studiekravsinnleveringer og kortprøver gjennomføres normalt i Canvas.

Har du tekniske utfordringer med FLOWlock? Da kan du kontakte IT-support i Biblioteket (10-17) eller sende en epost til it@mf.no.

 

MF brukerkonto

For å kunne logge deg inn må du ha aktivert din MF-brukerkonto. Det kan du lese mer om her.
 

Tilgang til trådløsnettverk (eduroam)

På eksamensdagen må du også ha tilgang til trådløsnettverket (eduroam).

Brukernavn for eduroam er det samme som ditt brukerkontonavn, men med @mf.no som tillegg, for eksempel slik: osolskjær@mf.no. Passord er det samme som ditt vanlige MF-passord (Feide, Canvas m.m.).

Vi anbefaler sterkt at du forsikrer deg om at du har tilgang til trådløsnettverket i forkant av eksamensdagen. Mer informasjon er tilgjengelig her.

FAQ digital skoleeksamen (ofte stilte spørsmål)

Utstyr og innlogging:

Må jeg ha med min egen bærbare datamaskin?

- Ja, Du må ta med din egen laptop, eller låne/leie en selv.

Hvilke typer enheter kan jeg bruke?

FLOWlock fungerer kun med bestemte operativsystemversjoner for PC og Mac. Linux og Chrome (Chromebooks) støttes IKKE. De aller fleste nettbrett støttes heller IKKE. Ytterligere informasjon om systemkrav her (engelsk). Hvis du får installert eksamensnettleseren og gjennomført demo-eksamen er operativsystemet ditt støttet.

Hva må jeg gjøre med maskinen min for å kunne bruke den på digitale skoleeksamener?

Se «Obligatoriske forberedelser før digital skoleeksamen».

Hvem kan hjelpe meg hvis jeg trenger hjelp til forberedelsene?

-  Du kan kontakte IT-support i Biblioteket (10-17) eller sende en epost til it@mf.no dersom du trenger hjelp.

Hva er WISEflow og hva er FLOWlock?

- Wiseflow er MFs eksamensplattform. For å levere en eksamensbesvarelse må du logge deg på der, uavhengig av eksamensform.

Flowlock er et program (eksamensnettleser) som bruker på skriftlige skoleeksamener. FLOWlock må installeres på enheten din i forkant av eksamen. Når FLOWlock kjører vill den midlertidig hindre tilgang til internet, notater lagret på enheten osv.

Hvordan logger jeg meg på eksamenssystemet (WISEflow)?

- Du kan logge deg inn med Feide(vanlig MF-brukernavn og passord) her: no.wiseflow.net/MF

Jeg husker ikke FEIDE-passordet mitt. Hva gjør jeg?

- I forkant av eksamen kan du sende e-post til student@mf.no. På selve eksamensdagen bør du henvende deg direkte til studieadministrasjonen i tredje etasje på MF.

Kan jeg teste hvordan eksamensnettleseren FLOWlock fungerer før eksamen?

- Ja. Demo-eksamen kan gjennomføres fra samme sted som du laster ned FLOWlock. Se «Obligatoriske forberedelser før digital skoleeksamen».

Hva skjer hvis enheten min ikke virker på eksamensdagen? Får jeg ikke tatt eksamen?

-  Hvis du har tatt med en datamaskin som er i åpenbart dårlig forfatning, vil du ikke få tatt eksamen. Hvis du har tatt med en brukbar datamaskin som du hadde gode grunner til å tro at ville fungere, vil du få tatt eksamen, men det kan hende at du må ta eksamen på papir. MF vil ha noen få reservemaskiner tilgjengelig, men det er ikke sikkert at det er mange nok til alle.

Er det mulig å avlegge en digital eksamen med penn og papir i stedet for på PC/Mac?

- Nei, man kan ikke velge å skrive med penn og papir ved digital eksamen. Hvis du stiller uten PC/Mac eller med en enhet i åpenbart dårlig forfatning vil du ikke få tatt eksamen. Du kan søke om å få skrive for hånd som tilrettelegging ved digital eksamen hvis du har et særlig behov for dette.

Finnes det andre utstyrskrav eller begrensninger?

- Ja. Du kan ikke bruke trådløs mus eller trådløst tastatur. I tillegg må du huske å ta med strømkabelen til enheten din. Hvis du lett blir forstyrret av tastaturlyder, kan det også være en god ide å ta med «Sov i ro»-ørepropper e.l.

Jeg har ikke egen PC eller Mac – hva gjør jeg?

- Ifølge Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 3-3 kan utdanningsinstitusjoner kreve at studenter har egen bærbar datamaskin. Du må altså selv sørge for å skaffe deg en datamaskin som du kan bruke på eksamen, enten gjennom kjøp, lån eller leie. Sørg for at datamaskinen du anskaffer oppfyller systemkravene og er i god stand.

 

Gjennomføring (se også Fremmøte/huskeliste):

Blir oppgaveteksten levert ut på papir eller digitalt?

- Oppgaveteksten gjøres tilgjengelig både digitalt og på papir.

 Kan jeg bruke stavekontroll når jeg skriver besvarelsen min?

- Ja, det er stavekontroll i eksamensnettleseren som du skriver eksamensbesvarelsen din i.

Blir besvarelsen automatisk lagret når jeg skriver?

- Ja, besvarelsen din blir automatisk lagret hvert 10. sekund, så lenge du er koblet til internett, og du kan se når besvarelsen har blitt lagret i eksamensnettleseren.

Hva skjer hvis jeg mister tilkoblingen til internett under eksamen?

- Skulle du miste tilkoblingen til internett, vil du få beskjed om dette på skjermen. Du kan da lagre en lokal kopi på maskinen din. Gjør dette regelmessig så lenge du ikke har tilgang til internett. Når tilkoblingen er tilbake, vil besvarelsen igjen bli automatisk lagret i systemet.

Kan jeg få kladdepapir?

- Ja, kladdepapir vil være tilgjengelig i eksamenslokalet for de som ønsker det. Husk å ta med penn.

Må jeg skrive kandidatnummeret mitt i oppgaven?

- Nei. Systemet identifiserer deg automatisk. Du trenger ikke skrive det inn noe sted.

Er besvarelsen anonym for sensor?

- Ja, sensor kan kun se kandidatnummer. Derfor er det viktig at du ikke skriver navn eller andre ting som kan identifisere deg i eksamensbesvarelsen.

Får jeg en kopi av besvarelsen min?

- Ja, besvarelsen din vil være tilgjengelig i WISEflow, slik at du når som helst kan logge inn og se den. Du kan også laste ned en lokal kopi hvis du ønsker det.

Må jeg ha med PC/Mac hvis jeg skal levere blankt på eksamen?

- Ja, du må ha med PC/Mac, logge inn i WISEflow, og velge blank innlevering for at det skal bli riktig registrert.

 

Tilrettelegging:

Jeg har fått vedtak om utvidet tid ved eksamen – hva må jeg gjøre?

- Du trenger ikke foreta deg noe. Dersom du har fått innvilget utvidet eksamenstid, vil den ekstra tiden være registrert i systemet før eksamen.

Jeg har tilretteleggingsvedtak om å bruke Lingdys e.l.. Er dette fortsatt tilgjengelig?

- Nei, FLOWlock er ikke kompatibelt med Lingdys. Istedenfor å bruke FLOWlock vil du derfor skrive eksamen i Word. Du får tildelt datamaskin i eksamenslokalet.

Fremmøte / Huskeliste for digital skoleeksamen

 • Sjekk hvor du skal ha eksamen. Det blir offentliggjort senest 3 dager før eksamen, på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se i informasjonskolonnen etter romnummer eller romnavn: «417», «Gymsal» o.l.). Det vil også henge oppslagslister i resepsjonen på MF på eksamensdagen.
 • Eksamen starter kl. 10.00 Du må møte frem senest 30 minutter før eksamen begynner. Ingen kandidater har adgang til eksamenslokalet før eksamensinspektørene er på plass. Oppstilling av utstyr og pålogging gjøres umiddelbart etter ankomst i eksamenslokalet og skal være ferdig senest 15 minutter før eksamen starter. Mobiltelefon, armbåndsur, vesker og yttertøy plasseres på anvist sted av inspektørene. Etter at oppgaven er delt ut, skal det være absolutt ro i eksamenslokalet.
 • Du må ha med PC/Mac (bør ikke være eldre enn 5 år) og tilhørende strømtilførsel for å utføre eksamen. Du må også ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel studiekort eller bankkort).
 • Du bør ev. ta med penn til bruk med kladdearket, mat og drikke.
 • Dobbeltsjekk at du har den siste FLOWlock-nettleseren installert (se «obligatoriske forberedelser»).
 • Kandidater som kommer innen en halv time etter at eksamen er begynt kan henvende seg til ansvarlig inspektør i eksamenslokalet. Dersom det er gått mer enn en halv time må kandidaten henvende seg til eksamensansvarlig i studieadministrasjonen. Eksamensansvarlig avgjør om kandidaten kan delta på eksamen. Dersom kandidaten gis tilgang til eksamen blir det ikke gitt tillegg i tid. Hvis du møter senere enn oppmøtetiden og får lov til å ta eksamen, men får tekniske problemer, er du sist i hjelp-køen, og må vente til alle oppstartsrutiner er gjennomført.
 • Orienter deg om hvilke hjelpemidler som du kan med deg eller som blir tilgjengeliggjort. Se lenger ned på siden for mer informasjon.

Tillatte hjelpemidler

Ved skriftlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvis en hjelpemiddelliste er tillatt vil det være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Det blir utdelt bibler i eksamenslokalet i emner hvor bibler er tillatt hjelpemiddel. De fleste andre hjelpemidler må du sørge for å ta med selv.

Alle hjelpemidler vil bli kontrollert av inspektør før hver eksamen. Understrekinger (men ikke notater) i hjelpemidlene er tillatt. Dersom du har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamen har startet vil det bli behandlet som forsøk på fusk.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk kan du søke om å få bruke ordbok og bibel på ditt morsmål. Mer informasjon om tilrettelegging og søknadsfrister finner du her.

Husk at du må ha med deg lånekort hvis du skal låne tillatte hjelpemidler fra biblioteket.

Se Oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (pdf) for mer informasjon.

Syk på eksamensdagen / smitteverntiltak

MFs gjeldende retningslinjer for smittevern er tilgjengelig her. Under finner dere informasjon som er direkte knyttet til eksamen. Det kan bli endringer i tråd med endringer i smittevernforskriften eller smittesituasjonen.
 

Hvem skal møte til eksamen?

Du skal ikke møte til eksamen hvis:

 • Du har fått påvist covid-19. Da skal du være i isolasjon.
 • Du er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19. Da skal du være i karantene.
 • Du har symptomer som ligner på symptomer på covid-19 eller luftveisinfeksjon, også milde symptomer som er akkompagnert av en sykdomsfølelse. Informasjon om mulige symptomer er tilgjengelig på helsenorges nettsider.

Hvis et av disse punktene gjelder deg, skal du levere egenmelding istedenfor å møte. Du vil da kunne melde deg opp til utsatt eksamen i januar. Egenmeldingsskjemaet for fravær på eksamen finner du her.

Du kan møte til eksamen hvis:

 • Du har gjennomgått luftveisinfeksjon og har vært symptomfri i ett døgn.
 • En i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19. Får du symptomer på eksamen må du gå hjem.
 • Du har noen småplager som er naturlige for årstiden, uten at disse er akkompagnert av en sykdomsfølelse. Ett eksempel på dette er såre slimhinner som igjen kan forårsake kremting eller nysing. Ett annet er rennende nese når du kommer inn fra kulden. Uten akkompagnerende sykdomsfølelse er disse ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon. Vær likevel oppmerksom på andre mulige symptomer hvis dette gjelder deg.
 • Du har allergi og har luftveisplager som følge av det. Du kan da gjerne melde fra til eksamensvaktene om det når du ankommer eksamenslokalet.
 • Du har hatt covid-19, men legen har opphevet isolasjonen din.

Hvis du får symptomer under eksamen må du ta kontakt med eksamensvakt og be om å få en samtale på gangen utenfor eksamenslokalet. I slike tilfeller skal eksamen avbrytes. Deretter leveres egenmelding.

Hvis du eller en du bor med er i en risikogruppe, kan du søke om tilrettelegging. Se tilrettelegging ved eksamen for mer informasjon.

Smittevernstiltak på eksamen

Avstand
I eksamenslokalene er kandidatene plassert slik at det skal være mulig å opprettholde en meters avstand mellom studenter, og mellom studenter, eksamensvakter og MFs ansatte.

Dette kan medføre at du i noen tilfeller må bli med eksamensvakten ut på gangen dersom du har spørsmål, siden det kan være vanskelig å høre hverandre på 1 meters avstand når en skal snakke med lav stemme.

Antibac
Antibac er plassert ved inngangen til eksamenslokalene, inne i lokalene og på toalettene. Studenter og eksamensvakter skal bruke antibac ved ankomst, etter håndvask ved toalettbesøk, når dere forlater eksamenslokalene og ellers ved behov. Om ønskelig kan du ha med egen antibac som står på pulten din.

Munnbind
Det er ikke påbudt for studenter eller eksamensvakter å ha på munnbind, eller bruke engangshansker, men vakter og ansatte tar det i bruk om det oppstår situasjoner hvor enmetersregelen ikke kan overholdes. Du kan bruke munnbind under eksamen dersom du ønsker det. Du må i så fall ha dette med deg hjemmefra.

Renhold
Dersom du behøver hjelp med laptopen din skal den som hjelper deg bruke antibac på hendene sine først, og rengjøre tastaturet med antibac når hen er ferdig.
Pulter, håndtak og toaletter blir rengjort daglig.

Kontakt
Ta kontakt med eksamenskontoret (eksamen@mf.no) dersom du har spørsmål.