Innlevering og hjemmeeksamen

Her finner du informasjon om eksamensinnlevering som hjemmeeksamen, individuell skriftlig oppgave eller mappevurdering. Eksamen leveres inn elektronisk i WISEflow.

NB! Informasjon på denne siden gjelder for eksamensinnleveringer. Hvis du er i tvil om innleveringen er eksamen eller studiekrav, kan du søke opp ditt emne i emnekatalogen og se nærmere på emnebeskrivelsen.

Denne korte videoen omhandler henvisning til kilder. Se den før du tar eksamen. Mer informasjon om kildebruk er tilgjengelig nederst på siden.

 

Generell informasjon

 • Eksamensdatoer og innleveringsfrister finner du på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» eller i emnekatalogen.
 • Innleveringssiden for skriftlige oppgaver eller mappeeksamener åpnes senest tre dager før fristen. Emnet blir da synlig i WISEflow. Det sendes ut en e-post når det er mulig å levere.

WISEflow som innleveringsystem

Du kan når som helst logge på WISEflow for å se hvordan det ser ut, og du kan gjennomføre demo-eksamen så mange ganger du vil (se brukerveiledningen for mer). Vi anbefaler nylig oppdaterte versjoner av nettleserne Chrome, Firefox og Safari eller Edge. Internet Explorer kan ikke benyttes.

Om innleveringen

 • Besvarelser i WISEflow kan kun leveres i PDF. Du finner en engelsk hjelpeside for å konvertere filer til pdf her.
 • Besvarelsen skal være anonym. Ikke bruk navnet ditt i besvarelsen eller filnavnet.
 • Oppgi gjerne kandidatnummeret ditt (på første side i besvarelsen). Du finner det på forsiden i StudentWeb.
 • Du vil bli bedt om å godta erklæring om akademisk arbeid etter at du har lastet opp besvarelsen. Du kan se hva du vil bli bedt om å bekrefte her.
 • Sensor vil ha tilgang til en plagiatkontroll av din besvarelse. Vær derfor nøye med kildehenvisninger og litteraturliste. Se ressursene for akademisk skriving under.
 • Hvis du får problemer med å levere må du ta kontakt med eksamenskontoret før fristen går ut. Hvis innleveringsfristen nettopp har gått ut, må du sende e-post med innleveringsfilen vedlagt til eksamen@mf.no innen fem minutter. Merk imidlertid at for sent innleverte besvarelser normalt skal avvises. Ikke kontakt lærere hvis du har tekniske problemer.

Formelle krav til innleveringen

Oppgaveteksten bør skrives med skrivestilen Times New Roman, halvannen linjeavstand, skriftstørrelse 12 (størrelse 10 i fotnoter), og ha normalt margoppsett og konsekvent bruk av overskrifter. Besvarelsen bør også inneholde informasjon om:

 • Emnekode og semester (f. eks. SAM1040 våren 2021)
 • Antall ord (ekskludert forside, ev. innholdsfortegnelse og litteraturliste. Fotnoter teller med.)
 • Sidetall på første side (og løpende i topp- eller bunnteksten)
 • Tittel/problemstilling/oppgaveordlyd på oppgaven
 • Eventuelle merknader du har blitt bedt om å oppgi, f.eks. fagdisiplin

Vi anbefaler at du bruker oppgavemalene under for å sikre at de formelle kravene er oppfylt.

Oppgavemaler

Akademisk skriving og kildebruk

 • Ressursene fra MFs skrivekurs er tilgjengelig for MF-studenter i Canvas (krever feide-innlogging). Her finner du videoforelesninger og ekstramateriale som dekker skriveteori, kildebruk m.m.
 • To forelesningsrekker om oppgaveskriving og kildebruk er også tilgjengelig på YouTube.
 • MFs skrivesenter er et tilbud til MF-studenter som ønsker å utvikle egne skriveferdigheter. Mer informasjon er tilgjengelig her.
 • På nettstedene Søk & Skriv og Kildekompasset finner du nyttig informasjon om akademisk skriving. Kildekompasset gir blant annet en veldig god oversikt over hvordan en refererer til ulike kilder innenfor ulike referansestiler.
 • Det er noe lavere krav til føring av referanser og litteraturliste på en 8 timers hjemmeeksamen. Vanlige regler gjelder, så presis føring bør tilstrebes, men det er viktigere at referanser faktisk er ført enn at de er ført korrekt. Det samme gjelder for oppføringer i litteraturlisten.
 • Flere retningslinjer er samlet i dette dokumentet: «Retningslinjer om oppgaveskriving» (pdf).