Eksamen

Eksamen

På denne siden finner du informasjon om eksamen. Følg lenkene i menyen for å lese mer om ett bestemt tema.

Fakta: 

Kontakt:
Før du tar kontakt, se om du finner informasjonen du leter etter på disse nettsidene.

Studieresepsjonen:
student@mf.no
22 59 06 24

Eksamenskontoret:
eksamen@mf.no
22 59 06 24 (kl.08:15-14:00)

Tips: Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Eksamenskarakterer
Hva som forventes av en eksamensbesvarelse fremkommer i Vurdering av eksamensbesvarelser ved MF.

Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver finner du i Canvas.

Eksamensmelding
Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Kontroller at du er meldt til eksamen i fanen «Aktive emner». Ta kontakt med student@mf.no dersom du oppdager feil.

Eksamensformer
Hvilken eksamensform eller kombinasjon av eksamensformer som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen.

Eksamensforsøk
Du har rett til tre eksamensforsøk i et emne. Ikke beståtte studiekrav, ikke bestått eksamen, eller ikke møtt til eksamen vil alle telle som ett eksamensforsøk. Du kan velge å trekke deg før eksamen for å ikke bruke eksamensforsøk. Les mer om trekk før eksamen.

Målform og eksamensspråk
Du kan velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.