Ten Thousand Buddhas Monastery i Hong Kong

Utveksling

Utveksling våren 2021: På grunn av usikkerhet rundt Covid-19 situasjonen tar MF forbehold for gjennomføring av utveksling til våren. MF følger nøye med på utviklingen både i Norge og verden.  

 

MF er opptatt av forutsigbarhet for studentene og studentenes helse og sikkerhet. Utveksling utenfor Europa våren 2021 avlyses. Dette skyldes stor usikkerhet rundt reiserestriksjoner. MF kan åpne for utveksling til visse land i Norden/Europa så fremt UDs reiseråd ikke fraråder reise til landet, landet har åpne grenser, institusjonen har tilnærmet normal undervisning og mulighet for å tegne gyldig reiseforsikring som også dekker eventuelle Covid-19-relaterte behov. Dersom dette kan være aktuelt for deg, ta direkte kontakt med Internasjonalt kontor. 

 

Utveksling gir deg nye faglige perspektiver, erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen, og reis ut!

Finn ut hvor du kan reise her.

Søknadsfrister for utvekslingsopphold:

15. februar for utreise høst
15. september for utreise vår

Spørsmål angående utveksling? Ta kontakt med rådgiver for internasjonalisering, Karoline Oftedal:
E-post: international@mf.no 
Telefon: +47 22 59 05 74 

Internasjonal studentassistent:
E-post: isa@mf.no