Utveksling

MF anbefaler alle studenter å dra på et utenlandsopphold. Der kan du få ny og spennende kunnskap og flotte opplevelser ved våre samarbeidsinstitusjoner i USA, Afrika, Asia og Europa.

Fakta: 

Hvorfor utvekslingsstudier?
"Å studere i utlandet har for meg bydd på mange spennende og nye utfordringer. Jeg får møte mennesker fra hele verden med andre måter og tenke på, og med et helt annet verdensbilde enn meg selv. Som teologistudent er det inspirerende å se at min tjeneste er en del av en større, global kirke". 
- Kristin Jenssen, Teologi.

Søknadsfrister for utvekslingsopphold:
15. februar 2019

Intensivkurs, studier og feltarbeid
- Søk om plass til intensivkurs (master, 10 studiepoeng, fullfinansiert) ved Fuller, USA. Ta kontakt med karoline.oftedal@mf.no innen 15. oktober 2018. 

- Søk om feltstudier i Myanmar (våren/høsten 2018) - international@mf.no (fullfinansiert)

MFs internasjonale kontor og studieveiledere innenfor teologi, samfunnssfag og pedagogikk hjelper deg gjerne.

Kontakt

Karoline Oftedal,
Rådgiver internasjonalisering

Telefon: 22 59 05 74 |  Epost: international@mf.no

Har du spørsmål vedrørende arrangementer og/eller det internasjonale miljøet på MF, vennligst kontakt vår internasjonale studentassistent.

E-post: isa@mf.no