Bilde av forsiden av Ung Teologi

Ung Teologi

Ung Teologi er et tidsskrift utgitt av studentene ved MF vitenskapelig høyskole.

I tillegg til at tidsskriftet er gratis tilgjengelig for alle som har betalt semesteravgift til MF, har vi ca. 150 eksterne abonnenter. Redaksjonen består av redaktør, setter, og inntil seks redaksjonsmedlemmer. Vi ønsker å ta pulsen på temaer som interesserer, utfordrer og engasjerer teologistudenter og andre med interesse for "ung" teologi!  Ung Teologi kommer for tiden ut med to nummer i året.

Kontaktinformasjon:

Ung Teologi
Postboks 5144, Majorstua
0302 Oslo

E-post: 
abo@ungteologi.no (spørsmål om abonnement)
red@ungteologi.no (spørsmål til redaksjonen)