Opptak

Her finner du informasjon om opptakskrav og søknadsfrister.

Søkere til norskspråklige grunnstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak

Søkere til enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb.

NB: Søknadsweb åpner 1. april for opptak til høstsemesteret, og 1. november for opptak vårsemesteret.

Søknad

Norske årsstudier og bachelorstudier har opptak via Samordna Opptak

Enkeltemner, deltids- og masterstudier har lokalt opptak via SøknadsWeb

Oppstart høst

Til høstsemestret er det opptak til alle programmer på bachelor- og masternivå, i tillegg til deltidsstudier og enkeltemner.

 • Opptak på norskspråklige årsstudier og bachelorprogrammer foregår via nettsøknad hos Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no). Søknadsfristen er 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper)

 • Opptak til deltidsstudier og enkeltemner for søkere med norsk/nordisk statsborgerskap, foregår via nettsøknad i SøknadsWeb innen 1. juni. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

 • Opptak på masternivå foregår via nettsøknad i SøknadsWeb innen 1. juni. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.

 • Opptak til Erfaringsbasert master i praktisk teologi og Master i klinisk sjelesorg skjer løpende og via papirskjema som du finner her.

NB! Husk å sørge for at du har MinID i god tid før du skal søke. Det kan ta noen dager å få de nødvendige PIN-kodene. Se mer om dette på Samordna Opptaks nettside.

Oppstart vår

Til vårsemestret er det bare opptak til deltidsstudier på bachelornivå og enkeltemner. For personer som har tatt relevante studier før, kan det søkes om innpassing også på studieprogrammer.

Søknad via SøknadsWeb innen 10. januar. Etter fristen vil løpende opptak bli vurdert i henhold til kapasitet. Dette vil i så fall framgå i SøknadsWeb.
 

Økonomisk støtte

Alle MFs studietilbud gir rett til støtte fra Lånekassen. Det er i tillegg egne reisestipender for utenlandsopphold og støtte til utveksling fra Nordplus til Skandinavia, Erasmus til Europa og Lånekassen ellers i verden.

Opptakskrav

Opptakskrav til alle studier på bachelornivå er generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse for søkere over 25 år. Det kan være begrenset plass på enkelte studier. For mer informasjon om opptakskrav generelt, se Søkerhåndboka, ring 815 49 050 eller se Samordna Opptak sine nettsider. For spesielle forhold, ta kontakt med MF.

For opptak til masterstudier gjelder det i tillegg egne opptakskrav. Disse finner du på sidene for hvert enkelt studieprogram.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Vi ber i første omgang om at følgende dokumentasjon legges ved den elektroniske søknaden (punktene samsvarer med det som kreves ved søknad via Samordna Opptak):

 1. Utdanning
  Oversikt over og dokumentasjon på utdanning/kurs
   
 2. Arbeidserfaring
  Praksis må dokumenteres, og dokumentene må vise arbeidssted, omfang og lengde på praksis.
   
 3. Organisasjonsarbeid
  Dokumentasjon på arbeid/tillitsverv i frivillige organisasjoner.
   
 4. Motivasjon
  Gi en kort redegjørelse (ca. ½ side) for hvorfor du ønsker å ta denne utdanningen.
   
 5. Egenvurdering
  Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre dette studiet. En halv side er nok, men vær ærlig (mot deg selv).

Frister
1. mars for søknader via Samordna Opptak
For søknadfrist til enkeltemner, deltids- og masterstudier, se egne frister. 

Vurdering
Søknaden blir vurdert av en komité. MF gjør en vurdering på bakgrunn av det aktuelle studieprogrammets krav. Eventuelle spørsmål kan rettes til opptaksleder.

Godkjenning av eksterne studier

Hvis du allerede har studiepoeng i relevante emner fra et annet lærested og vil ha innpasset disse, må du søke om godkjenning/innpassing via eget skjema.