Filologi

MF og Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr kurs i klassiske språk. 

Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni for høsten og 15. desember for våren. Søk via SøknadsWeb.
Løpende opptak frem til 15. august/januar ved ledig kapasitet. 

Kontakt
religion@mf.no

MF har inngått samarbeid med Norsk filologisk institutt (PHI) om å tilby kurs i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer. Språkkursene tilbys som enkeltemner, og kan tas selvstendig eller innpasses i aktuelle studieprogram. For å nå et bredt publikum holdes undervisning én ettermiddag/kveld i uken. Emnene tilbys både på bachelor- og masternivå. 

Høsten 2019 tilbys: 
- Middelalderlatin 1 (bachelor / master) 
- Klassisk arabisk 1 (bachelor / master)
- Klassisk hebraisk 1 (bachelor / master)
- Sanskrit 1 (bachelor / master
- Akkadisk 1 (bachelor / master)
- Klassisk kinesisk 1 (bachelor / master)
- Pali 1 (bachelor / master)
- Tibetansk 1 (bachelor / master)
- Indisk og buddhistisk filologi (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master)
- Gresk filologi (bachelor / master)

Våren 2020 tilbys:
- Middelalderlatin 2 (bachelor / master) 
- Klassisk arabisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk hebraisk 2 (bachelor / master)
- Sanskrit 2 (bachlor / master
- Akkadisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk kinesisk 2 (bachelor / master)
- Pali 2 (bachelor / master)
- Tibetansk 2 (bachelor / master)
- Indisk og buddhistisk filologi (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master)
- Gresk filologi (bachelor / master)
- Gammelkirkeslavisk (bachelor / master) 

Oversikten er veiledende. Kursene holdes kun dersom det er nok påmeldte. Vi anbefaler derfor å søke opptak innen fristen 15. juni/desember. 

Søknad og oppmelding

Søk opptak via SøknadsWeb. Minstekrav for søkere er generell studiekompetanse. 

I forbindelse med søknaden må du også legge ved et motivasjonsbrev. Frist for søknad om opptak for høstsemesteret er 15. august, og fristen for vårsemesteret er 15. desember. Dersom du ønsker å fortsette på et av språkkursene i vårsemesteret, trenger du ikke søke opptak på nytt.  

Etter tilbud om opptak melder du deg opp til det aktuelle emnet i StudentWeb. Dersom du skal ta emnet på masternivå må du ta kontakt med studierådgiver for oppmelding. Husk også å semesterregistrere deg, samt betale semesteravgift. 

Avgiften er kr 600,-. Dersom du har betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/universitet, må du forevise gyldig kvittering for dette. Frist for betaling/godkjenning av annen samskipnadsavgift og oppmelding er 15. august/januar.  

Opptak til kursene i indisk og buddhistisk filologi, arabisk og islamsk filologi, og gresk filologi har eget opptak. Kontakt Norsk filologisk institutt (PHI) for mer informasjon. 

Antall plasser

Hvert språkkurs er begrenset til 15 deltakere. 

Undervisning

Kursene har én dobbeltforelesning i uken der kursleder gjennomgår grammatikk, og alle deltakerene leser tekster sammen. Studiet krever egeninnsats og det forutsettes at alle møter forberedt til forelesningene. 

Eksamen

Alle kursene har studiekrav og vurderes med avsluttende hjemmeeksamen. Se emnebeskrivelsene for de enkelte kursene.