Filologi

MF og Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr kurs i klassiske språk. 

Søknadsfrist
15. juni for høsten og 15. desember for våren. Søk via SøknadsWeb.
Løpende opptak frem til 15. august/januar ved ledig kapasitet. 

Kontakt
religion@mf.no

MF har inngått samarbeid med Norsk filologisk institutt (PHI) om å tilby kurs i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer. Språkkursene tilbys som enkeltemner, og kan tas selvstendig eller innpasses i aktuelle studieprogram. For å nå et bredt publikum holdes undervisning én ettermiddag/kveld i uken. Emnene tilbys både på bachelor- og masternivå. 

Du finner også en kursoversikt på PHI sine hjemmesider.

Høsten 2019 tilbys: 
- Middelalderlatin 1 (bachelor / master). Undervisning tirsdag kl. 16.15-18.00.
- Klassisk arabisk 1 (bachelor / master). Undervisning torsdag kl. 16.15-18.00.
- Klassisk hebraisk 1 (bachelor / master). Undervisning onsdag kl. 16.15-18.00.
- Sanskrit 1 (bachelor / master). Undervisning tirsdag kl. 16.15-18.00.
- Akkadisk 1 (bachelor / master). Undervisning mandag kl. 16.15-18.00.
- Klassisk kinesisk 1 (bachelor / master). Undervisning mandag kl. 16.15-18.00.
- Tibetansk 1 (bachelor / master). Undervisning torsdag kl. 16.15-18.00.

I tillegg til innføringskursene tilbys også flere filologiske seminarer for viderekomne studenter. Emnene er knyttet til løpende forskningsseminarer hvor tekster gjennomgås i forbindelse med forskningsprosjekter ved Norsk filologisk institutt: 
- Indisk og buddhistisk filologi  (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master). 
- Gresk filologi (bachelor / master)
- Sumerisk og akkadisk filologi (bachelor / master)

Les mer og finn oversikt over timeplan på PHI sine hjemmesider

Våren 2020 tilbys:
- Middelalderlatin 2 (bachelor / master) 
- Klassisk arabisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk hebraisk 2 (bachelor / master)
- Sanskrit 2 (bachlor / master
- Akkadisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk kinesisk 2 (bachelor / master)
- Tibetansk 2 (bachelor / master)
- Indisk og buddhistisk filologi  (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master)
- Gresk filologi (bachelor / master)
- Sumerisk og akkadisk filologi (bachlor / master)
- Gammelkirkeslavisk (bachelor / master) 

Oversikten er veiledende. Kursene holdes kun dersom det er nok påmeldte. Vi anbefaler derfor å søke opptak innen fristen 15. juni/desember. 

Søknad og oppmelding

Søk opptak via SøknadsWeb. Minstekrav for søkere er generell studiekompetanse. 

Du søker på "Kurs i klassiske språk (filologi)", og velger bachelor- eller masternivå. I forbindelse med søknaden må du også legge ved et motivasjonsbrev. Det er mulig å melde seg opp til flere språkkurs. Frist for søknad om opptak for høstsemesteret er 15. juni. Etter fristen vil det være mulig å søke opptak dersom det er ledige plasser. Disse søknadene vurderes fortløpende. Om du ønsker å fortsette på et av språkkursene i vårsemesteret, trenger du ikke søke opptak på nytt, men ta kontakt med studierådgiver for å utvide studieretten din. 

Dersom du får plass på et av kursene, vil du få tilbudsbrev på epost. Når du har bekreftet din studieplass vil du bli meldt opp til eksamen i ønsket emne. Husk også å semesterregistrere deg i StudentWeb samt betale samskipsnadsavgift. Avgiften er kr 600,-. Hvis du har betalt denne avgiften ved en annen høyskole/universitet, trenger du ikke betale til MF, men du må forevise gyldig kvittering for dette. Frist for betaling/godkjenning av annen samskipnadsavgift og oppmelding er 15. august/januar.  

Allerede student ved MF? Du trenger ikke søke opptak. Ta kontakt med studierådgiver for oppmelding til emner.

Antall plasser

Hvert språkkurs er begrenset til 15 deltakere. 

Undervisning

Kursene har én dobbeltforelesning i uken der kursleder gjennomgår grammatikk, og alle deltakerene leser tekster sammen. Studiet krever egeninnsats og det forutsettes at alle møter forberedt til forelesningene. 

Undervisningen går normalt over 12-14 uker med én totimers forelesning hver uke.

Eksamen

Alle kursene har studiekrav og vurderes med avsluttende hjemmeeksamen. Se emnebeskrivelsene for de enkelte kursene.