Filologi

MF og Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr emner i klassiske språk. 

Søknadsfrister
15. juni for høsten og 15. desember for våren for opptak som student. Søk via SøknadsWeb.
Løpende opptak frem til 15. august/10. januar ved ledig kapasitet.

25. august og 15. januar for oppmelding til emner for de som allerede har aktiv studierett. 

Kontakt
phi@mf.no

MF samarbeider med Norsk filologisk institutt (PHI) om å tilby emner i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer. Språkemnene tilbys som enkeltemner, og kan tas selvstendig eller innpasses i enkelte studieprogram. For å nå et bredt publikum holdes undervisning én ettermiddag/kveld i uken. Emnene tilbys både på bachelor- og masternivå. 

Du finner også en emneoversikt på PHI sine hjemmesider.

Høsten 2021 tilbys:
- Akkadisk 1 (bachelor/master)
- Arabisk - klassisk 1 (bachelor/master)
- Arabisk - talespråk 1 (bachelor/master)
- Arabisk - talespråk 1: Tekstlesing (bachelor/master)
- Tibetansk 1 (bachelor/master)
- Klassisk syrisk (syriac) 1 (bachelor/master)
- Sanskrit 1 (bachelor/master)
- Hebraisk - moderne 1 (bachelor/master)

I tillegg til innføringsemnene tilbys også flere filologiske seminarer for viderekomne studenter. Emnene er knyttet til løpende forskningsseminarer hvor tekster gjennomgås i forbindelse med forskningsprosjekter ved Norsk filologisk institutt. En oversikt over semesterets forskningsseminarer finnes på PHI sine hjemmesider:

- Buddhismens filologi 1 (bachelor / master)
- Arabisk og Islamsk filologi 1 (bachelor / master)
- Semittisk og Afroasiatisk filologi 1 (bachelor / master
- Indo-Iransk filologi 1 (bachelor / master
- Klassisk europeisk filologi 1(bachelor / master)
- Sumerisk og akkadisk filologi 1 (bachelor / master)
 

Oversikten er veiledende. Emnene holdes kun dersom det er nok påmeldte. Vi anbefaler derfor å søke opptak innen fristen 15. juni/desember. 

Søknad og oppmelding

Søk opptak via SøknadsWeb. Minstekrav for søkere er generell studiekompetanse. 

Du søker på "Emner i klassiske språk (filologi)", og velger bachelor- eller masternivå. Det er mulig å søke om flere språkemner. Velg mellom alternativene i Søknadsweb ved å klikke på dem i ønsket prioritert rekkefølge.

Opptakskrav
For å få opptak må alle søkere må dokumentere generell studiekompetanse. Søkere til emner på masternivå må dokumentere minimum 80 studiepoeng eller tilsvarende i relevante emner. Søkere som allerede har opptak til en relevant mastergrad ved en annen institusjon, eller som har opptak til 5/6-årige profesjonsutdanninger, trenger ikke å vurderes ut fra dette kriteriet.

Opptaks- og registreringsfrister
Frist for søknad om opptak for høstsemesteret er 15. juni, og 15. desember for vårsemesteret. Etter fristen vil det være mulig å søke opptak dersom det er ledige plasser frem til 15.august/januar. Disse søknadene vurderes fortløpende. Om du ønsker å fortsette på et av språkemnene i det påfølgende semesteret, trenger du ikke søke opptak på nytt, men ta kontakt med studierådgiver for å utvide studieretten din.

Dersom du får plass på et av emnene, vil du få en bekreftelse på epost etter at søknaden din er behandlet. Du må selv melde deg opp til emnet i Studentweb du har takket ja til studieplassen. Husk også å semesterregistrere deg i StudentWeb samt betale samskipsnadsavgift. Avgiften er på kr 600,-. Hvis du har betalt denne avgiften ved en annen høyskole/universitet for det gjeldende semesteret, trenger du ikke betale til MF, men du må forevise gyldig kvittering for dette. Du kan sende kvittering på epost til student@mf.no eller ta kontakt dersom du har spørsmål om dette. Frist for betaling/godkjenning av annen samskipnadsavgift og oppmelding er 1. september/februar.  

Allerede student ved MF? Du trenger ikke søke opptak. Ta kontakt med studierådgiver for oppmelding til emner.

Antall plasser

Hvert språkemne er begrenset til 15 deltakere. 

Undervisning

Emnene har én dobbeltforelesning i uken der emneansvarlig gjennomgår grammatikk, og alle deltakerene leser tekster sammen. Studiet krever egeninnsats og det forutsettes at alle møter forberedt til forelesningene. 

Undervisningen går normalt over 12-14 uker med én totimers forelesning hver uke.

Eksamen

Alle emnene har studiekrav og vurderes med avsluttende hjemmeeksamen. Se emnebeskrivelsene for de enkelte emnene.