Filologi

MF og Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr kurs i klassiske språk. 

Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni for høsten og 15. desember for våren. Søk via SøknadsWeb.
Løpende opptak frem til 15. august/januar ved ledig kapasitet. 

Kontakt
religion@mf.no

MF har inngått samarbeid med Norsk filologisk institutt (PHI) om å tilby kurs i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer. Språkkursene tilbys som enkeltemner, og kan tas selvstendig eller innpasses i aktuelle studieprogram. For å nå et bredt publikum holdes undervisning én ettermiddag/kveld i uken. Emnene tilbys både på bachelor- og masternivå. 

Du finner også en kursoversikt på PHI sine hjemmesider.

Høsten 2019 tilbys: 
- Middelalderlatin 1 (bachelor / master
- Klassisk arabisk 1 (bachelor / master)
- Klassisk hebraisk 1 (bachelor / master)
- Sanskrit 1 (bachelor / master
- Akkadisk 1 (bachelor / master)
- Klassisk kinesisk 1 (bachelor / master)
- Pali 1 (bachelor / master)
- Tibetansk 1 (bachelor / master)
- Indisk og buddhistisk filologi  (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master)
- Gresk filologi (bachelor / master)
- Sumerisk og akkadisk filologi (bachelor / master)

Våren 2020 tilbys:
- Middelalderlatin 2 (bachelor / master) 
- Klassisk arabisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk hebraisk 2 (bachelor / master)
- Sanskrit 2 (bachlor / master
- Akkadisk 2 (bachelor / master)
- Klassisk kinesisk 2 (bachelor / master)
- Pali 2 (bachelor / master)
- Tibetansk 2 (bachelor / master)
- Indisk og buddhistisk filologi  (bachelor / master)
- Arabisk og islamsk filologi (bachelor / master)
- Gresk filologi (bachelor / master)
- Sumerisk og akkadisk filologi (bachlor / master)
- Gammelkirkeslavisk (bachelor / master) 

Oversikten er veiledende. Kursene holdes kun dersom det er nok påmeldte. Vi anbefaler derfor å søke opptak innen fristen 15. juni/desember. 

Søknad og oppmelding

Søk opptak via SøknadsWeb. Minstekrav for søkere er generell studiekompetanse. 

I forbindelse med søknaden må du også legge ved et motivasjonsbrev. Frist for søknad om opptak for høstsemesteret er 15. august, og fristen for vårsemesteret er 15. desember. Dersom du ønsker å fortsette på et av språkkursene i vårsemesteret, trenger du ikke søke opptak på nytt.  

Etter tilbud om opptak melder du deg opp til det aktuelle emnet i StudentWeb. Dersom du skal ta emnet på masternivå må du ta kontakt med studierådgiver for oppmelding. Husk også å semesterregistrere deg samt betale semesteravgift. For oppmelding til kursene i indisk og buddhistisk filologi, arabisk og islamsk filologi, sumerisk og akkadisk filologi, og gresk filologi, ta kontakt med Norsk filologisk institutt.

Avgiften er kr 600,-. Dersom du har betalt samskipsnadsavgift ved en annen høyskole/universitet, må du forevise gyldig kvittering for dette. Frist for betaling/godkjenning av annen samskipnadsavgift og oppmelding er 15. august/januar.  

Allerede student ved MF? Du trenger ikke søke opptak, men du må melde deg til det aktuelle emnet i StudentWeb. Ta kontakt med studierådgiver for oppmelding til emner på masternivå.

Antall plasser

Hvert språkkurs er begrenset til 15 deltakere. 

Undervisning

Kursene har én dobbeltforelesning i uken der kursleder gjennomgår grammatikk, og alle deltakerene leser tekster sammen. Studiet krever egeninnsats og det forutsettes at alle møter forberedt til forelesningene. 

Undervisningen går normalt over 12-14 uker med én totimers forelesning hver uke.

Eksamen

Alle kursene har studiekrav og vurderes med avsluttende hjemmeeksamen. Se emnebeskrivelsene for de enkelte kursene.