Student på MF

Bli MF-student du også!

Velkommen som student ved et av Norges største fagmiljø for teologi, religion og samfunn. 

SØK INNEN 15. APRIL!

Søk i Samordna opptak

Lurer du på noe?
Ta kontakt med en av våre studierådgivere, eller send en e-post til student@mf.no.

Det er både lærerikt og gøy å være student på MF! MF er kjent for å ha et veldig godt studiemiljø, studiene våre har høy akademisk kvalitet.
Blant lærerne våre vil du treffe noen av landets fremste forskere innen religion og teologi, og MFs studenter er blant de mest fornøyde studentene i Norge!

Bli kjent med MF og studiene våre, og møt noen av studentene og lærerne våre i denne videoen.

Studiemuligheter

Vi har studier innen teologi, religionsvitenskap og samfunnsvitenskap. Du kan ta en profesjonsutdanning til jobb i skole eller kirke, eller en mer teoretisk rettet bachelor- eller mastergrad som kan gi karrieremuligheter innen organiasjoner, menigheter, offentlige institusjoner og forvaltning. Det finnes ingen fasit på hva du kan bruke en grad til, men de aller fleste av våre studenter har fått relevant jobb etter endte studier.

Under ser du våre studier med søknad i Samordna opptak. Hele studietilbudet vårt finner du på mf.no/studiekatalog.

Kirkelige studier

Årsstudium i teologi (1 år) - Er du interessert i kristen tro og vil bli bedre kjent med kristendommen og andre religioner? Årsstudiet i teologi tar opp en rekke spørsmål knyttet til religion og religiøs praksis, kristen tro og tradisjon, filosofi, tolkning av bibelske tekster, og hvordan kirke, kultur og samfunn spiller sammen. Årsstudiet kvalifiserer for overgang til bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring (UKT), profesjonsstudiet i teologi (prest), og bachelor i teologi.

Bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring (3 år) - Ønsker du å jobbe med barn og ungdom i kirke eller i kristne barne- og ungdomsorganisasjoner? Er du opptatt av hvordan kristen tro kan formidles til dagens barn og unge? Da er Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) studiet for deg! UKT kvalifiserer til master i kirkelig undervisning (kateket), master i diakoni (diakon), eller overgang til profesjonsstudiet i teologi (prest).

Bachelor i teologi (3 år) - Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Da kan du ta en bachelor i teologi. På bachelor i teologi studerer du hele spekteret av teologiske fag. Du får solid forståelse for kristendommens historie, Bibelen, kristen troslære og kristne praksiser. Studiet kvalifiserer for overgang til profesjonsstudiet i teologi.

Profesjonsstudiet i teologi (6 år) - Ønsker du å møte mennesker i livets sterkeste øyeblikk, formidle kristen tro, og fordype deg i eksistensielle temaer? Ved å studere profesjonsstudiet i teologi blir du utdannet prest, og kan jobbe i Den norske kirke og andre kirker, menigheter eller institusjoner, eller du kan velge å bruke utdannelsen inn i andre yrker. 

Master i diakoni (2 år) - Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap? Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer, og kvalifiserer til arbeid som diakon. NB: Søk via Søknadsweb. Frist 15. april.

Vi tilbyr også master i kirkelig undervisning (heltid), og erfaringsbasert master i kirkelig undervisning (deltid). Disse kvalifiserer til arbeid som kateket. Søknadsfrist 1. juni.

Skole og pedagogikk

Lektorprogrammet (5 år) - Lektorprogrammet er en faglærerutdanning som gir undervisningskompetanse i KRLE/religion og etikk og samfunnsfag på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn og i videregående skole.

Vi tilbyr også erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Søknadsfrist 1. juni.

Samfunnsvitenskap

Årsstudium i samfunnsfag (1 år) - Årsstudiet i samfunnsfag gir deg dypere forståelse av hva samfunn er, og hvilke endringer som utfordrer oss både lokalt og globalt. Du får blant annet trening i å analysere nåtidens verdidiskusjoner og forstå religioners rolle i samfunnet. 

Bachelor i religion og samfunn: Samfunnsvitenskap (3 år) - Samfunnsvitenskap er for deg som vil ha en dypere forståelse av hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, både i Norge og i andre deler av verden. Noen av temaene du vil lære om er religion og politikk, globalisering av religion, og endringer i religiøs tro og praksis.

Bachelor i religion og samfunn: Globalisering og sosial bærekraft (3 år) - Er du samfunnsengasjert og opptatt av sosial rettferdighet lokalt og globalt? Globalisering og sosial bærekraft gir deg kunnskap og verktøy som hjelper deg til å forstå den globale verden vi lever i og engasjere deg i å skape sosialt bærekraftige samfunn.

Vi tilbyr også Master i Religion in Contemporary Society. Søknadsfrist 1. juni.

Religionsvitenskap

Årsstudium i religion (1 år) - Vil du lære mer om religion og religiøs praksis? Årsstudiet i religion gjør deg bedre kjent med de store verdensreligionene og deres historie og særpreg.

Bachelor i religion og samfunn: Religionsvitenskap (3 år) - Vil du lære mer om religion og religioners rolle i dagens samfunn? Religionsvitenskap er for deg som vil ha en dypere forståelse av religion og er nysgjerrig på hvilken rolle religion spiller i dagens samfunn.

Vi tilbyr også Master i History of Religions. Søknadsfrist 1. juni.

Teologi

Årsstudium i teologi (1 år) - Årsstudiet i teologi tar opp en rekke spørsmål knyttet til religion og religiøs praksis, kristen tro og tradisjon, filosofi, tolkning av bibelske tekster, og hvordan kirke, kultur og samfunn spiller sammen. Årsstudiet kvalifiserer for overgang til bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring og profesjonsstudiet i teologi (prest), samt bachelor i teologi.

Bachelor i teologi (3 år) - Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? På bachelor i teologi studerer du hele spekteret av teologiske fag. Du får solid forståelse for kristendommens historie, Bibelen, kristen troslære og kristne praksiser.

Profesjonsstudiet i teologi (6 år) - Ønsker du å møte mennesker i livets sterkeste øyeblikk, formidle kristen tro, og fordype deg i eksistensielle temaer? Ved å studere profesjonsstudiet i teologi blir du utdannet prest, og kan jobbe i Den norske kirke og andre kirker, menigheter eller institusjoner, eller du kan velge å bruke utdannelsen inn i andre yrker. 

Vi tilbyr også master i teologi. Søknadsfrist 1. juni.

Se hele utvalget

Listen over viser kun våre studier med søknad via Samordna opptak og søknadsfrist 15. april.

Klikk her for oversikt over våre mastergrader, deltidsstudier, etter- og videreutdanninger og emner. For disse gjelder andre søknadsfrister.