• kollasj med studenter
  Informasjon

  Velkommen som ny student ved MF vitenskapelig høyskole!

 • students at aker brygge
  Arrangement

  Vi ønsker alle studenter velkommen til semesterstart på MF!

 • gravid mage
  Forskning

  Hvordan forhandles valg som juridisk sett er frie, men som samfunnet oppfatter som et etisk dilemma? Gunhild Maria Hugdal har forsket på kvinners fortellinger om valget mellom å ta abort eller å ikke ta abort.

 • Informasjon

  Oslo kommune har ansvar for å tilby vaksine til de som bor i kommunen. Dette gjelder også studenter som ikke er folkeregistrert i kommunen. Husk å registrere deg!

  Oppdatert 7. juni 2021