• Illustrasjon med ungdommer
  Konferanse

  «La ingen forakte deg fordi du er ung» (1.Tim 4,12)
  Velkommen til en fagkonferanse i ungdom, kultur og trosopplæring 15. oktober 2020! Velg mellom fysisk og digital deltakelse.

 • Gina Lende og telt-leir
  Forskning

  MF deltek i eit nytt, stort, internasjonalt forskingsprosjekt som skal undersøke korleis muslimske humanitære aktørar arbeider i kriseområder, og korleis ulike muslimske organisasjonar, filantropar og statlege initiativ samarbeider om dette arbeidet over landegrensene.

 • smitteverntiltak
  Informasjon

  MF er åpent for studenter og besøkende. Sett deg inn i gjeldende smittverntiltak før du kommer.
  Oppdatert 20.08.20

 • writing human rights on stairs
  Arrangement

  Secular Formatting of the Sacred: Human Rights in the Post-Secular Society