Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

TEOL1715: Introduction to the Bible

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Overlappende emner | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor in Theology, Religion and Society
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning
Tillatte hj.midler ved eksamen:List F3

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Skriftlig skoleeksamen2021-12-01 1. des. 20212021-11-01 1. nov. 2021
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2021

Generell informasjon

This course provides a basic introduction to the Old and New Testaments in their historical setting as well as the development of the text and the canon of the Bible.
 
The course is divided in two parts:
 
PART A: INTRODUCTION TO THE OLD TESTAMENT (5 ECTS)
Part A provides an introduction to working with the Old Testament from a historical critical perspective. This will cover the development of the text and canon, and The Old Testament in its historical context. Perspectives related to the use and interpretation of the Bible will be discussed as well as the historical setting of the Old Testament and the importance of working historically with Old Testament texts.
 
PART B: INTRODUCTION TO THE NEW TESTAMENT (5 ECTS)
Part B provides an introduction to the New Testament, focusing on the development of the text and canon, and the historical setting and contents of a selection of New Testament books.

Overlappende emner

TEOL1715 overlaps completely with K1010 Bible studies and TEOL1010 The bible. Students who have already completed K1010 and TEOL1010 will receive 0 credit points (ECTS) for TEOL1715 on their transcript of records or diploma.

Studiekrav

In order to receive a final assessment, the student must:
 • Take part in a minimum of 60% of the lectures.
 • Complete all of the weekly assignments in Canvas within the given deadlines, with a minimum score of 75% correct in total (see the syllabus for details.
 • Participate in the electronic evaluation of the course if such evaluation is stipulated in the relevant term.
 
 • When course requirements are not fulfilled, this will count as one examination attempt, unless the student withdraws before the set deadline (1 May/November).

Avsluttende vurdering

The final assessment for this course is based on one written exam (4 hours). In order to receive a final assessment, the student must fulfill the course requirements within the fixed deadline. The course and final exam will be graded A-F.

Læringsutbytte etter fullført emne

SKILLS
The student can:
 • situate biblical texts historically
 • discuss the importance of the historical context of different biblical texts
 • reflect critically about difference conceptions of the Bible as the Word of God.
 • express a hermeneutical awareness of the fact that Biblical texts are historically situated.
 
KNOWLEDGE
Part A: Introduction to the Old Testament
The student has:
 • knowledge of the academic study of the Old Testament.
 • knowledge of the different genres of the books of the Old Testament
 • an overview of the textual history of the Old Testament.
 • an overview of the development of the Old Testament Canon.
 • an overview of the structure and contents of the Old Testament.
 
Part B: Introduction to the New Testament
The student has:
 • knowledge of the academic study of the New Testament.
 • knowledge of the development of the Gospels and the Synoptic Problem.
 • knowledge of the historical settings of the different Synoptic Gospels.
 • an overview of the textual history of the New Testament.
 • an overview of the development of the New Testament canon.
 • an overview of central characteristics of the Acts of the Apostles.
 • an overview of central themes in the Epistles and their relevance for the church today

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • (1978). The Holy Bible: New international version. London: Hodder & Stoughton. Bibliotek
 • Collins, J. J. (2018). A short introduction to the hebrew Bible and deutero-canonical books (3. utg.). Minneapolis, Minn.: Fortress. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • (1978). The Holy Bible: New international version. London: Hodder & Stoughton. Bibliotek
 • Powell, M. A. (2018). Introducing the New Testament: A historical, literary, and theological survey (2. utg.). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift