Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.

FIL2020: Etikk, menneskesyn og teknologi

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Læringsutbytte etter fullført emne | Litteratur 


Emneansvarlig:Atle Ottesen Søvik (Atle.O.Sovik@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Undervisningsspråk:Bokmål
Studieprogramtilhørighet:Bachelorprogrammer - Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
Bachelorprogrammer - Bachelor i teologi
Bachelorprogrammer - Bachelor i religion og samfunn
Avdelingstilhørighet:Avdeling for teologi og kirkelig utdanning

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfrist
Individuell skriftlig oppgave2021-05-27 27. mai 20212021-05-01 1. mai 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:17. juni 2021
Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2021-08-16 16. aug. 20212021-08-01 1. aug. 2021
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2021

Generell informasjon

Hvordan skal vi tenke etisk om selvkjørende biler, autonome våpen, at roboter tar over jobbene våre, m.m.? Kan roboter få alle menneskelige egenskaper? Vil robotene ta fra menneskene kontroll over verden – eller er det heller slik at menneskene blir roboter? Hvordan formes vi moralsk av ny teknologi? Hvordan formes våre relasjoner av sosiale medier? Hva skjer i Kina når myndighetene vurderer borgerne moralsk ut fra digital overvåking? Dette er sentrale spørsmål i Fil2020, hvor vi ser på utfordringer fra ny teknologi for etikk og menneskesyn.
Emnet krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha hatt innføring i etikk på grunnstudier. Emnet kan tas som rent nettstudium, men har også tilbud om frivillige samlinger.

Studiekrav

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Se og kommentere videoer som ligger i canvas. Dette skal gjøres innen de frister som er oppgitt i canvas.
 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave (400-1200 ord) ut fra problemstillinger oppgitt i Canvas.
 • Kommentere oppgaver fra to medstudenter, og selv få kommentarer fra to medstudenter på eget utkast til individuell skriftlig oppgave
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering for emnet er individuell skriftlig oppgave (2000-3000 ord). Karakteren A-F settes på grunnlag av oppgaven.
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Læringsutbytte etter fullført emne

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om etiske problemstillinger relatert til teknologi og kunstig intelligens
 • kunnskap om filosofiske og teologiske problemstillinger knyttet til teknologi og menneskesyn
 • kunnskap om kunstig intelligens, digital kultur og sosiale medier
 • kunnskap om moralsk relevant ny teknologi
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til teknologi, etikk og menneskesyn

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:

DELEMNE A LITTERATUR
 • Kim, J. (2011). Philosophy of mind (3. utg.). Boulder, Colorado: Westview Press. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Enli, G. (2015). Mediated authenticity: How the media constructs reality. New York: Peter Lang. Bibliotek
 • Miller, V. (2020). Understanding digital culture (2. utg.). Los Angeles: Sage.
 • Neff, G. & Nafus, D. (2016). Self-tracking. Cambridge, Mass: MIT Press. Bibliotek
 • Ridley, M. Amara's law.. Hentet fra www.rationaloptimist.com
 • Turkle, S. (2017). Alone together: Why we expect more from technology and less from each other (3. utg.). New York: Basic Books. Bibliotek

DELEMNE C LITTERATUR

 • Bostrom, N. (2016). Superintelligence: Paths, dangers, strategies. Oxford: Oxford University Press. Bibliotek
 • Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. London: Duckworth. Bibliotek
 • Mueller, J. & Massaron, L. (2016). Machine learning for dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Suarez, D. (2009). Daemon. New York: Dutton.

DELEMNE D LITTERATUR

 • Berners-Lee, T. Erklæring om www. Hentet fra www.w3.org
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet, . (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Oslo:.. Hentet fra www.regjeringen.no
 • Vallor, S. (2016). Technology and the virtues: A philosophical guide to a future worth wanting. New York: Oxford University Press. Bibliotek

DELEMNE E LITTERATUR

 • Coeckelbergh, M. (2017). New romantic cyborgs: Romanticism, information technology, and the end of the machine. Cambridge, Massachusetts,London: The MIT Press. Bibliotek
 • Verbeek, P.-P. (2011). Moralizing technology: Understanding and designing the morality of things. Chicago ;,London: The University of Chicago Press. Bibliotek

LITTERATUR

 • Bergsjø, L. O. & Bergsjø, H. (2019). Digital etikk: Big data, algoritmer og kunstig intelligens. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
 • Bjørkeng, P. K. (2019). Kunstig intelligens: Den usynlige revolusjonen (2. utg., s. 27-64, 97-110, 179-248). Oslo: Vega forlag. Bibliotek
 • Ess, C. M. (2017). God Out of the Machine?: The Politics and Economics of Technological Development. I A. Beavers (Red.), Macmillan interdisciplinary handbooks: Philosophy (s. 83-111). Macmillan Reference USA.. Hentet fra urn.nb.no
 • Harari, Y. N. (2018). Homo deus: En kort historie om i morgen (kap. 1, 6, 9-11). Oslo: Bazar. Bibliotek
 • Rasmussen, T. (2016). Hva skjer med Internett og web? (kap. 1-4, 6 : s. 9-94, 126-149). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift