Kryss av for ønskede alternativer her

Resultatet vises automatisk i listen nedenfor.

Studietyper


Studienivåer

Fagområder

Studiestart


Undervisningsspråk


> Informasjon om opptak

> Kurs og videreutdanning

Studium Studiepoeng Studienivå Studiestart
Bachelor i religion og samfunn 180 Bachelor Høst
Bachelor i teologi 180 Bachelor Høst
Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring 180 Bachelor Høst
Bachelor in Theology, Religion and Society 180 Bachelor Høst
Deltidsstudier i KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) 60 Deltidsstudier Vår, Høst
Erfaringsbaser master i klinisk sjelesorg 120 Deltidsstudier Høst
Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning 90 Deltidsstudier Høst
Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk 90 Deltidsstudier Høst
Erfaringsbasert master i praktisk teologi 90 Deltidsstudier Høst
Globalisering og sosial bærekraft 180 Studieretning Høst
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag 300 Master Høst
Master i diakoni 120 Master Høst
Master i teologi 120 Master Høst
Master in History of Religions 120 Master Høst
Master in Religion in Contemporary Society 120 Master Høst
Metodistisk presteutdanning 300 Master Høst
Praktisk-pedagogisk utdanning 60 Videreutdanning Høst
Profesjonsstudium teologi 360 Profesjonsstudier Høst
Religionsvitenskap 180 Studieretning Høst
Samfunnsvitenskap 180 Studieretning Høst
Trosopplæring for Den norske kirke 60 Deltidsstudier Høst
Årsstudium i religion 60 Årsstudier Høst
Årsstudium i samfunnsfag 60 Årsstudier Høst
Årsstudium i teologi 60 Årsstudier Høst
AVH5040: Masteroppgave i kirkelig undervisning 30 Master Vår, Høst
AVH5045: Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning 15 Master Vår, Høst
AVH5055: Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag 45 Master Høst
AVH5060: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi 50 Master Vår, Høst*
AVH5065: Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi 30 Master Vår, Høst*
AVH5070: Masteroppgave i diakoni 30 Master Vår, Høst
AVH5090: Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk 30 Master Høst
AVH5095: Masteroppgave med vitenskapsteori Erfaringsbasert master prest 30 Master Vår, Høst*
AVH5110: Thesis for Master in Religion in Contemporary Society 60 Master Høst
BAO2700: Bacheloroppgave 10 Bachelor Vår, Høst
DIA5110: Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag 10 Master Høst*
DIA5115: Diakoniens teologi med vekt på frigjøringsteologiske perspektiver 10 Master Høst*
DIA5130: Etikk og verdier 10 Master Vår*
DIA5210: Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver 15 Master Vår
DIA5220: Sjelesorg og fordypningspraksis 15 Master Vår*
DIA5230: Ledelse og diakoni i kontekst 15 Master Høst
DIA5231: Etikk og samfunnsansvar 5 Master Høst
DIA5240: Sjelesorg 10 Master Vår
DIA5250: Fordypningspraksis 5 Master Vår, Høst
EX1010: Examen philosophicum 10 Bachelor Vår
EX1011: Examen philosophicum 10 Bachelor Vår
EX1020: Examen facultatum 10 Bachelor Høst
EX1022: Examen facultatum: Critical Thinking and Academic Writing 10 Bachelor Høst
EX1025: Examen facultatum, samfunnsfaglig variant 10 Bachelor Høst
FIL2010: De store spørsmålene 10 Bachelor Vår, Høst
FIL2020: Etikk, menneskesyn og teknologi 10 Bachelor Vår, Høst
FIL2025: Bioetikk 10 Bachelor Vår
FIL5010: De store spørsmålene 10 Master Vår, Høst
FIL5025: Bioetikk 10 Master Vår
HIS5010: Theoretical perspectives: The historical study of religion 10 Master Høst
HIS5020: Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective 10 Master Høst
HIS5030: Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places 10 Master Vår
HIS5050: Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions 10 Master Vår
K1010: Bibelfag 10 Bachelor Høst
K1020: Bibelfag og kristendommens historie 10 Bachelor Vår
K1030: Kristen livstolkning i dag 10 Bachelor Vår
K1035: Kirkens tro og tradisjon 15 Bachelor Høst*
K5410: Systematisk teologi 10 Master Høst
K5710: Bibel og formidling med masterarbeid 15 Master Vår*
K5720: Kristen livstolkning og livsmestring 15 Master Høst
KRLE1011: Religioner og livssyn 15 Bachelor Høst*
KRLE1021: Bibelen: tekst og kultur 15 Bachelor Vår
LED1000: Ledelse, læring og faglig skriving 10 Bachelor Vår
LED2000: Ledelse i praksis 20 Bachelor Vår
LED2541: Ledelse og ledertrening 10 Bachelor Vår
LED5080: Ledelse, roller og samspill i menighetene 15 Master Vår*
MET-EMP910: Qualitative and Quantitative Methods: Designing Research and Constituting Data 5 Master Vår, Høst*
MET-EMP920: Qualitative and Quantitative Methods: Analysis and Writing 5 Master Vår, Høst
MET-HIS910: Historical and Exegetical Methods: Text, Materiality, Context 5 Master Høst
MET-HIS920: Historical and Exegetical Methods: Sources, Text-Production and Transmission 5 Master Høst
MET-SYS910: Methods in Systematic Theology: Hermeneutics, Dogmatics, and Ethics 5 Master Vår, Høst
MET-SYS920: Methods in Systematic Theology: Philosophy and Theology 5 Master Vår, Høst
MET5010: Kvalitative forskningsmetoder 10 Master Vår, Høst
MET5040: Metode Kirkelig undervisning 10 Master Vår, Høst*
MET5080: Metode: deltid 5 Master Vår
MET5115: Bibelfaglig metode: Det gamle testamente 10 Master Vår
MET5215: Bibelfaglig metode: Det nye testamente 10 Master Vår
MET5310: Methodology: Texts and History 10 Master Vår
MET5920: Metode: praktiske og systematiske disipliner 10 Master Vår
NEX1010: Examen Philosopicum Nettstudium 10 Bachelor Høst
NT513: Det nye testamentet - bibelteologi 10 Master Høst
PED1010: Pedagogikk og didaktikk 10 Bachelor Vår
PED1030: Ungdomskultur og trosopplæring 10 Bachelor Høst
PED1640: Konfirmasjon og lek som praktisk teologi 10 Bachelor Vår
PED2010: Barn og unge i trosopplæringen 10 Bachelor Høst
PED2015: Barn og unge i trosopplæringen 15 Bachelor Vår
PED5511: Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer 10 Master Vår*
PED5520: Kirken som lærende fellesskap 10 Master Vår*
PED5530: Kirkebyggets teologi og læring 10 Master Vår*
PED5550: Kateketen i kirkerommet med internpraksis 15 Master Vår
PED5610: Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver 10 Master Vår
PED6000: Universitetspedagogikk 10 Master Vår, Høst
PHD-HUM901: Philosophy of Science in Humanities 5 Master Vår, Høst
PHD-SOC901: Philosophy of Science in Social Sciences 5 Master Vår, Høst
PHD900: Vitenskapsteori - humaniora og samfunnsfag 5 Master Høst
PHD930: The Status of the Discipline 10 Master Vår, Høst
PHD950: PhD Thesis 150 Master Vår, Høst
PHI2001: Akkadisk 1 10 Bachelor Høst
PHI2002: Akkadisk 2 10 Bachelor Vår
PHI2100: Semitic and Afroasiatic Philology 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2102: Semitic and Afroasiatic Philology 2 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2110: Hebraisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2115: Hebraisk - Moderne 1 10 Bachelor Høst
PHI2116: Hebraisk - Moderne 2 10 Bachelor Vår
PHI2120: Klassisk hebraisk 2 15 Bachelor Vår
PHI2130: Arameisk 15 Bachelor Høst
PHI2131: Sanskrit 1 10 Bachelor Høst
PHI2132: Sanskrit 2 10 Bachelor Vår
PHI2150: Arabisk og islamsk filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2151: Arabisk - Klassisk 1 10 Bachelor Høst
PHI2152: Arabisk - Klassisk 2 10 Bachelor Vår
PHI2153: Arabisk - Talespråk 1: Tekstlesning 10 Bachelor Høst
PHI2154: Arabisk - Talespråk 2: Tekstlesing 10 Bachelor Vår
PHI2155: Arabisk - Talespråk 1 10 Bachelor Høst
PHI2156: Arabisk - Talespråk 2 10 Bachelor Vår
PHI2159: Arabic and Islamic Philology 2 10 Bachelor Vår*
PHI2201: Tibetansk 1 10 Bachelor Høst
PHI2202: Tibetansk 2 10 Bachelor Vår
PHI2205: Classical European Philology 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2206: Classical European Philology 2 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2230: Middelalderlatin 1 15 Bachelor Høst
PHI2240: Middelalderlatin 2 15 Bachelor Vår
PHI2241: Klassisk syrisk (Syriac) 1 10 Bachelor Høst
PHI2242: Klassisk syrisk (Syriac) 2 10 Bachelor Vår
PHI2250: Kirkeslavisk 1 15 Bachelor Vår*
PHI2300: Indian and Buddhist Philology 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2302: Indian and Buddhist Philology 2 15 Bachelor Vår*
PHI2310: Sanskrit 1 15 Bachelor Høst
PHI2320: Sanskrit 2 15 Bachelor Vår
PHI2330: Pali 1 15 Bachelor Høst*
PHI2350: Tibetansk 1 15 Bachelor Vår, Høst
PHI2360: Tibetansk 2 15 Bachelor Vår
PHI2400: Sumerisk og akkadisk filologi 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2402: Sumerisk og akkadisk filologi 2 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2410: Sumerisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2420: Sumerisk 2 15 Bachelor Vår
PHI2430: Akkadisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2440: Akkadisk 2 15 Bachelor Vår*
PHI2450: Indo-iransk filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2459: Indo-Iranian Philology 2 10 Bachelor Vår*
PHI2500: Arabic and Islamic Philology 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2502: Arabic and Islamic Philology 2 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2510: Arabisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2520: Klassisk arabisk 2 15 Bachelor Vår
PHI2550: Semittisk og afroasiatisk filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2559: Semitic and Afroasiatic Philology 2 10 Bachelor Vår*
PHI2610: Klassisk kinesisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2620: Klassisk kinesisk 2 15 Bachelor Vår*
PHI2650: Sumerisk og akkadisk filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2659: Sumerisk og akkadisk filologi 2 10 Bachelor Vår*
PHI2700: Indo-Iranian Philology 1 15 Bachelor Vår, Høst*
PHI2702: Indo-Iranian Philology 2 15 Bachelor Vår*
PHI2710: Persisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2720: Persisk 2 15 Bachelor Vår
PHI2750: Klassisk europeisk filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2759: Klassisk europeisk filologi 2 10 Bachelor Vår*
PHI2810: Egyptisk (hieroglyfer) 1 15 Bachelor Høst
PHI2820: Egyptisk (hieroglyfer) 2 15 Bachelor Vår
PHI2830: Koptisk 1 15 Bachelor Høst
PHI2840: Koptisk 2 15 Bachelor Vår
PHI2850: Buddhismens filologi 1 10 Bachelor Høst*
PHI2859: Buddhismens filologi 2 10 Bachelor Vår*
PHI5001: Akkadisk 1 10 Master Høst
PHI5002: Akkadisk 2 10 Master Vår
PHI5100: Semitic and Afroasiatic Philology 1 15 Master Vår, Høst*
PHI5102: Semitic and Afroasiatic Philology 2 15 Master Vår, Høst*
PHI5110: Hebraisk 1 15 Master Høst
PHI5115: Hebraisk - Moderne 1 10 Master Høst
PHI5116: Hebraisk - Moderne 2 10 Master Vår
PHI5120: Klassisk hebraisk 2 15 Master Vår
PHI5130: Arameisk 15 Master Høst
PHI5131: Sanskrit 1 10 Master Høst
PHI5132: Sanskrit 2 10 Master Vår
PHI5150: Arabisk og islamsk filologi 1 10 Master Høst
PHI5151: Arabisk - Klassisk 1 10 Master Høst
PHI5152: Arabisk - Klassisk 2 10 Master Vår
PHI5153: Arabisk - Talespråk 1: Tekstlesning 10 Master Høst
PHI5154: Arabisk - Talespråk 2: Tekstlesning 10 Master Vår
PHI5155: Arabisk - Talespråk 1 10 Master Høst
PHI5156: Arabisk - Talespråk 2 10 Master Vår
PHI5159: Arabisk og islamsk filologi 2 10 Master Vår*
PHI5201: Tibetansk 1 10 Master Høst
PHI5202: Tibetansk 2 10 Master Vår
PHI5205: Classical European Philology 1 15 Master Vår, Høst*
PHI5206: Classical European Philology 2 15 Master Vår, Høst*
PHI5230: Middelalderlatin 1 15 Master Høst
PHI5240: Middelalderlatin 2 15 Master Vår*
PHI5241: Klassisk syrisk (Syriac) 1 10 Master Høst
PHI5242: Klassisk syrisk (Syriac) 2 10 Master Vår
PHI5250: Kirkeslavisk 1 15 Master Vår*
PHI5300: Indian and Buddhist Philology 1 15 Master Vår, Høst*
PHI5302: Indian and Buddhist Philology 2 15 Master Vår*
PHI5310: Sanskrit 1 15 Master Høst
PHI5320: Sanskrit 2 15 Master Vår
PHI5330: Pali 1 15 Master Høst*
PHI5350: Tibetansk 1 15 Master Høst
PHI5360: Tibetansk 2 15 Master Vår*
PHI5400: Sumerisk og akkadisk filologi 1 15 Master Vår, Høst
PHI5402: Sumerisk og akkadisk filologi 2 15 Master Vår, Høst
PHI5410: Sumerisk 1 15 Master Høst
PHI5420: Sumerisk 2 15 Master Vår
PHI5430: Akkadisk 1 15 Master Høst
PHI5440: Akkadisk 2 15 Master Vår*
PHI5450: Indo-iransk filologi 1 10 Master Høst
PHI5459: Indo-iransk filologi 2 10 Master Vår*
PHI5500: Arabic and Islamic Philology 1 15 Master Vår, Høst
PHI5502: Arabic and Islamic Philology 2 15 Master Vår, Høst
PHI5510: Arabisk 1 15 Master Høst
PHI5520: Klassisk arabisk 2 15 Master Vår
PHI5550: Semittisk og afroasiatisk filologi 1 10 Master Høst
PHI5559: Semittisk og afroasiatisk filologi 2 10 Master Vår*
PHI5610: Klassisk kinesisk 1 15 Master Høst
PHI5620: Klassisk kinesisk 2 15 Master Vår*
PHI5650: Sumerisk og akkadisk filologi 1 10 Master Høst
PHI5659: Sumerisk og akkadisk filologi 2 10 Master Vår*
PHI5700: Indo-Iranian Philology 1 15 Master Vår, Høst
PHI5702: Indo-Iranian Philology 2 15 Master Vår, Høst
PHI5710: Persisk 1 15 Master Høst
PHI5720: Persisk 2 15 Master Vår
PHI5750: Klassisk europeisk filologi 1 10 Master Høst
PHI5759: Klassisk europeisk filolofi 2 10 Master Vår*
PHI5810: Egyptisk (hieroglyfer) 1 15 Master Høst
PHI5820: Egyptisk (Hieroglyfer) 2 15 Master Vår
PHI5830: Koptisk 1 15 Master Høst
PHI5840: Koptisk 2 15 Master Vår
PHI5850: Buddhismens filologi 1 10 Master Høst
PHI5859: Buddhismens filologi 2 10 Master Vår*
PKU501: Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs 20 Master Vår, Høst*
PKU502: Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs 20 Master Vår, Høst*
PKU503: Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs 20 Master Vår, Høst*
PPU1010: Pedagogikk 1, didaktikk 1 og praksis 30 Bachelor Høst
PPU1020: Pedagogikk 2, didaktikk 2 og praksis 30 Bachelor Vår
PRA1001: Praksis - Lektorprogrammet 0 Bachelor Høst
PRA1002: Praksis - Lektorprogrammet 0 Bachelor Vår
PRA1004: Praksis - Lektorprogrammet 0 Bachelor Vår
PRA1005: Praksis - Lektorprogrammet 0 Bachelor Høst
PT508: Menighetspraksis 5 Master Høst
PT509: Institusjonspraksis 5 Master Høst
RL1010: Religion i historie og samtid 10 Bachelor Høst
RL1012: Introduction to Religious Studies and Hinduism and Buddhism 10 Bachelor Høst
RL1013: Kristendom: tradisjon og tolkning 10 Bachelor Vår
RL1014: Hellige skrifter 10 Bachelor Høst
RL1015: Historie, livssynskunnskap og pedagogikk 10 Bachelor Høst
RL1016: Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold 10 Bachelor Høst
RL1025: Didaktikk og kristendommens historie 10 Bachelor Vår
RL1030: Religion og kristendommens historie 10 Bachelor Vår
RL2012: Judaism and Islam 10 Bachelor Vår
RL2030: Islam: Tradisjon og mangfold (for lektorstudenter) 10 Bachelor Høst
RL2035: Islam: Tradisjon og mangfold 10 Bachelor Høst
RL2040: Østlig religiøsitet 10 Bachelor Vår
RL2050: Kristendommens kulturhistorie 10 Bachelor Høst
RL2615: Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet 10 Bachelor Vår
RL5010: Religion og læring 10 Master Høst
RL5015: Islam: Tro, tradisjon og mangfold 10 Master Høst
RL5020: Mediert religion: Hellige tekster, skjønnlitteratur og underholdningsmedier 10 Master Vår
RL5040: Østlig religiøsitet 10 Master Vår
RL5050: Europeisk klassisk kultur og kristen tradisjon 10 Master Høst
RL5056: Filosofi og hermeneutikk 5 Master Vår
RL5065: Samtidsreligion 10 Master Vår
RL5075: Filosofi 5 Master Høst
RL5240: Det nye testamentet 10 Master Høst
RL5615: Kirkearkitekturens historie: kult, estetikk og sakralitet 10 Master Vår
RPSY5010: Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner 10 Master Vår, Høst*
RPSY5020: Religionspsykologi for helsefaglig praksis 10 Master Vår
RPSY5030: Religionspsykologi: Ritualisering og eksistensiell meningsdannelse etter ond og brå død 10 Master Vår, Høst*
SAM1000: Innføring i samfunnsfag 20 Bachelor Høst
SAM1000L: Innføring i samfunnsfag. Lektorprogrammet 20 Bachelor Høst
SAM1030: Ungdomskultur 10 Bachelor Høst
SAM1030L: Ungdomskultur. Lektorprogrammet 10 Bachelor Høst
SAM1040: Demokrati, ulikhet og velferdsstat 10 Bachelor Vår
SAM1040L: Demokrati, ulikhet og velferdsstat. Lektorprogrammet 10 Bachelor Vår
SAM1050: Internasjonal politikk 10 Bachelor Vår
SAM1050L: Internasjonal politikk. Lektorprogrammet 10 Bachelor Vår
SAM1060: Det flerkulturelle Norge 10 Bachelor Vår
SAM1060L: Det flerkulturelle Norge. Lektorprogrammet 10 Bachelor Vår
SAM1070: Religion og samfunn: Norge i dag 10 Bachelor Høst
SAM1080: Identitet, makt og mangfold 10 Bachelor Høst
SAM1210: Introduction to the Social Sciences 10 Bachelor Vår
SAM1515: Interkulturell kommunikasjon 10 Bachelor Høst*
SAM2020: Folkemord 10 Bachelor Vår, Høst
SAM2070: Religion og samfunn II: Europa og USA 10 Bachelor Høst
SAM2075: Religion og samfunn III: Globale perspektiver 10 Bachelor Vår
SAM2080: Globalisering og historie 10 Bachelor Høst
SAM2085: Makt og motmakt 10 Bachelor Vår
SAM2230: Genocide and Religion 10 Bachelor Vår
SAM2270: Sociology of Religion 10 Bachelor Høst
SAM2510: Interkulturell kommunikasjon II 10 Bachelor Vår
SAM2550: Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "vi" og "de andre" 10 Bachelor Vår
SAM5010: Theoretical Perspectives: Religion in Contemporary Society 10 Master Høst
SAM5020: Maps and Key Issues: Case Studies of Religion in Contemporary Society 10 Master Høst
SAM5030: The Craft: Research Skills and Professional Engagement in the Study of Religion 10 Master Høst
SAM5041: Religion, Education and Development 10 Master Vår*
SAM5130: Religion, Conflict and Reconciliation 10 Master Vår*
SAM5135: Religion and Contentious Politics 10 Master Vår
SAM5140: Islamic Ethics and the Muslim World 10 Master Vår
SAM5150: Religion and Populism 10 Master Vår
TEOL1010: Bibelen 10 Bachelor Høst
TEOL1013: Kristendom: tradisjon og tolkning 10 Bachelor Vår
TEOL1110: Hebraisk 1: Grunnelementer 10 Bachelor Vår
TEOL1120: Hebraisk 2: Tekstarbeid 10 Bachelor Høst
TEOL1210: Gresk 1: Grunnelementer 10 Bachelor Høst
TEOL1220: Gresk 2: Tekstarbeid 10 Bachelor Vår
TEOL1410: Introduction to the History of Christianity 10 Bachelor Vår
TEOL1415: Introduction to Systematic Theology 10 Bachelor Høst
TEOL1510: Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi 10 Bachelor Vår
TEOL1540: Kirke i kontekst 10 Bachelor Høst
TEOL1546: Kirke i kontekst med praksis i konfirmantleir 10 Bachelor Høst
TEOL1571: Verdibevisst ledelse i Metodistkirken 10 Bachelor Vår*
TEOL1610: Introduction to Contemporary Mission Studies 10 Bachelor Høst
TEOL1715: Introduction to the Bible 10 Bachelor Høst
TEOL2120: Exodus: Tekst, resepsjon og metode 10 Bachelor Høst
TEOL2210: Kristen teologi blir til - Paulus og Johannesevangeliet 10 Bachelor Vår
TEOL2310: Teologihistorie 10 Bachelor Vår
TEOL2410: Luthersk teologi i dag 10 Bachelor Vår
TEOL2450: Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden 10 Bachelor Høst
TEOL2510: Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling 10 Bachelor Vår
TEOL2516: Innføring i praktisk teologi 20 Bachelor Høst
TEOL2540: Forkynnelse og gudstjenester med praksis 10 Bachelor Vår
TEOL2542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis 10 Bachelor Høst
TEOL2544: Bacheloroppgave 10 Bachelor Vår
TEOL2546: Ungdom og kirke 10 Bachelor Vår*
TEOL2570: Metodistkirkens Lære og Kirkeordning 5 Bachelor Vår, Høst*
TEOL2610: Misjon, global kristendom og religionsdialog 10 Bachelor Høst
TEOL2640: Church in the World: Denominations and Ecumenism 10 Bachelor Vår
TEOL2650: Church in Society - for the transformation of the world 10 Bachelor Høst
TEOL2725: Methods and Tools for Biblical Interpretation 10 Bachelor Vår
TEOL2735: Biblical Exegesis 10 Bachelor Vår
TEOL2740: Kulturanalyse: Teologi og populærkultur 10 Bachelor Vår
TEOL2750: Current issues in Theology, Religion and Society 10 Bachelor Vår
TEOL2770: Metodismens historie og teologi 10 Bachelor Høst*
TEOL2772: Metodistisk spiritualitet med røtter i østkirken 5 Bachelor Høst*
TEOL2790: Constructive Theology 10 Bachelor Høst
TEOL5110: Jesajaboken og gammeltestamentlig teologi 10 Master Høst
TEOL5115: Tillit og klage i bibelhebraisk poesi 5 Master Vår
TEOL5210: Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling 10 Master Høst
TEOL5215: Teologi, retorikk og sosial-historie: 1. Korinterbrev og Åpenbaringsboken 5 Master Vår
TEOL5222: Jesus Kristus i kristen teologi 15 Master Vår
TEOL5310: Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie 10 Master Høst
TEOL5410: Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon 10 Master Vår
TEOL5412: Troens kilder og kirkens liv 15 Master Vår
TEOL5420: Etikk og religionsfilosofi 10 Master Høst
TEOL5475: Hellighet i kristen tradisjon 10 Master Vår*
TEOL5510: Sjelesorg med institusjonspraksis 10 Master Høst
TEOL5511: Trosopplæring og gudstjenesteliv med praksis 10 Master Vår*
TEOL5515: Sjelesorg med institusjonspraksis 10 Master Vår*
TEOL5520: Stiftspraksis med øvingsdager 10 Master Vår
TEOL5530: Teolog og prest i praksis 20 Master Vår
TEOL5542: Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis 10 Master Høst*
TEOL5546: Ungdom og kirke 10 Master Vår
TEOL5550: Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier 5 Master Vår
TEOL5570: Kristen spiritualitet i dialog med aktuelle strømninger 10 Master Vår
TEOL5575: Tros- og livsfortelling 10 Master Vår
TEOL5580: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner 10 Master Høst
TEOL5610: Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien 10 Master Høst
TEOL5640: Kirke og teologi i sør 10 Master Vår
TEOL5710: Mellom tekst og preken: Teologi, hermeneutikk og retorikk 10 Master Vår
TEOL5770: Metodismens historie og teologi 1 10 Master Høst*
TEOL6110: Hebraisk fordypning 10 Master Vår
TEOL6210: Gresk fordypning 10 Master Vår*
TEOL6520: Kunsten å snekre en preken - med prostiet som verksted 10 Master Vår, Høst*
TEOL6744: Kjønn, historie og teologi 10 Master Vår
TEOL8512: Når klinisk erfaring og teologisk refleksjon møtes 5 Master Vår*
TEOL8513: Trinitarisk teologi i sjelesorgen 5 Master Vår, Høst*
TEOL8514: Sjelesorg som kritisk hermeneutisk praksis 5 Master Vår, Høst*
TEOL8550: Teologi for en truet jord 5 Master Vår, Høst
TEOL8580: Pastoral lederutvikling 30 Master Vår*
TEOL8599: Prest og teolog i praksis – del II 5 Master Vår*
VEIL5060: Veiledning for praksislærere 15 Master Vår, Høst
Ingen resultater funnet.

Vis: 
* Dette emnet/programmet tilbys ikke alltid.