Samfunnsfagstudent

Samfunnsfag

Synes du demokrati, menneskerettigheter, religion og kommunikasjon over landegrenser er spennende? 

MF har årsstudier, bachelor- og masterprogram innen samfunnsfag. Studiene gir forståelse av religion og livssyn, og hvordan religion og samfunn påvirker hverandre. 

Samfunnsvitenskapelig kompetanse, med hovedvekt på religion, gjør deg attraktiv for mange ulike stillinger i norske og internasjonale institusjoner og organisasjoner, både i offentlig og privat sektor.

Årsstudium i samfunnsfag

Årsstudium i samfunnsfag gir deg dypere forståelse av hva et samfunn er, og hvilke endringer som utfordrer oss både lokalt og globalt. I studieemnene og undervisningen legges det vekt på å vise hvordan allmenne utviklingstrekk påvirker religiøse, kulturelle og verdimessige sider ved samfunnet. 

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon

Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon fokuserer på forholdet mellom ulike kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer. Studiet inneholder en obligatorisk studietur til utlandet.

Bachelor i religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Studieretning samfunnsvitenskap tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet og religioner i dagens samfunn. Du får særlig fordypning i demokrati, internasjonal politikk og det flerkulturelle samfunnet.

Bachelor i religion og samfunn: Religionsvitenskap

Bachelorprogrammet Religion og samfunn gir deg kunnskap om hvordan religion og samfunn påvirker hverandre, og forståelse for viktige samfunnsprosesser. Studieretning religionsvitenskap gir forståelse av menneskers tro og praksis. Du får særlig fordypning i religion og livssyn, med vekt på de store verdensreligionene, og religioner og livssyns rolle i dagens samfunn. 

Master in Religion in Contemporary Society

Masterprogrammet Religion in Contemporary Society: Public Issues - Global Perspectives er flerfaglig, med tyngdepunkt i samfunnsfaglige perspektiver. Du får redskaper til å forstå og fortolke aktuelle samfunnsprosesser og samfunnsutfordringer som former, og formes av, religiøse tradisjoner og praksiser.

Master in History of Religions

History of Religions er et tverrfaglig masterprogram for deg som vil lære mer om historie og religion i den før- og tidlig moderne verden. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et historisk perspektiv, fra antikken til tidlig moderne tid, med særlig vekt på Europa og Midtøsten.

Søknadsfrist: 
Bachelorprogram og profesjonsstudium: 15. april
søk via Samordna opptak

Masterprogrammene: 1. juni 
søk via Søknadsweb