Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (NTM) er et vitenskapelig tidsskrift, som publiserer forskningsartikler innenfor det missiologiske fagområdet. Tidsskriftet inneholder også mange bokanmeldelser.

 

Tidsskriftets historie

Da Egede Instituttet ble grunnlagt i 1946, var en av de første oppgavene for Instituttet å gi ut et norsk misjonsvitenskaplig tidsskrift. I 1947 kom det første nummeret av Norsk Tidsskrift for Misjon. Navnet ble senere endret til Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap. Siden det første nummeret kom ut, har det kommet med fire numre hvert år. Opprinnelig ble tidsskriftet gitt ut av Egede Instituttet, siden av Universitetsforlaget. Nå er det MF vitenskapelig høyskole som står for produksjonen.

Tidsskriftets nyeste nummer og arkiv

Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap er i dag et digitalt tidsskrift som er tilgjengelig gratis for alle. Det finnes et åpent arkiv med anmeldelser og artikler. Disse går tilbake til 1947. Klikk her for å lese i Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap (både det nyeste nummeret og arkivet).

Redaktører

Førsteamanuensis Jeppe Bach Nikolajsen, MF vitenskapelig høyskole
Professor Kari Storstein Haug, VID vitenskapelige høgskole
Generalsekretær Hans-Aage Gravaas, NORME

Anmeldelsesredaktør

Jason van Haselen, Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Redaksjonsråd

Professor Sverre Bøe, Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Professor Marion Grau, MF vitenskapelig høyskole
Dosent Lars Råmunddal, Ansgar Høyskole
Førsteamanuensis Asle Jøssang, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Førsteamanuensis Ellen Vea Rosnes, VID vitenskapelige høgskole
Førsteamanuensis Rolf Inge Larsen, Norges Arktiske Universitet
Førsteamanuensis Karina Hestad Skeie, NLA Høgskolen Bergen
Førsteamanuensis Vebjørn Horsfjord, Høgskolen i Innlandet
Seniorrådgiver Beate Fagerli, World Council of Churches
Professor Mika Vähäkangas, Lunds Universitet
Lektor Jakob Egeris Thorsen, Aarhus Universitet

Manuskriptinnlevering

Tidsskriftet praktiserer en fagfellebedømmelsesordning. Alle forskningsartikler blir vurdert av én eller flere eksterne fagfeller før de eventuelt antas. Retningslinjer for skribenter finner du her. Manuskripter som ønskes antatt må sendes i wordformat til ntm@mf.no.

Postadresse

NTM
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstua 
NO-0302 OSLO