• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • Demonstrasjon - George Floyd

  (LK 9-2020) Drapet på George Floyd i Minneapolis har skapt massedemonstrasjoner på flere kontinent og et vell av ytringer i mediene. Bredden og styrken i engasjementet gjør inntrykk, og vi må håpe at verden etter dette kan ta viktige steg i bekjempelsen av ulike former for rasisme. Uansett synes rasisme å være noe vi som samfunn ikke så fort blir ferdige med. Fenomenet er sammensatt, og det utfordrer oss på holdninger, handling og analyse.

 • Digital kirke

  (LK 8/2020) «Da de lokale kirkerommene flyttet ut på internett rykket Guds rike helt inn i stua til det norske folk. Blinde så, døve hørte og lamme gikk inn i kirka og kunne delta på sine premisser» skriver Øyvind Woie, generalsekretær i KABB i sin artikkel «Innenfor eller utenfor» i dette temanummeret at Luthersk kirketidende. «Vi overrasket oss selv med et vell av kreative digitale sendinger» skriver Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet. Hva skjedde da kirken måtte finne andre måter å være kirke på. Hva blir igjen som kriseløsninger, og hva tar vi med oss som en del av det å være kirke på?
   

 • (LK 7/2020) Å ikke kunne samles til gudstjeneste, har vært utfordrende. Mye av det gudstjenesten rommer, har vi likevel kunne fått del i på annen måte. Skriftlesning, bønn, salmesang har blitt formidlet gjennom kringkasting og digitale medier. Nattverden lar seg imidlertid ikke uten videre feire på samme måte. Å ikke kunne feire nattverd som vi pleier, utfordrer både nattverdforståelse og kirkeforståelse.

 • Politisk teologi og pandemi

  LK 6/20 Store samfunnsendringer kan noen ganger inntreffe raskt. Pandemien har krevd politiske grep som har endret premissene for politiske ledere og næringsliv verden over. Hensyn til liv og helse har fått prioritet foran økonomi. En del har spådd at politikken vil endres på global basis etter dette. Hva skal kirkens oppgave være når krisene inntreffer og samfunnet formes for en ny fremtid?