• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • Prest heller vann i døpefont

  LK 13-2021 Etterspørselen etter dåp i Den norske kirke har vært større enn vanlig i høst. Et gledelig etterslep, kalte kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen det i sin orientering på Kirkerådets møte i slutten av september. Til avisen Vårt Land sa hun i etterkant: «Det er veldig, veldig positivt at folk kjem tilbake til kyrkja. At etterspurnaden er større enn vanleg, er heilt openbert.»

 • LK 12-2021 Hans Nielsen Hauge er utvilsomt en av de viktigste enkeltpersonene i nasjonal og kirkelig historie i Norge. I år er 250-årsjubileet for hans fødsel blitt markert på ulikt vis. Markeringene har fulgt kjente spor når det gjelder de bilder av Hauge som har blitt tegnet opp, men har samtidig reist en interessant debatt om
  forholdet mellom disse Hauge-bildene og den «historiske Hauge». Gjennom flere artikler i dette nummeret ønsker Luthersk Kirketidende å bidra både til bildene
  og til diskusjonen.

 • demonstrasjon for klimaet

  LK 11-2021 FNs klimapanel levner ikke lenger noen tvil: Klimarisen er her og den er menneskeskapt. De verste scenariene kan unngås bare om menneskeheten setter alt inn. Umiddelbart. Finnes det egentlig noe reelt håp?

 • skjermbilde av studentprester på instagram

  LK 10-2021 Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle gjøre! Ta kontakt med en prest! Men jeg så deg på instagram og tenkte: den presten der kan jeg snakke med.