• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • Dåp

  LK 9-2021 På en chatteside for småbarnsforeldre står følgende spørsmål: «Vi får besøk av presten for en dåpssamtale. Noen som kan fortelle hva man prater om i en slik samtale? Kjenner jeg blir litt nervøs». Alle som døpes i Den norske kirke skal i forkant av dåpen bli invitert til en dåpssamtale, og kanskje er det ikke bare denne moren som lurer på hva samtalen skal inneholde?

 • Kirkelig organisering

  LK 8-2021 Prosessen frem mot ny kirkelig organisering er inne i en avgjørende fase. Et hovedutvalg har lagt fram sin rapport hvor prostinivået fremheves som det nye «navet» i kirken. Nå skal modellene på høring.

 • Prest ved alteret i kapellet på MF

  LK 7-2021 Tiden der det meste i livet har vært preget av korona, nærmer seg forhåpentligvis slutten. Dersom alt går etter planen, åpnes samfunnet gradvis opp igjen utover sommeren og høsten. For kirkens del betyr det at vi igjen kan feire gudstjenester mer eller mindre som normalt og at annet menighetsarbeid kan gjenopptas. Samtidig blir nok ikke alt akkurat som før korona. Koronaen har gjort noe med oss og gitt oss nye erfaringer. Hvordan forholder kirken seg til dette, og hvordan ser den kirkelige «gjenåpningsplanen» ut?

 • sammen som kirke i hele verden

  LK 6/2021 Da Jesus forlot disiplene Kristi himmelfartsdag var kanskje opplevelsen noe i nærheten av en slags nedstenging, slik vi opplevde den 12. mars i fjor, og igjen på noe ulikt vis over landet dette året. Både i kirken og samfunnet for øvrig har vi som disiplene den gangen måttet oppdage på nytt hvordan vi kan være sammen når det fysiske fellesskapet brått blir borte.