• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • Kiste med blomster

  LK 3/2021 En varm høstdag i 2005 ble tidligere erkebiskop i Den estisk evangelisk-lutherske kirke, Jaan Kiivit, gravlagt. Gravferdsseremonien ble holdt i Karlskirken i Tallinn, før kisten ble ført til en gravlund like utenfor byen. Etter at gravfølget hadde samlet seg rundt graven, og kisten var senket i jorden, ble det delt ut spader til dem som stod nærmest. 

 • Kirke

  LK 2/2021 En måneds streik i Den norske kirke er nettopp avsluttet. Mange harde ord har falt, og det har vært mange skarpe meningsytringer. Det gjelder både om det å streike i seg selv, om den konkrete streiken, og om partene i streiken. Nå når streiken er over, bør man sette seg ned og reflektere over det som har skjedd, og om veien videre for kirken som arbeidsplass.

 • arrangementsbilde fra Dissenterloven 175 år

  LK 1/2021 Det var avskjedsgudstjeneste med kirkekaffe for en sokneprest som skulle over i pensjonistenes rekker. Kirken og menighetshuset var stappfullt, med folk fra ulike deler av lokalsamfunnet, også ordfører og varaordfører, representanter fra kulturliv og helsesektoren.

 • julekrybbe

  LK 16-2020 Det går mot julehøytid i et år hvor mye ble mindre fast og forutsigbart enn vi er vant med. En pandemi, en amerikansk valgkamp, økt økonomisk utrygghet, reduserte muligheter til å møtes – det er mange grunner til at uroen setter seg i kroppen. Gjør situasjonen noe med måten vi opplever julens ord og tradisjoner på? Undersøkelser om ungdom og konfirmasjon viser hvordan kirkens ritualer stadig har betydning for folk. Kanskje belyser de også hvordan julens faste tradisjoner og fortellinger kan få betydning i en tid som denne.