• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • sammen som kirke i hele verden

  LK 6/2021 Da Jesus forlot disiplene Kristi himmelfartsdag var kanskje opplevelsen noe i nærheten av en slags nedstenging, slik vi opplevde den 12. mars i fjor, og igjen på noe ulikt vis over landet dette året. Både i kirken og samfunnet for øvrig har vi som disiplene den gangen måttet oppdage på nytt hvordan vi kan være sammen når det fysiske fellesskapet brått blir borte.

 • Majorstuen kirke

  LK 5-2021: Helsedirektør Bjørn Guldvog meldte tidlig at han trodde koronapandemien kom til å likne på et maratonløp. «Jeg tror ikke det blir en sprint», sa han. «Vi må være forberedt på en maraton, og vi må legge kontinuitetsplaner så vi kan holde ut over en lang periode». Nå har vi holdt ut lenge, og målstreken framstår nærmere nå enn noen gang før.

 • skjermbilde av kirken.no

  LK 4-2021 Spørsmålet om hvordan kirken formidler sitt budskap, har igjen funnet veien til avisspaltene. Skal kirken rette seg etter sine tilhørere gjennom ord- og temavalg for å være relevant? Eller resulterer det bare i en uinteressant formidling hvor konturene av kirkens genuine budskap blir utydelig? Problemstillingene som løftes frem er ikke nye. Den største feilen vi kan gjøre, er å tro at vi noen gang blir ferdige med dem.

 • Kiste med blomster

  LK 3/2021 En varm høstdag i 2005 ble tidligere erkebiskop i Den estisk evangelisk-lutherske kirke, Jaan Kiivit, gravlagt. Gravferdsseremonien ble holdt i Karlskirken i Tallinn, før kisten ble ført til en gravlund like utenfor byen. Etter at gravfølget hadde samlet seg rundt graven, og kisten var senket i jorden, ble det delt ut spader til dem som stod nærmest.