• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

 • likekjønnet ekteskap

  LK 15-2020 I den senere tiden har vi på ny blitt gjort oppmerksomme på at teologisk uenighet kan oppleves vanskelig og ubehagelig for dem som er tema for uenigheten. Det gjelder ikke minst i to tema som har vært kontroversielle i Den norske kirke, nemlig kvinnelige prester og homofilt samliv/likekjønnet ekteskap. Spørsmålet er hvordan man gi rom for teologisk uenighet uten at det fører til uakseptabel diskriminering.

 • Spire i tørket gjørme

  LK 14/2020 «For Kristi kjærlighet tvinger oss» skriver Paulus i sitt andre brev til korinterne i kapittel 5.
  Dette var utgangspunktet for Olav Fykse Tveit, daværende generalsekretær i Kirkenes verdensråd og påtroppende preses i Den norske kirke, sitt hovedforedrag på den internasjonale konferansen om «Sustainability and Climate in Religion» i Bergen i februar i år.

 • Illustrasjonsfoto av kvinnelig prest

  (LK 13-2020) Å praktisere toleranse er lettere sagt enn gjort.

 • bilde av studenter som synger

  (LK 12-2020) Det pågår for tiden et iherdig arbeid med å få avklart kirkens fremtidige ordninger. Store spørsmål settes i spill. Noen av dem er løftet høyt på dagsorden gjennom prosessene kirkerådet har satt i gang. Andre er i denne omgangen mer underforstått, som spørsmålet om soknets rolle.