• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. TPT publiserer forskningsartikler og andre bidrag innen fagfeltet praktisk teologi. 

 • Harald Hegstad - om dåp og kommunikasjon

  (LK 3/20) Den norske kirke satser bredt på dåp. Bakgrunnen er nedgangen i dåpstallene. Som inngang til medlemskap i kirken truer nedgangen oppslutningen om kirken både på kort og lang sikt.

 • Hel - LK 2 2020

  (Lk 2/20) Fjorårets HEL-konferanse stilte spørsmålet: Hvordan kan vi være en hellig, allmenn kirke om ikke alle er med? Denne utfordringen lever kirken med. Savnet etter helhet finnes, også i kirken. 

 • Teologi etter Thunberg

  (LK 1/20) Det nærmer seg halvåret siden Greta Thunberg holdt sin skjellsettende tale for FN i New York. Mange av oss ble sterkt berørt, antagelig like mange provosert. Nylig avsluttet et dystert klimatoppmøte i Madrid. 

 • Nye samiske bibler, LK 22/19

  (LK 22/19) I 2019 inneholdt en stor kirkelig begivenhet som er vel verd å feire, nemlig lanseringen av en ny bibeloversettelse til nordsamisk.