• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. TPT publiserer forskningsartikler og andre bidrag innen fagfeltet praktisk teologi. 

 • "Alla vill til himmelen" eller mer himmel på jord?

  (LK 4/20) I 2009 ga den svenske rapperen Timbuktu ut låten «Alla vill til himmelen». Det skulle ta mange år før ordet klimakrise ble et begrep for flere enn de ekstra interesserte. Det var også noen år før dåps- og medlemstallene for Den norske kirke for alvor begynte å bekymre oss.

 • Harald Hegstad - om dåp og kommunikasjon

  (LK 3/20) Den norske kirke satser bredt på dåp. Bakgrunnen er nedgangen i dåpstallene. Som inngang til medlemskap i kirken truer nedgangen oppslutningen om kirken både på kort og lang sikt.

 • Hel - LK 2 2020

  (Lk 2/20) Fjorårets HEL-konferanse stilte spørsmålet: Hvordan kan vi være en hellig, allmenn kirke om ikke alle er med? Denne utfordringen lever kirken med. Savnet etter helhet finnes, også i kirken. 

 • Teologi etter Thunberg

  (LK 1/20) Det nærmer seg halvåret siden Greta Thunberg holdt sin skjellsettende tale for FN i New York. Mange av oss ble sterkt berørt, antagelig like mange provosert. Nylig avsluttet et dystert klimatoppmøte i Madrid.