Presserom

Formidling er vårt samfunnsansvar. Velkommen til presserommet! 

MFs virksomhetsområder er utdanning, forskning og formidling. I Kvalitetsreformen har det vært et mål å øke de høgre utdanningsinstitusjonenes samlede relevans for samfunnet:

Den tredje oppgave

"Formidling inngår i universitetene og høgskolenes samfunnsoppdrag, og blir ved siden av utdanning, forskning og utviklingsarbeid ofte omtalt som den tredje oppgave. Institusjonene skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Institusjonene skal videre bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, bidra til innovasjon og verdiskaping og legge til rette for at institusjonenes ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Målgruppene for institusjonenes formidlingsvirksomhet er andre fagmiljøer, kulturliv, arbeids- og næringsliv og allmennheten." (St.meld. nr. 7 (2007-2008) Kap. 6.3.1)