Forskning

En del av MF KOMs virksomhet er forskning. Her finner du forskningsprosjekter tilknyttet senteret.

Fra 2018 er det MF KOM som koordinerer MFs forskningsprosjekter med kirkelige oppdragsgivere.

Følgende prosjekter er påbegynt i 2018:

  • Bibel og babbel - en podcast om forkynnelse i trosopplæringen v/ stipendiat i praktisk teologi Linn S. Rystad og stipendiat i NT Per Kristian H. Sætre
  • Sjelesorg og fellesskapsbyggende arbeid blant unge v/ universitetslektor i praktisk teologi Astrid Sandsmark, ; universitetslektor i sjelesorg Elisa Stokka; professor i praktisk teologi og religionspsykologi Lars Johan Danbolt,
  • Ungdomsundersøkelse v/ førsteamanuensis Erling Birkedal m.fl.