Kirchliche Hochschule Wuppertal

Kirchliche Hochschule Wuppertal, Wuppertal, Tyskland

Fakta: 

Land: Tyskland

Språk: Tysk

By: Wuppertal

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Universitet: Kirchliche Hochschule Wuppertal, Tyskland

Offisiell side: http://kiho-wb.de/

Søknadsfrist MF:
15. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret

Type avtale: Bilateral Erasmus avtale

Kontaktinfo, MFInternasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, bachelor