DEChriM

MFs forskningsprosjekt DEChriM "Deconstructing Early Christian Metanarratives: Fourth-Century Egyptian Christianity in the Light of Material Evidence" er ledet av professor Victor Ghica og finansiert av European Research Council.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt Victor Ghica: victor.ghica@mf.no 

For pressehenvendelser, kontakt kommunikasjonsleder Ragnhild H. Aadland Høen, mob. 988 50 488.

– At vi nå har fått en sikker datering på at det er verdens eldste kristne kloster våre forskere har gravd ut i Egypt, er intet mindre enn en verdensbegivenhet, en sensasjon, sier rektor Vidar L. Haanes ved MF vitenskapelig høyskole.

– Det går ikke an å overdrive klosterbevegelsens betydning for kirken. Og alt startet her i Egypts ørken på 300-tallet, sier rektor og professor i kirkehistorie, Vidar L. Haanes.

– Ekstremt tidlig

 MF-professor Victor Ghica har ledet utgravningsarbeidet i Bahariya-oasen i den vestlige ørkenen i Egypt. Han sier funnene endrer vår forståelse av den tidlige kristendom.

– Allerede rundt år 350 e. Kr. fantes det veletablerte klostersamfunn helt i ytterkanten av Romerriket, noe som er ekstremt tidlig. Dette er noe vi ikke har vært klar over før, sier professor Ghica.

Entydige karbondateringer

Det er først og fremst karbondateringer, men også funn av mynter, keramikk og glassobjekter som bekrefter at klosteret som er gravd frem av ørkensanden stammer fra rundt år 350 e. Kr., eller kanskje enda tidligere. Ingen eldre klostre er funnet så langt noe sted i Egypt, og dermed heller ikke i verden.

– Resultatene er krystallklare. Ikke bare har vi mengder av bevis på at alle de seks delene av klosteret stammer fra 300-tallet. I følge karbondateringene kan vi til og med befinne oss i det konstantinske dynastiet! sier professor Victor Ghica.

Keiser Konstantin var romersk keiser i perioden 306–337 e. Kr. Han er kjent som den keiseren som konverterte Romerriket til kristendommen og skapte et kristent rike med Konstantinopel som ny hovedstad. Hans sønn Konstantin II var keiser i 337-340 e. Kr.

OSTRAKON: På dette potteskåret er det skrevet et brev til abbeden i klosteret. Den samme abbeden er nevnt i et annet ostrakon som ble funnet av en egyptisk arkeolog på 40-tallet. I det brevet går det frem at en munk fra klosteret var på studietur til Konstantinopel. (Foto: Victor Ghica/MF)

Les mer