Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL8512

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Elisa Stokka (Elisa.Stokka@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Practical Theology
Master's degree (2 years) - Clinical pastoral education

General information

Videreutdanningsemnet «Når klinisk erfaring møter teologisk refleksjon» er utviklet av MF i samarbeid med PKU-veiledere og Programutvalget for Master i klinisk sjelesorg.
 
Emnet er en faglig oppfølging og fordypning av Felles Fagdager for PKU som arrangeres på MF hvert semester i samarbeid med lederne for de pågående PKU-kurs. Emnet forutsetter at studenten gjennomfører de ordinære PKUkurs, deltar på Felles Fagdager og gjennomfører foreskrevne studiekrav.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
  • Delta på minimum 75 % av undervisningen
  • Levere og få godkjent et litteraturnotat på 1200-1500 ord
  • Delta i evaluering av studietilbudene

Final assessment

Emnet TEOL8512 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten kan:
  • Kunnskap om teologiens egenart som kritisk vitenskap
  • Kunnskap om ulike modeller for teologisk refleksjon over klinisk praksis
 
FERDIGHETER
Studenten har:
  • Evne til å reflektere over hvordan personlige, sosiale og kontekstuelle faktorer påvirker det relasjonelle samspill i sjelesorgen

Literature

  • Doehring, C. (2006). The practice of pastoral care : a postmodern approach. (s./p. 15-34). Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press.
  • Graham, E. L., Walton, H., & Ward, F. (2005). Theological reflection : methods. (s./p. 1-45). London: SCM Press.
  • Henriksen, J.-O. (2007). Teologi i dag : samvittighet og selvkritikk. (s./p. 13-52, 86-100). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Thompson, J., Pattison, S., & Thompson, R. (2008). SCM studyguide to theological reflection. (s./p. 1-174). London: SCM Press.

> PDF version for printing