Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5056: Philosophical and Theological Hermeneutics

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Spring
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-04-23 23. Apr 20212021-05-01 1. May 2021
Hand-out date:16. Apr 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:23. Apr 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:14. May 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-13 13. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Hand-out date: 6. Aug 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:13. Aug 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results: 3. Sep 2021

General information

RL5056 Filosofi og hermeneutikk gir en innføring i filosofiske emner og hovedtrekk i hermeneutikkens historie. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk.

Overlapping courses

RL5056 Filosofi og hermeneutikk overlapper fullstendig med ST525 Filosofi og hermeneutikk. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har ST525 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5056 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • delta i minst 50% av undervisningen
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

RL5056 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 2500-3500 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (4 timer) som sekundært vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
OBS: Sekundært vurderingsalternativ tilbys ikke vårsemesteret 2021.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har
  • god kunnskap om utvalgte filosofiske tema
  • kunnskap om hovedlinjer i hermeneutikkens historie
Ferdigheter
Studenten kan
  • bruke filosofisk kunnskap som en ressurs til å tolke tekster fra ulike historiske kontekster

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
  • Henriksen, J.-O. (Ed.) (1994). Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid (p. 13-33, 80-92, 95-228). Oslo: Universitetsforlaget. Library
  • Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Kap. 1-8. I Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. ed., p. 13-196). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing