I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...


Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfristGrad
RV502Hjemmeeksamen2018-08-03 3. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato: 1. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:24. aug. 2018
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
TEOL5115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RV502Skriftlig eksamen2018-08-13 13. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RL1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
BIB511Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
K1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RL2040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
SAM2550Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
SAM1040LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
TEOL1610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RL5040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
TEOL1592Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
TEOL1220Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
RL5020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
TEOL5475Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
RL2613Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
TEOL2410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
TEOL1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
SAM1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
TEOL5419Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-15 15. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2018
TEOL2210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
TEOL2290Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
RPSY502Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
TEOL2715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
K-RLE1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
K-RLE1125Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-16 16. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2018
SAM1050LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
ST525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
K1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
TEOL1410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
TEOL5640Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
KRLE1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
KRLE1040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
RL5065Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
HIS5060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-17 17. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:14. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2018
BIB511Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM1060LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5570Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2295Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
ST525Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM2152Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2100Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL1812Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
PPU1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM2151Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
SAM5151Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5419Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL1612Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5291Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
PPU1020Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-21 21. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-23 23. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. sep. 2018
SAM5144Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-27 27. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:20. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:17. sep. 2018
TEOL2544Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-29 29. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
RP501Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. nov. 2018
TE607Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:16. nov. 2018
MET5010Skriftlig eksamen2018-10-26 26. okt. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:16. nov. 2018
RP501Hjemmeeksamen2018-11-02 2. nov. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Utleveringsdato:26. okt. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. nov. 2018
RL5075Muntlig eksamen2018-11-07 7. nov. 20182018-10-24 24. okt. 2018Master
Varighet:30 minutter
TE607Hjemmeeksamen2018-11-09 9. nov. 20182018-10-12 12. okt. 2018Master
Utleveringsdato:26. okt. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:2 uker
Kunngjøringsdato:30. nov. 2018
TEOL1591Skriftlig eksamen2018-11-15 15. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
NT513Skriftlig eksamen2018-11-15 15. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
HIS5030Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
TEOL1715Skriftlig eksamen2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
SAM2020Hjemmeeksamen2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. nov. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2018-11-16 16. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 7. des. 2018
TEOL1415Skriftlig eksamen2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2018
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:10. des. 2018
TEOL5610Skriftlig eksamen2018-11-19 19. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:10. des. 2018
TEOL1590Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018
SAM5110Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018
TEOL5210Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018
FIL5010Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018
FIL2010Skriftlig eksamen2018-11-20 20. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2018
TEOL2570Mappevurdering2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2018
K5410Individuell skriftlig oppgave2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2018
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2018
RL1012Skriftlig eksamen2018-11-21 21. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2018
LED2541Hjemmeeksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:19. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. des. 2018
TEOL1611Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2018
SAM5120Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2018
HIS5030Skriftlig eksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2018
SAM2070Hjemmeeksamen2018-11-22 22. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:19. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:13. des. 2018
RL2030Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2018
RL2035Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2018
TEOL2110Skriftlig eksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2018
SAM1070Hjemmeeksamen2018-11-23 23. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2018
SAM1030Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2018
SAM1515Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2018
SAM1030LSkriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2018
PED1030Skriftlig eksamen2018-11-26 26. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:17. des. 2018
TEOL2450Skriftlig eksamen2018-11-27 27. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2018
TEOL2516Muntlig eksamen2018-11-27 27. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
K1010Skriftlig eksamen2018-11-28 28. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2018
SAM1000LSkriftlig eksamen2018-11-28 28. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2018
TEOL5310Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:22. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:20. des. 2018
HIS5020Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2018
RPSY5020Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2018
SAM2040Hjemmeeksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:26. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. nov. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:20. des. 2018
SAM1000Skriftlig eksamen2018-11-29 29. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2018
KRLE1010Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
RLE2630Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
TEOL2770Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
PED2010Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
KRLE1030Skriftlig eksamen2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
RL1011Individuell skriftlig oppgave2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
TEOL1120Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
TEOL1811Mappevurdering2018-11-30 30. nov. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. des. 2018
RL1010Skriftlig eksamen2018-12-03 3. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2019
K5410Muntlig dag 12018-12-03 3. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL1120Skriftlig eksamen2018-12-03 3. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2019
TEOL1210Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2019
RL2050Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2019
SAM1525Skriftlig eksamen2018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2019
K5410Muntlig dag 22018-12-04 4. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL1120Muntlig dag 12018-12-05 5. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Varighet:15 minutter
EX1022Skriftlig eksamen dag 12018-12-05 5. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
SAM1000LHjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
DIA5115Hjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
TEOL1120Muntlig dag 22018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Varighet:15 minutter
DIA5110Hjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
SAM1000Hjemmeeksamen2018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato: 3. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
EX1022Skriftlig eksamen dag 22018-12-06 6. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
EX1020Skriftlig eksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
EX1025Skriftlig eksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
SAM5130Hjemmeeksamen2018-12-07 7. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:30. nov. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
RL1015Skriftlig eksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
TEOL5110Muntlig dag 12018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL2610Hjemmeeksamen2018-12-10 10. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. des. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
TEOL5110Muntlig dag 22018-12-11 11. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5420Muntlig dag 12018-12-12 12. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1010Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Bachelor
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
TEOL5420Muntlig dag 22018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Varighet:30 minutter
HIS5010Hjemmeeksamen2018-12-13 13. des. 20182018-11-01 1. nov. 2018Master
Utleveringsdato:10. des. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. des. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2019
LED5070Individuell skriftlig oppgave2019-01-03 3. jan. 20192018-11-01 1. nov. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:24. jan. 2019
RV502Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-14 14. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. feb. 2019
RV502Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2019-01-21 21. jan. 20192019-01-07 7. jan. 2019Master
Utleveringsdato:14. jan. 2019
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2019
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:11. feb. 2019