I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises på engelsk høsten 2017

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
BachelorEX1011Examen philosophicum
BachelorEX1021Examen facultatum
MasterHIS5010The historical study of religion: Multidisciplinary theoretical perspectives
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterHIS5030Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
MasterK5410Systematisk teologi
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorRL1011World Religions
MasterSAM5110Religion in the Public Sphere
MasterSAM5120Religion, Culture and Global Issues
MasterSAM5130Religion, Conflict and Reconciliation
MasterSAM5131Religion, Conflict and Reconciliation - intensive course
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1590Practical Theology and Congregational life
BachelorTEOL1591Christian Leadership in Church and Society
BachelorTEOL1611Holistic Mission: Diaconia, Reconciliation, and Cross-cultural Ministry
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL1811Digital Media in Ministry and Mission: Practical Project
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien