I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Dette semesteret

Søk

Dette søker i alle emner, ikke bare dette semesteret. Du kan søke på flere ord samtidig.

Studieprogrammer

  • Studieprogram - Liste over emner som blir undervist i dette semesteret, fordelt på studieprogram

Under kan du laste ned eldre emnekataloger:


Emnekataloger eldre enn 2005