Administrativt tilsatte

Vis: Alfabetisk | Administrativt tilsatte | Vitenskapelig tilsatte

LEDELSE | ØKONOMI | STUDIEADMINISTRASJON | BIBLIOTEK | INFORMASJON | STUDENTPRESTER | IT | ADMINISTRATIVT TILSATTE | DRIFT

LEDELSE

Haanes, Vidar Leif

Rektor/professor
Kirke- og lærdomshistorie
Rektor

E-post: Vidar ! L ! Haanes () mf ! no
Kontor: 349

Fretheim, Kjetil

Prorektor/professor
Etikk og diakoni

E-post: Kjetil ! Fretheim () mf ! no
Telefon: 22590625
Kontor: 351A

Pettersen, Beate

Direktør
E-post: Beate ! Pettersen () mf ! no
Telefon: 22590555
Kontor: 350B

Møller, Hilde Brekke

Studiedirektør/ph.d.
Det nye testamente

E-post: Hilde ! B ! Moller () mf ! no
Telefon: 22590636
Kontor: 351B

Sandvik, Gunstein

Økonomidirektør
E-post: Gunstein ! Sandvik () mf ! no
Telefon: 22590644
Kontor: 344

ØKONOMI

Hasvold, Hilde Kristine

Regnskapssjef
E-post: Hilde ! K ! Hasvold () mf ! no
Telefon: 22590569
Kontor: 347

Skjelle, Berit

Seniorkonsulent
E-post: Berit ! Skjelle () mf ! no
Telefon: 22590567
Kontor: 346

Vestøl, Inger Helene

Førstekonsulent
E-post: Inger ! H ! Vestol () mf ! no
Telefon: 22590566
Kontor: 348B

STUDIEADMINISTRASJON

Bø, Mona Gulbrandsen

Seniorrådgiver
E-post: Mona ! G ! Bo () mf ! no
Telefon: 22590517
Kontor: 358A

Eikaas, Åsulv Wergeland

Rådgiver
Eksamensleder

E-post: Asulv ! Eikaas () mf ! no
Telefon: 22590616
Kontor: 362

Førre, Hilde Sjo

Rådgiver
E-post: Hilde ! S ! Forre () mf ! no
Telefon: 22590655
Kontor: 358B

Hillestad, Berit Widerøe

Seniorrådgiver
Jurist

E-post: Berit ! W ! Hillestad () mf ! no
Telefon: 22590595
Kontor: 359

Hove, Elisabeth Løsnesløkken

Seniorrådgiver
E-post: Elisabeth ! L ! Hove () mf ! no
Telefon: 22590523
Kontor: 352A

Johansen, Torunn

Rådgiver
Eksamen

E-post: Torunn ! Johansen () mf ! no
Telefon: 22590637
Kontor: 363

Maina, Elizabeth wairimu

Internasjonal studentassistent
E-post: Elizabeth ! w ! maina () mf ! no

Oftedal, Karoline

Rådgiver for internasjonalisering
E-post: Karoline ! Oftedal () mf ! no
Telefon: 22590574
Kontor: 357B

Opsal, Rebekka Rindal

Rådgiver
E-post: Rebekka ! R ! Opsal () mf ! no
Telefon: 22590560
Kontor: 357B

Rudin, Anna Rosa

Rådgiver
E-post: Anna ! R ! Rudin () mf ! no
Telefon: 22590564
Kontor: 361

Røsæg, Nils Aksel

PhD-koordinator/dr.theol
Det nye testamente

E-post: Nils ! A ! Rosag () mf ! no
Telefon: 22590553
Kontor: 354

Sandland, Ole Martin

Internasjonal studentassistent
E-post: Ole ! M ! Sandland () mf ! no

Vik, Rune

Rådgiver
Opptaksleder

E-post: Rune ! Vik () mf ! no
Telefon: 22590622
Kontor: 355

BIBLIOTEK

Aksnes, Åsmund

Historisk arkivar
E-post: Asmund ! Aksnes () mf ! no
Telefon: 22590542
Kontor: 216

Aurlien, Eline

Bibliotekar
E-post: Eline ! Aurlien () mf ! no
Telefon: 22590520
Kontor: 212

Kosaka, Rune Keisuke

Spesialbibliotekar
E-post: Rune ! Keisuke ! Kosaka () mf ! no
Telefon: 22590515
Kontor: 216

Løvaas, Hanne Rakel

Førstekonsulent
E-post: Hanne ! R ! Lovaas () mf ! no
Telefon: 22590525
Kontor: 218

Ofteland, Hanne Storm

Bibliotekleder
E-post: Hanne ! S ! Ofteland () mf ! no
Telefon: 22590522
Kontor: 219

Røren, Bente

Spesialbibliotekar
E-post: Bente ! Roren () mf ! no
Telefon: 22590524
Kontor: 220

INFORMASJON

Arnesen, Hilde

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: Hilde ! Arnesen () mf ! no
Telefon: 22590585
Kontor: 357A

Granerud, Ida-Marit Sørem

Rekrutteringskonsulent
E-post: Ida ! Augestad () mf ! no

Hansen, Julie Holdal

Kommunikasjonsrådgiver
E-post: Julie ! Holdal ! Hansen () mf ! no
Telefon: 22590502
Kontor: 356

Høen, Ragnhild Helena Aadland

Kommunikasjonsleder
E-post: Ragnhild ! Aadland ! Hoen () mf ! no
Telefon: 22590552
Kontor: 356

STUDENTPRESTER

Bjerkreim-Bentzen, Bjørn Eirik

Studentprest
E-post: Bjorn ! Eirik ! Bjerkreim-Bentzen () mf ! no
Telefon: 22590538
Kontor: 328

Movafagh, Hilde Marie Øgreid

Studentprest/førsteamanuensis
Rektor for Metodistkirkens teologiske seminar. Verneombud

E-post: Hilde ! M ! Movafagh () mf ! no
Telefon: 22590656
Kontor: 327

IT

Dagestad, Sigurd

Avdelingsingeniør
E-post: Sigurd ! Dagestad () mf ! no
Telefon: 22590550
Kontor: 364

Ho, Johan

Overingeniør
E-post: Johan ! Ho () mf ! no
Telefon: 22590541
Kontor: 364

Moe, Lars

IT-leder
E-post: Lars ! Moe () mf ! no
Telefon: 22590589
Kontor: 364

ADMINISTRATIVT TILSATTE

Bru-Olsen, Solveig Elin

Sjefssekretær
E-post: Solveig ! E ! Bru () mf ! no
Telefon: 22590557
Kontor: 350A

Chaudhry, Aisha

HR-rådgiver
E-post: Aisha ! Chaudhry () mf ! no
Telefon: 22590628
Kontor: 345

Høeg, Hildegun Hennum

Seniorrådgiver
E-post: Hildegun ! H ! Hoeg () mf ! no
Telefon: 22590521
Kontor: 352B

Rolandsen, Unn Målfrid Høgseth

Fagdirektør forskning
E-post: Unn ! M ! H ! Rolandsen () mf ! no
Telefon: 22590570
Kontor: 348A

DRIFT

Kokkin, Laila Merete Tami

Resepsjonsmedarbeider
E-post: Laila ! M ! T ! Kokkin () mf ! no
Telefon: 22590500

Sand, Nadia

Office Manager
E-post: Nadia ! Sand () mf ! no
Telefon: 22590531
Kontor: 353

Stubergh, Lovella Joy

E-post: Lovella ! J ! Stubergh () mf ! no
Telefon: 22590512
Kontor: 479