Søk i databaser

Oria

Ved MF bruker vi Oria som søketjeneste. Her kan du søke etter artikler, bøker og tidsskrifter, både elektronisk og på papir.

MF Open

MF Open - MFs åpne institusjonelle arkiv

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Databaser

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

A-C

 • Artikelsøg - Artikler fra danske aviser og tidsskrifter, bibliografisk base
 • Bibliotek.dk - Artikler og bøker i danske fag- og folkebibliotek 

 

 

 

 

D-E

 • ERIC - Artikler innenfor pedagogikk og skolefag, bibliografisk base, delvis fulltekst

G-I

 • GlobeTheoLib - Åpent digitalt økumenisk fulltekstbibliotek
 • HK1 - UBOs gamle hovedkatalog over utenlandsk litteratur før 1966

J-N

 • Kunstbib - Norsk kunsthistorisk bibliografi
 • Libris - Bøker i svenske fagbibliotek
 • Melinda - Bøker i finske bibliotek
   
 • MF Open - MFs åpne institusjonelle arkiv
 • Norart - Norske tidsskriftartikler, bibliografisk base
 • Norbok - Norsk Bokfortegnelse (alle bøker utgitt i Norge til og med 2010)

O-Å

 • Oria.no - Universitets- og høgskolebibliotek i Norge
 • PubPsych - Artikler innenfor psykologi, bibliografisk base
 • TLG - Thesaurus Linguae Graecae  - Tekster på gresk fra Homer (ca 800 f.Kr.) til 1453.  (NB! Du må lage din egen brukerkonto for å få søkt i hele TLG)
 • UMI - Amerikanske dissertaser, bibliografisk base
 • VIKO - Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving
 • WiBiLex - Vitenskapelig bibelleksikon
 • WiReLex - Vitenskapelig religionspedagogisk leksikon

Bibliotekfaglige ressurser

 • ABTAPL - Tidsskrifter innenfor teologi og filosofi, bibliografisk base
 • BETH - Sammenslutning av europeiske teologiske bibliotekforeninger
 • Fennica - Nasjonalbibliografien i Finland
 • FTRB - Forum for teologiske og religionsfaglige bibliotek 
 • LISTA - Artikler innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap, bibliografisk base