Søk i databaser

Oria

Ved MF bruker vi Oria som søketjeneste. Her kan du søke etter artikler, bøker og tidsskrifter, både elektronisk og på papir.

MF Open

MF Open - MFs åpne institusjonelle arkiv

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter for institusjoner i helsesektoren, instituttsektoren og UH-sektoren.

Databaser

For tilgang til våre e-ressurser hjemmefra, klikk på "Ekstern tilgang" ved siden av de enkelte ressurser, eller logg på via Oria.
Opplever du problemer, kan du logge på denne adressen: https://proxy.via.mf.no/login

Religionshistorie - utvalgte ressurser

Samfunnsfag og Pedagogikk - utvalgte ressurser

 • Idunn  - pedagogikkressurser
 • PubPsych - Artikler innenfor psykologi, bibliografisk base
 • Statsmaktene - Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene

Teologi, diakoni og kirkelig undervisning - utvalgte ressurser

Ordbøker og leksika

 

 

 

 

Oppgaveskriving

 • NAOB  - Det Norske akademis ordbok
 • Ordnett.no - Ordbøker (norsk, engelsk, svensk, tysk, fransk, spansk, italiensk)
 • VIKO - Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving

 

 

 

 

A-I

 • Bibliotek.dk - Artikler og bøker i danske fag- og folkebibliotek 

J-N

 • Kunstbib - Norsk kunsthistorisk bibliografi
 • Melinda - Bøker i finske bibliotek
   
 • MF Open - MFs åpne institusjonelle arkiv

O-Å

 • TLG - Thesaurus Linguae Graecae  - Tekster på gresk fra Homer (ca 800 f.Kr.) til 1453.  (NB! Du må lage din egen brukerkonto for å få søkt i hele TLG)
 • UMI - Amerikanske dissertaser, bibliografisk base
 • VIKO - Hjelp til litteratursøk og oppgaveskriving
 • WiBiLex - Vitenskapelig bibelleksikon
 • WiReLex - Vitenskapelig religionspedagogisk leksikon

Bibliotekfaglige ressurser

Bibliotekbaser

Tidsskrifter

Organisasjoner og systemer