In this course catalogue you can find detailed information about each course. Note that not all courses have information in English. For those courses, the Norwegian course information is shown instead.

NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

Back to front page

MET5215: Biblical Method: The New Testament

Vis på norsk | Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Karl Olav Sandnes (Karl.O.Sandnes@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Language:Bokmål
Study programme:Master's degree (2 years) - Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and History

General information

Dette emnet har som mål å sette studentene i gang med forberedende arbeid frem mot skriving av masteroppgave basert på fra Det nye testamente. For å bli ferdig på normert tid er det avgjørende å komme i gang tidlig. I dette emnet skal studentene lære om relevant teori og metode; finne problemstilling og veileder; lage en prosjektbeskrivelse; og delta på skrive- og søkekurs. Studentene må også legge opp deler av pensum med selvvalgt litteratur (ca.400 sider), som knyttes direkte til masteroppgaven som skal skrives. Litteraturen avtales i samråd med veileder.
 
Emnet består av 3 delemner:
Delemne A: Vitenskapsteori
Delemne B: Hvordan skrive en avhandling innenfor NT-faget?
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • gjennomføre obligatorisk søkekurs
 • gjennomføre obligatorisk skrivekurs
 • registrere tema for avhandling (100-300 ord)
 • skrive veilederkontrakt
 • levere og få godkjent en prosjektbeskrivelse (1000-1500 ord)
 • bestå kortprøve i delemne A
 • levere og få godkjent bokrapport relatert til pensum i delemne B (1000-1500 ord)
 • levere og få godkjent en kommentert bibliografi (2000-2500 ord) som viser god kunnskap om litteraturen til delemne C
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Course objective and content

Delemne A: Vitenskapsteori
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til arbeid med historiske kilder
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • Reflektere over hvilken relevans vitenskapsteoretiske spørsmål har i arbeid med bibeltekster og kirkens historie
 
Delemne B. Hvordan skrive avhandling innenfor NT-faget?
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om NT-disiplinens metoder, faghistorie og hermeneutikk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • utvikle et design for gjennomføringen av en masteroppgave
 
Delemne C: Avhandlingsrelatert fordypning
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om den faglige diskursen som avhandlingen inngår i

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Evans, R. (2002). From historicism to Postmodernism: Historiography in the Twentieth Century. History and Theory, 41(1), p. 79-87. Library (Check Canvas).
 • Iggers, G. G. (2005). Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge (New exp. ed.). Middletown, Conn: Wesleyan University Press. Library

PART B LITERATURE
Choose one of the following options:
Either:

 • Riches, J. (1993). A century of New Testament study. Valley Forge, Pa: Trinity Press International. Library

Or:

 • Westerholm, S. (2004). Perspectives old and new on Paul: The "Lutheran" Paul and his critics (p. 1-258). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Library

PART C LITERATURE

 • Delemne C - avtales med veileder / faglærer.

> PDF version for printing