Følg MF på Facebook

MFs Facebook-side legges det ut glimt av det som skjer på MF. Følg oss gjerne.

 

Forskningsnytt: Sterke menneskemøter

Hvordan forholder Jehovas vitner seg til døden, og hva lærer de om blodoverføring? Hege Kristin Ringnes og Harald Hegstad dro til New York for å finne svar.

Tempel kaster nytt lys på Jahve-tro

– Troen på guden Jahve var langt mer mangfoldig etter det babylonske eksilet enn hva Det gamle testamentet gir inntrykk av, sier MF-professor Gard Granerød.

Sjekk ut våre studietilbud!

Abonner på