Hvordan lese Bibelen?

Nytt nummer av Lys og liv er ute nå. Dette temanummeret ble planlagt, og for det meste skrevet, før sensommerens mediedebatt om bibelsynet på MF. Her presenteres noen av måtene Bibelen brukes på, på MF, i kirken, i familieliv og kulturliv.

Les mer

 

Kurs om Matteus og Bibelen

"Matteusevangeliet og den store bibelfortellingen" er et kurs som skal gi kunnskap om hvordan utvalgte tekster i Matteusevangeliet henspiller på og knytter an til den store bibelfortellingen.

Flerkulturelle utfordringer

Flerkulturelle utfordringer? Ny håndbok for kirkeansatte

MF har de to siste årene ledet et EU-finansiert prosjekt som omhandler kirkens møte med det multikulturelle og flerreligiøse samfunn. 

Kirke, skole og samfunn

Abonner på