Finn ditt studieprogram

Aktuelt

Fornøyde studenter på MF

Mange søker MFs teologi- og lektorstudier

Aldri før har så mange søkt MFs lektorprogram og profesjonsstudium i teologi gjennom Samordna opptak.

Forskning

Er det på tide å si farvel til verdensreligionene?

Førsteamanuensis og religionsviter Trine Anker kritiserer begrepet «verdensreligioner», og mener at det fremmer en forståelse for at noen religioner er viktigere enn andre.

Sjekk ut våre ulike studietilbud!

  • Folkemengde i Kina

    Årsstudiet i interkulturell kommunikasjon fokuserer på forholdet mellom ulike kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer.

  • Bibel og kaffekopp

    Årsstudiet i kristendom/KRLE gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen.

  • Internasjonale og globale koblinger

    Samfunnsfaget på MF gir deg dypere forståelse av hva samfunn er, og hvilke endringer som utfordrer oss både lokalt og globalt. Du får blant annet trening i å analysere nåtidens verdidiskusjoner og forstå religioners rolle i samfunnet.