Finn ditt studieprogram

Aktuelt

åpen dag forskning gratis arrangement

Åpen dag på MF

Velkommen til MF lørdag 21. oktober! Her kan du få med deg interessante foredrag, vakker musikk, æresdoktorkreering og ferske forskningsfunn.

Forskning

Mario Aletti, Kenneth Pargament, Gry Stålsett og Lars Johan Danbolt på konferanse i Hamar 2017.

MF utmerker seg i forskningsmiljø

– Tyngdepunktet i religionspsykologisk forskning har flyttet seg fra Sverige til Norge, sier Gry Stålsett. MF var nylig medarrangør av internasjonal konferanse i religionspsykologi.

MF har studier innen kirke, skole og samfunnfag

  • På MF kan du utdanne deg til prest, kateket, diakon eller trosopplærer. 

  • Lektorprogrammet

    Les mer om lektorprogrammet og studier som gir lærere fagkompetanse her.

  • Samfunnsfag

    Studiet utruster deg til å forstå religioners rolle i samfunnet og analysere nåtidens verdidebatt.