Vil du studere RLE på deltid?

På MF kan du ta 30 studiepoeng RLE i 2015 om du søker før 15. desember i år. Studiene kan kombineres med full jobb.
Les mer

 

Din egen kirke som studieemne

Kirkebygget gir utallige muligheter for læring. Bruk din egen kirke og lag et læringsprosjekt som studieemne! 

Nettstudium i trosopplæring (deltid)

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet?

MF anbefaler:

Abonner på