Finn ditt studieprogram

Aktuelt

Feltpresttjenesten: Norge i et globalt perspektiv

Velkommen til debattseminar og boklansering onsdag 5. april kl. 14 - 16 på MF!

Forskning

Religiøsitet i globaliseringsalderen

Hvilken rolle spiller religiøsitet og sårbarhet i en globalisert verden? Og er noen former for religiøsitet bedre rustet enn andre til å møte utfordringer mennesker møter i vår tid?

MF har studier innen kirke, skole og samfunnfag

  • På MF kan du utdanne deg til prest, kateket, diakon eller trosopplærer. 

  • Lektorprogrammet

    Les mer om lektorprogrammet og studier som gir fagkompetanse her!

  • Samfunnsfag

    Studiet utruster deg til å forstå religioners rolle i samfunnet og analysere nåtidens verdidebatt.