VU Amsterdam

VU Amsterdam, Nederland

Fakta: 

Språk: Nederlandsk og engelsk
Land: Nederland
By: Amsterdam

Søk her

Mer info her

Norsk Utenriksstasjon: info her

Vrije Universiteit Amsterdam ble grunnlagt i 1880. 'Vrije' betyr 'fritt' og henspilte på universitetets uavhengighet fra statlig og relgiøs innblanding. Universitetet har 12 fakulteter og over 19.000 studenter og campus ligger i det syd-østlige Amsterdam, i en av de mest dynamiske og raskest voksende finansdistriktene i Nederland.

Søknadsfrist MF:
15. oktober for vårsemesteret
15. februar for høstsemesteret

Søk om studieplass i utlandet her

Søk til studiestedet her: http://www.vu.nl/en/programmes/exchange/index.aspx

Type avtale: Bilateral Erasmus avtale

Type Stipend: Erasmus stipend på 2300 NOK i måneden (min 3 mnd. Max 12. mnd.).

Gratis: 4 studieplasser

Kontaktperson universitet: em.mooijaman@dienst.vu.nl  

Kontaktinfo, MF: Internasjonal@mf.no

Hvem kan søke? Teologi, masternivå

Muligheter for bolig: Det internasjonale kontoret ved VU University Amsterdam tilbyr studentbolig for følgende studenter:
Short-stay accomodation for IBA, International Masters, and exchange students