Bilde av prest i kirke

Vil du jobbe i kirken?

MF er den utdanningsinstitusjonen i Norge som utdanner flest personer til arbeid i kirken. 

Har du lyst til å bli prest, diakon, trosopplærer eller kateket, finner du det største fagmiljøet på MF. 

Mange av MFs studenter får jobb i Den norske kirke, eller i andre kirkesamfunn som Frikirken, Metodistkirken, pinsekirkene, Den katolske kirke og Frelsesarmeen. Utdannelsene kan også være grunnlag for jobb i kristne organisasjoner. Utdanner du deg til arbeid i kirken, er du så godt som sikret jobb etter endt utdannelse. 

I løpet av studietiden får du praksiserfaring fra menighetsarbeid.

Aktuelle studier:
- Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring
- Profesjonsstudiet i teologi
- Master i kirkelig undervisning
- Master i diakoni
- Master i metodistisk teologi

Søknadsfrist: 
Bachelorprogram og profesjonsstudium: 15. april
søk via Samordna opptak

Masterprogrammene: 1. juni 
søk via Søknadsweb