Vil du engasjere deg i menneskerettigheter?

Som student ved MF har du nå en flott mulighet til å lære om menneskerettigheter - bli med i MFs Amnesty-gruppe.

Mange har menneskerettigheter som pensum, men teorien kan være nyttig å omsette til praksis. Som Amnesty-aktivist får du en mulighet til å se hvordan menneskerettighetene fungerer i det virkelige liv. Amnesty har mange studentgrupper ved flere utdanningsinstitusjoner landet rundt, og driver sitt arbeid med god hjelp fra frivillige!

Hvordan jobber Amnesty?
Amnesty er en NGO. Det er en organisasjon som ikke tar imot statsstøtte, utenom til undervisning i menneskerettigheter. Amnesty har i dag 100.000 medlemmer og frivillige. Disse utgjør ryggraden i organisasjonen. Medlemsmassen har stor slagkraft og bidrar i stor grad inn i Amnestys arbeid. Organisasjonen arbeider blant annet med etterforskning for å avdekke menneskerettighetsbrudd og skape oppmerksomhet rundt dette. Det gjøres både gjennom sosiale medier og i pressen. Dette kan bidra til å sette et stort press på et land som bryter menneskerettighetene og i mange tilfeller klarer Amnesty og stoppe myndighetene i å begå alvorlige overgrep. Les mer på amnesty.no.

Hvordan jobber vi som studentaktivister?
Her på MF har vi et mål om å arrangere en aksjon per semester. Det er ulike måter vi kan gjøre dette på. Vi har samlet inn signaturer, og da velger vi en sak som Amnesty har fokus på.  Det kan arrangeres konserter, åpen dag eller foredrag. Vi bestemmer selv hvordan vi ønsker å bidra og hva vi vil engasjere oss i. Vi har muligheten for å søke både Amnesty Region Øst og Studentrådet om økonomisk støtte til arrangementene våre. Vi har møter i gruppa ved semester start der vi diskuterer neste arrangement.

Hvis du ønsker å engasjere deg på andre måter kan du melde deg på Amnesty sitt nyhetsbrev og få tilsendt aksjoner du kan signere og dele med andre på sosiale medier. På amnesty.no finner du også informasjon om medlemsskap!

Hvis du vil melde deg inn i MF Amnesty eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt:

cathrine.andersen@stud.mf.no

">