Ungdomsarbeid.no

Websatsning for ungdomsledere Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no er både et tidskrift på nett og et internettfellesskap.

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger. Her får du faglig input, refleksjoner, ressurser og anmeldelser. Ungdomsarbeid.no drives av MF vitenskapelig høyskole og en rekke kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Med over 200 artikler og over 10 ulike temaer, har ungdomsarbeid.no vokst til å bli en stor ressurs for alle som jobber med kristent ungdomsarbeid. I fremtiden skal det løftes frem enda flere temaer som er viktige for arbeid med ungdom. Ulike skribenter skriver korte og lange artikler, og det settes fokus på viktige saker og godt faglig innhold. Andre ressurser på nettstedet vil være ulike tips og anmeldelser av film, bøker og musikk. 

Ungdomsarbeid.no ble etablert i 2008 i forlengelse av studien "Ung, tro og hverdag" ved Morten Holmqvist.

Redaktører: Astrid Sandsmark og Maria Saxegaard.

www.ungdomsarbeid.no