Etter- og videreutdanning

MF har et bredt tilbud av kompetansegivende kurs, etter- og videreutdanning.

Nyttige lenker:

Vi har lang tradisjon for å tilby faglig påfyll i form av kurs og kompetansegivende utdanning for ansatte i skole og kirke, samt kurs innen religionspsykologi og kunst.

Nederst på denne siden finner du de mest aktuelle videreutdanningstilbudene. Erfaringsbaserte masterprogram finner du i studiekatalogen vår. 
Hele oversikten over vårt kurstilbud for kirke og menighet finner du på MF KOMs sider.

Etterutdanning som fagdager, kurs, konferanser og seminarer finner du i våre arrangementer. 

Informasjon om opptakskrav og søknad finner du på siden til hvert enkelt kurs eller program. 

Kontakt
E-post: evu@mf.no  |  Telefon: 22 59 05 00