Bilde av praksisstudent som hjelper elever

Deltidsstudium i veiledning for praksislærere

Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng. 

Fakta: 

Omfang
15 stp over to semestre

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i september). Løpende opptak fram til studiestart ved ledige plasser.

Søknad
Du søker om opptak via Søknadsweb (åpner 15.april/nov)

Opptakskrav
Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring.

Semesteravgift
Kr 4700,- inkl. avgift til SiO.

Eksamen
mai 2019

Veiledning for praksislærere tilbys som deltidsstudium skoleåret 2018/2019, og retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede. Overgangen fra studium til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen.

Studiet har en teoretisk og praktisk tilnærming, med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.

Viktige temaer

  • Ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
  • Kommunikasjon og samspill i veiledning
  • Å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
  • Profesjonsetikk og veiledning
  • Analytisk og kritisk tilnærming til veiledning

Hele emnebeskrivelsen finner du her.

Undervisning

Studiet går over to semestre med fire undervisningsdager per semester, med to samlinger á to dager undervisning. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Undervisningsdager høsten 2018 er 21.-22. september (fredag-lørdag) og 12.-13. november (mandag-tirsdag). Alle dager kl 9-15.

Opptakskrav

Relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år), og to års relevant yrkeserfaring. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no
Tlf. 22 59 05 00

For faglige spørsmål, kontakt faglig leder Torbjørg Torp Nilssen
E-post: torbjorg.t.nilssen@mf.no