Under oppholdet

Husk at du er MF-student mens du er i utlandet, og forplikter til å følge med på MF sine nettsider og på Canvas. 

Opplysningsskjema
Etter at du har ankommet studiestedet må du sende inn nettskjemaet egenerklæring om studieopphold og oppdaterte kontaktopplysninger i Studentweb. 

Dersom ulykken skulle være ute er det viktig at du vet hva du skal gjøre. Alle MF-studenter som reiser på studieopphold i utlandet må sette seg inn i MFs råd for sikkerhet, se Trygg i utlandet.
MF har inngått en tjenesteavtale med Sjømannskirken i utlandet.  På Sjømannskirkens nettsider finner du god og oversiktlig beredskapsinformasjon. Velg Studenter på menyen til venstre, deretter Beredskap.

Beredskapstelefon ved Sjømannskirken: +47 951 19 181

Leserbrev
Dersom du skulle ønske å skrive reiseblogg, ta kontakt med international@mf.no  

Semesterregistrering
Husk semesterregistrering og betale semesteravgift innen gitte frister.

Utskrift av emneplaner
Utskrift av emneplaner er lurt å ha til evaluering i etterkant, for din egen del. Dette i forhold til om du skal søke til videre utdanning senere. Da vil dette gi en innsikt til om du oppfyller krav som studiet krever.

Karakterutskrift
Husk å bestille karakterutskrift fra vertsinstitusjonen, og sende det til din studieveileder ved MIF for godkjenning av utvekslingsoppholdet.