St. Paul’s University, Kenya

St. Paul’s University ble grunnlagt i 1903 i Limuru.

Om avtalen

Bilateral avtale

Hvem kan søke? 

Teologi, bachelor, master. Antall studenter og ansatte som utveksler varierer etter ønske.

Muligheter for bolig: St. Paul’s University har et begrenset antall studentleiligheter til disposisjon for internasjonale studenter, både for enslige og for familier. Det anbefales å benytte seg av universitetets boligtilbud.

Aktuelle nettsider

http://www.spu.ac.ke/new/index.php

Kontakt

Karoline Oftedal, Rådgiver for internasjonalisering

E-post: international@mf.no

Telefon: 22590574