Pacific Lutheran University, Tacoma

Pacific Lutheran University (etablert 1890 ved Tacoma i Washington (delstat) ble etablert som en høyskole (college) av norsk-amerikanere og andre skandinaver. Etter endel sammenslåinger ble skolen tildelt status som universitet i 1960. Universitetet har om lag 3500 studenter og knapt tre hundre ansatte, og tilbyr en rekke mastergrader. Både Harald V og Dronning Sonja av Norge er æresdoktorer ved universitetet.

Om avtalen

Bilateral avtale

Hvem kan søke? 

Teologi og religionsfag, bachelor 

Aktuelle nettsider

https://www.plu.edu/

Kontakt

Karoline Oftedal, Rådgiver for internasjonalisering

E-post: international@mf.no

Telefon: 22590574